วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ช่องเย็น กำแพงเพชร Chong Yen Viewpiont in Khampangphet Thailand.

จุดชมวิวช่องเย็น ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่กิโลเมตร 93 ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์​ 28 กิโลเมตร และยังเป็นจุดสูงสุดของเส้นทาง คลองลาน-อุ้มผาง สูง 1,340 เมตร จากระดับน้ำทะเล
Chong Yen Viewpiont is located in Khlong Nam-Lai subdistrict in Khlong Lan, Khampangphet province Thailand. Located at the kilometers 93, away from Mae Wong National Park is 28 kilometers. Also here is the highest point of the route. Khlong Lan - Umphang which a height of 1,340 meters above sea level.ก่อนที่จะขึ้นไปยังช่องเย็น ต้องทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทธยานแห่งชาติแม่วงศ์เสียก่อน เพราะด้านบนจุดพักแรมที่ช่องเย็นนั้น มีการจำกัดนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปพักค้างคืน ซึ่งรองรับนักท่องเที่ยวได้ 150 คน ฉะนั้นต้องลงทะเบียนที่นี่ก่อน แต่ถ้าขับรถขึ้นไปเที่ยวอย่างเดียวไม่พักแรมก็สามารถขึ้นไปได้เช่นกัน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจดูว่ารถทะเบียนไหนบ้างที่ทำการลงทะเบียนว่าพักค้างคืนหรือมาเที่ยวชมวิว
Contact the Visitor Center before go to Chong Yen. There are limits to tourists, which can accommodate tourists 150 people. The staff will to checked the car registration that some registered overnight stays or sightseeing view.
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอแม่วงก์ และอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ อุทยานมีเนื้อที่ประมาณ 558,750 ไร่ หรือ 894 ตารางกิโลเมตร ในช่วงฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวมากที่สุด เพราะอากาศค่อนข้างหนาวเย็น
Mae Wong National Park The area covers the provinces of Kamphaengphet and Nakhon Sawan province. An area of 558,750 hectares, or 894 square kilometers. During the winter Beginning in November - February. The best time to travel to the most because the weather is cold.**หมายเหตุ : ถ้าตั้งใจจะไปพักแรมที่ด้านบนช่องเย็น ควรไปติดต่อเจ้าหน้าที่แต่เช้า เพราะคิวจะยาวมาก ถ้าไปสายอาจจะเต็มแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ก็ตั้งใจมาพักค้างคืนกัน บางกลุ่มต้องมาพักที่ลานหน้าที่ทำการนี้ก่อน 1 คืน เพื่อคืนต่อไปจะได้ขึ้นไปพักที่ช่องเย็นค่ะ** ทางขึ้น-ลงไปยังช่องเย็นเป็นถนนลาดยาง คดเคี้ยวไปตามภูเขา รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์สามารถไปได้ 
The route to the Chong Yen is a paved road, through the devious mountains, the cars or motorbikes can go there.
ระหว่างทางขับรถขึ้นช่องเย็นจะต้องผ่าน "จุดชมวิวกิ่วกระทิง" ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 81 บนถนนคลองลาน-อุ้มผาง เป็นจุดชมวิวธรรมชาติที่ที่สวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมแวะพักรถ ถ่ายรูปกันด้วย
 "Kiew Krating Viewpoint" is located at the kilometers 81 on the route Khlong Lan - Umphang, is a beauty natural viewpoint, tourists like to stopped car and take the photos too. ลานกางเต้นท์ก่อนที่จะถึงช่องเย็น หากนักท่องเที่ยวพอใจที่จะพักที่นี่ก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้เช่นกัน
Yard tents before the Chong Yen. If tourists preferring to stay here, will have the staffs  for the convenient as well.


ช่องเย็น อยู่ที่กิโลเมตร 93 ในเส้นทางนี้ ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์​ 28 กิโลเมตร และยังเป็นจุดสูงสุดของเส้นทาง คลองลาน-อุ้มผาง สูง 1,340 เมตร จากระดับน้ำทะเล 
Located at the kilometers 93, away from Mae Wong National Park is 28 kilometers. Also here is the highest point of the route. Khlong Lan - Umphang which a height of 1,340 meters above sea level.ช่องเย็นมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียล พื้นที่กางเต็นท์ มีไฟฟ้าให้บริการตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น.  ฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปพักค้างแรมที่นี่ต้องเตรียมอาหารขึ้นไปเอง และต้องนำขยะของท่านกลับลงมาด้วย 
The average yearly of temperature is below 20 ° C.  Tent area have electricity is available from 17:00 to 21:00 hrs. have bathrooms but no food shop.

ช่องเย็น เป็นช่องเขาที่มีสายลมพัดผ่านตลอดเวลา เป็นจุดท่องที่ยวที่อยู่บนเขาสูง มีอากาศเย็นสบายตลอดปี จนได้ชื่อว่า "ช่องเย็น" ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
 Chong Yen is the defile is a the wind blew pass all the time. Attraction on the hill with a cool climate all year round.เส้นทางประวัติศาสตร์ เดิมที่ถนนเส้นที่ใช้ขึ้นช่องเย็นทุกวันนี้นั้น จะเชื่อมไปยังอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1117 ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2518 เดิมสร้างเพื่อความมั่นคง ปฏิบัติหน้าที่ในการกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จนสถานการณ์คลี่คลาย ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2530 เห็นชอบให้ระงับการก่อสร้าง เส้นทาง คลองลาน-อุ้มผาง ช่วงสุดท้ายไว้ 28 กิโลเมตรสุดท้าย เนื่องจากตัดผ่านป่าอุดมสมบูรณ์ และ ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2530 ใช้ชื่อว่า "อุทยานแห่งชาติแม่วงก์" / ข้อมูล : ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
Historic Route, In the past it used to battle with the communist terrorists till situation improved. Later Cabinet resolved to suspend construction the route Khlong Lan - Umphang and declared to be the Mae Wong National Park on September 30, 1987.

นอกจากนี้ช่องเย็นมีจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่ "จุดชมวิวผาสวรรค์" ซึ่งสามารถชม วิวได้ 360 องศา แต่วันนี้เราจะเดินขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งต้องเดินขึ้นเขาไปค่ะ
"Pha Sawan Viewpoint" to watch the Sunrise and Sunset overlooking 360 degrees. But today I'm walking to see the sunset, must walk up into the hill.

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :