วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เกาะเกร็ด-วัดบางจาก นนทบุรี Koh Kret Island, Wat Bang Jak in Nonthaburi Thailand.

เกาะเกร็ด อยู่ที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา มีพระเจดีย์มุเตาวัดปรมัยยิกาวาสเป็นสัญลักษณ์ประจำเกาะเกร็ด
Koh Kret Island is in Pak-Kret at Nonthaburi Thailand, This is the island in the middle of Chao Praya River and the sign of the Koh Kret is Pra Jedi Mutao pagoda of Wat Proramai-Yikawas.เราต้องข้ามเรือไปยังเกาะค่าโดยสารไม่เกิน 5 บาท เพราะเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้ประจำ 
How to go to the island by the boat 5 Bath / person.ภายในหมู่บ้านจะมีสินค้าขายมากมาย ทั้งของที่ระลึก ขนม อาหาร ราคาไม่แพง 
Inside the village have lots the products for sale , gifts, desserts, foods and don't expensive too. 
ร้านนี้ทำร้านเหมือนจะเป็นคาเฟ่ แต่เป็นคาเฟ่ขนม กาแฟ น่ารักมาก 
This shop look like the cafe but the cafe of the desserts so cute shop.
เป็นชุมชมชาวมอญ ที่ดั้งเดิมทำเครื่องปั้นดินเผาขาย มีโรงเผาซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปดูได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยค่ะ หากซุ่มซ่ามเดินไปชนของเขาจะหล่นลงมาแตกได้  
Here is Mon people village and make the pottery ware for sale and still have the factory so you can walk into but just be careful , if you clumsy can make its broken.


ที่นี่เป็นชุมชนติดแม่น้ำเจ้าพระยา เราจึงเห็นวัดนั้น วัดอะไรน่ะ พระองค์ใหญ่เชียว ถามคนที่นั่น บอก วัดบางจาก ต้องข้ามไปดูซะหน่อย เมื่อเรือมาเราก็ขึ้นไปเลย ค่าโดยสารคนละ 5 บาท 
This village just beside the Chao Praya River so I see that temple , what name?  Big Buddha too so just asked the person here and her tell this is Wat Bang Jak . than just will go to the temple better. The boat  5 Bath/ person only.


ทางเข้าใต้ถุนศาลามี 3 ทาง คือ มังกร พระราหู และ เสือ 
The entrance of the temple are 3 doors , The Dragon door , The Rahu door and The Tiger door.

ภายในใต้ถุนศาลาจะมีรูปปั้นพระเกจิอาจารย์ประดิษฐานอยู่ 
 Inside of the temple have many the Monk Statues.


เรากำลังรอเรือเพื่อที่จะข้ามกลับมายังเกาะเกร็ด เห็นคนนำเต่ามาปล่อยที่ท่าน้ำของวัด 
I waiting the boat for will back to the island and see the persons just discharge the turtles at the port of the temple.ถ่ายจากในเรือ 
I took this pics from the boat.ด้านหลังของวัดปรมัยยิกาวาส กำลังจะเดินไปยังพระเจดีย์มุเตา 
Back side of Wat Proramai-Yikawas, walking to Pra Jadi Mutao pagoda.
ตัวอำเภอปากเกร็ด ถ่ายจากพระเจดีย์มุเตา 
That is Pak Kret Nonthaburi I took from  Pra Jadi Mutao pagoda.
เกาะเกร็ด ถ่ายจากตัวอำเภอปากเกร็ด เราก็ลาจาเกาะเกร็ดพร้อมแสงสุดท้ายของวันพอดี
That is Koh Kret Island I took from Pak Kret. so just to say goodbye Koh Kret Island by the Sunset of the day.


ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน จังหวัดนนทบุรี :
SEE, READ MORE about other places in Nonthaburi province : 

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และติดตามเราได้ที่
Thank You and Follow me on

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น