วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ฮ่องกง วัดกังหันลม - วัดแชกุงหมิว Che Kung Temple Hong Kong.

วัดแชกุงหมิว หรือ วัดกังหันลม ตั้งอยู่ในเขตไตหว่าย ชาทิ่น ซึ่งอยู่ทางเหนือของฝั่งเกาลูน ฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่กว่า 300 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ "แชกุง" แม่ทัพราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 1127–1279)
Che Kung Temple is located on Che Kung Miu Road, Tai Wai, New Territories or Hong Kong. The old temple is more than 300 years built to honor of "Che Kung" or "General Che" who a great general of Song Dynasty (AD 1127-1279).


 วันนี้ 10 พ.ค. 2559  พยากรณ์อากาศฮ่องกง บอกว่า วันนี้ฝนจะตกหนักมาก ทางการประกาศให้ปิดโรงเรียน ให้นักเรียนไม่ต้องไปเรียน แต่เรามีแผนที่จะไปวัดแชกุงหมิวไปโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีเขียวแล้วลงสถานีที่ 5 Kowloon Tong แล้วต่อรถไฟสายสีฟ้าไปอีก 1 สถานี ลงที่ Tai Wai ทางออก B 
Today is May 10, 2016 The weather forecast Hong Kong said today is very heavy rain. The government announced the closure of schools. Students don't have go to schools. We are have plan to go Che Kung Temple by take a green line MRT train to at No.5 is the Kowloon Tong Station, then take a blue line MRT to 1 station is Tai Wai Station Exit B.


ทางออก B จะเป็นท่ารถเมล์สายต่างๆ ให้เดินออกมาที่ถนน จะเห็นป้ายชี้บอกทางไปวัดแชกุง หรือ วัดกังหันลม ที่คนไทยเรียก เดินไปตามถนนจะเจอทางลอดใต้ถนน เมื่อพ้นออกมาก็เลี้ยวซ้าย เดินไปอีกนิดก็จะถึงวัด
At Exit B is Bus Terminal then walk to the road you will see the label for the route to the Che Kung Temple or Wat Kang-Han Lom (Wind Turbine Temple) which Thai tourists like to called that, then walk along the road till find the Subway, when leave out the turn left so walk a bit to the temple. 
วัดแชกุงหมิว เปิดทุกวัน เวลา 7.00 น. - 18.00 น. เป็นวัดที่เก่าแก่กว่า 300 ปี เป็นวัดเล็กๆ อาคารวัดเดิมได้รับการปรับปรุงในปี 1890 ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านหลังของอาคารใหม่หลังใหญ่ในปัจจุบัน อาคารหลังใหม่สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2537 ด้วยค่าก่อสร้าง 48 ล้านเหรียญฮ่องกง บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต เพื่อรองรับอุบาสกอุบาสิกาในช่วงเทศกาลแชกุงในวันที่ 2 ของเทศกาลตรุษจีน (เดือนจันทรคติแรก) 
Che Kung Temple open daily at 7.00 am.- 6.00 pm. The old temple is more than 300 years was a small temple which original building had been renovated in 1890. Which is located to the back of a large new building in current. The new building was completed in the year 1994 with a cost of $48 million on an area of 50,000 square feet for supported the people who come to worship during the Che Kung Festival on the 2nd day of the first lunar month.บริเวณจุดธูปวงเกลียวไหว้เทพเจ้า ให้เขียนชื่อ คำอธิฐานที่กระดาษสีแดงที่อยู่ด้านในวงเกลียวธูป และยังมีกังหันลมทั้งแบบผิดผนังและแบบพวงห้อยที่ผู้ศรัทธานำมาบูชาเทพแชกุงด้วย
Area for the Spiral Incense to worship the god by write the name and write the pray what you want to be, on the red paper inside the spiral. Also have both types with wind turbines wall and the bunch, hang of the people who believer to worship the Che Kung God.ประตูหน้าวัดกังหันลม หรือ วัดแชกุง ด้านข้างมีรูปปั้นสิงโตขาว อยู่ 2 ตัว วัดแชกุง สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ "แชกุง" หรือ "นายพลแช" นายพลที่ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ซ่ง (宋朝) ว่ากันว่าในช่วงที่มีการเกิดโรคระบาดใน Sha Tin ในปลายราชวงศ์หมิง ย่านที่อาศัยอยู่ใน Sha Tin พบจากงานเขียนทางประวัติศาสตร์ที่ Che Kung ไม่เพียงแค่การปราบปรามการจราจล ท่านยังเป็นที่รู้จักในการล้างโรคระบาดต่างๆ เพียงแค่ท่านได้แตะเท้าลง ผู้คนจึงสร้างวัด Che Kung ใน Sha Tin และการระบาดของโรคเริ่มลดลง และหายไปในวันที่การก่อสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์
The main door of the Che Kung Temple with 2 white Lion statues. The temple was built in honour of "Che Kung" or "General Che", a great general of Song Dynasty(宋朝) . It was said that during an epidemic that broke out in Sha Tin in late Ming Dynasty, residents of Sha Tin found out from historical writings that Che Kung was not only merited for his successful suppression of uprisings, he was also known for clearing epidemics wherever he set foot in. People therefore built a temple to house Che Kung in Sha Tin. The epidemic subsided, so the story goes, on the day the construction of the temple was completed.
 ศาลเจ้าที่ ตั้งอยู่ข้างประตูด้านในวัด มีรูปปั้นเต่า 2 ตัว บนหลังมีแผ่นป้ายภาษาจีน เชื่อกันว่า หากลูบหัวเต่า จะมีความโชคดีตลอดไป
Shrine of The Owner Land is located next the door, inside the temple with 2 turtles statues on the back with the label in Chinese language. Believed to if rubbed at head turtles so will be the lucky forever.
การไหว้เทวดาฟ้าดินเพื่อเปิดทางด้วยธูปมังกร ซึ่งในภาษากวางตุ้งจะเรียกว่า "หล่งเฮิง" เพราะเทพเจ้าแชกุงไม่ใช่พระ จึงต้องมีการไหว้เทวดาฟ้าดินก่อนที่ลานกลางแจ้ง
 Worship to the deities on the heaven and hell for open the route with the dragon incense which in Cantonese is called "Long Heng". Because Che Kung is not the monk so to need to worship to the deities on the heaven and hell  before the outdoor courtyard.ด้านในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกุงซึ่งเป็นเทพประจำวัด โดยด้านข้างมีกลอง ระฆังขนาดใหญ่ และ วงล้อใบพัด หรือ กังหันลมแห่งโชค ซึ่งผู้ที่ศรัทธาเชื่อว่าหากตั้งจิตอธิฐานแล้วหมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา  3 รอบ หลังจากนั้นก็ตีกลอง อีก 3 ครั้ง จะมีความโชคดีสิริมงคลต่อชีวิต 
Inside the temple is enshrined of the large statues of the Che Kung Gods of Temple. By the side have the drum, large bell and the wheel propellers or wind turbine of fortune. Which the people who believe that if set your mind to pray and doing rotate the wheel to clockwise 3 times then drumming 3 times, there will be Good luck, the prosperity in life.
ใบพัดกังหันทั้ง 4 ใบ ซึ่งหมุนไปมาได้ ความหมายคือ ช่วยดึงดูดนำพาสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และ ปัดเป่าสิ่งไม่ดีพัดออกไป ความหมายของใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา และ ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ 
The 4 turbine blades can rotate both left and right with meaning is it can bring the good things come to the life and bring not good thing out of the life. Meaning of the turbine blades No. 1 is Safety when have the travel. Meaning of the turbine blades No. 2 is healthy with long life. Meaning of the turbine blades No. 3 is good luck and rich. Meaning of the turbine blades No. 4 is everything you think will be come to you at all.
เพดานด้านบน น่าจะเป็นรูป นกกระเรียน และ กิเลน
The ceiling above is probably a Flamingo and Kilen.ตำนานได้เล่าว่า แชกุง ถูกกล่าวว่าเป็นนายพลที่ยิ่งใหญ่ในสมัยราชวงศ์ซ่ง ได้รับเกียรติจากจักรพรรดิในคุณความดีในการยับยั้งการก่อจลาจลในภาคใต้ของประเทศจีน เป็นแม่ทัพที่ติดตามจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ซ่ง เพื่อไปที่ไซกุง (ปัจจุบันเป็นเขต นิวเทอร์ริทอรี่ส์) หลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้ว ผู้คนเริ่มบูชาท่าน สำหรับความจงรักภักดีและความกล้าหาญของท่าน
Che Kung was said to be a great general in the Song Dynasty. He was honoured by the emperor for his great merits in suppressing a rebellion in southern China. The General was travel together with the last Emperor of the Song Dynasty to go to the Sai Kung Peninsula (Now is New Territories). After his death, the people began worship him for his loyalty and bravery. เมื่อเวลาที่ออกรบ ท่านจะใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัด ติดไว้ด้านหน้ารถศึกนำขบวนในกองทัพ เหล่าทหารมีความเชื่อว่า สัญลักษณ์รูปกังหันนี้จะช่วยให้มีอำนาจเข้มแข็ง เสริมสิริมงคล ความโชคดี  เสริมกำลังใจให้แก่กองทัพ
When the time for battle Che Kung uses a 4 the turbine propellers to mounted on the front of chariot to escorted a procession convoy forces. The soldiers are believed this turbine symbol gives a strong power, good luck and encouragement to the forces of the army.


เทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ย  เป็นเทพเจ้าของจีนที่ให้คุณทางด้านเงินทอง และโชคลาภ (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) ซึ่งสำหรับชาวจีนแล้วถือเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญมากที่สุดในการเริ่มเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่ (ปีใหม่จีน) เนื่องจากเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการกราบไหว้เป็นองค์แรก / ไฉซิ้งเอี้ย
 Cai Shen, God of wealth, God of fortune is the god of China for the gold and fortune (goddess of fortune), which for the Chinese this God is matters most to start new Zodiac year (Chinese New Year) because this god who has been worshiped as the first of gods.
Read more Wikipedia Caishenจุดที่สำหรับเช่าเครื่องรางของที่ระลึกอยู่ที่หน้าห้องโถงของ เทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ย และที่ประตูด้านหน้าทางเข้าวัด จะมีเครื่องรางหลากหลายแบบให้เลือกเช่าบูชากัน
Points for sale of the fetish souvenirs is located at the hall of  Cai Shen, God of wealth and the front of main door the temple with a variety types to choose of fetish to bought for worship together.
ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ในฮ่องกง :
SEE, READ MORE about other places in Hong Kong : 
ฮ่องกง สำนักชีฉีหลิน (สวนหนานเหลียน) Chi Lin Nunnery in Hong Kong.
ฮ่องกง ท่าเรือสตาร์เฟอร์รี่ เกาลูน - เซ็นทรัล Star Ferry Pier Kowloon - Central, Hong Kong.
ฮ่องกง ย่านเซ็นทรัล Central of Hong Kong.
ฮ่องกง การแสดงแสงสี เสียง ซิมโฟนี่ ออฟ ไลท์ A Symphony of Lights Hong Kong.
ฮ่องกง 1881 เฮอริเทจ 1881 Heritage in Kowloon Hong Kong.
ฮ่องกง ศูนย์วัฒนธรรม Hong Kong Cultural Centre.
ฮ่องกง เลดี้ มาร์เก็ต Lady Market Hong Kong.
ฮ่องกง กระเช้านองปิง 360 Ngong Ping 360 in Hong Kong.
ฮ่องกง พระใหญ่ วัดโป๋หลิน Big Buddha - Po Lin Monastery in Hong Kong.
ฮ่องกง ไท่โอหมู่บ้านไม้ค้ำ Tai O Fisherman Village in Hong Kong.


ข้อมูล discoverhongkong.com  Che Kung Temple, Sha Tin และ  richystar


หลังจากไหว้เทพแชกุงเรียบร้อยแล้ว เราก็กินซูชิที่เราซื้อมาจากสถานีรถไฟ Wong Tai Sin วัดหวังต้าเซียน ที่เราได้ไปมาก่อนหน้านี้ โดยนั่งกินกันที่ซุ้ม เก้าอี้หน้าวัดแชกุง ฝนก็ตกพรำๆ ที่สำคัญอยากจะเล่า คือ โดนแมลงตัวเล็กๆ คล้ายแมลงหวี่บ้านเรา มาเกาะที่ขา (ใส่กางเกงขาสั้น)  ก็ได้แต่เอามือปัดๆ ไป แต่พอกลับมาเมืองไทย เกิดอาการคัน เป็นผื่นแดงที่ทั้ง 2 ขา กินยาแก้แพ้ ทายา ก็ไม่หาย ยิ่งคันมาก ผ่านไปหลายวันก็ไม่หาย จนต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล คุณหมอได้ให้ยากินแก้แพ้ และยาทาแก้ผื่นคัน DERMOVATE 30 g. ทาวันละ 2- 3 ครั้ง อาการจึงเริ่มดีขึ้น และหายในที่สุด
After already worshiped the Che Kung God we are eating Sushi, which we bought from the MRT Wong Tai Sin train station, Wong Tai Sin Temple, we had go earlier. By sitting at chair front the Che Kung Temple. Raining softly but important I want to tell, it is a small insect like Fruit fly or Drosophila, its came on my legs (I wear shorts), but I used hands only noncommittal its, but when I returned to Thailand, began itching, lots rash on the second leg. I was took medicines but it not lost, itching more, even pass several days. I need to a doctor to see at the hospital. She gave me the medicines for rash ointment is DERMOVATE 30 g. for 2- 3 times a day, it's getting better and finally disappear.


By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :