วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี Wat Tham Suea in Kanchanaburi Thailand.

วัดถ้ำเสือ เป็นวัดที่มีพระที่มีองค์ใหญ่ที่สุดในกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี ถ้ามาจากกรุงเทพฯ จะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองกาญฯ เข้าทางเดียวกับเขื่อนแม่กลอง เลยเขื่อนไปประมาณ 5 กิโลเมตร
Wat Tham Suea is a temple with a Buddha statue is the largest in Kanchanaburi province. Located in Tha Moung district, Kanchanaburi province Thailand. If you came from Bangkok, it still not to the Kanchanaburi City, have the label for go to Mea Klong Dam that is same the road and just pass the dam about 5 Km.


วัดถ้ำเสือ  เปิดทุกวัน จันทร์ - ศุกร์: เวลา 8.30-16.30 น. และเสาร์ - อาทิตย์: เปิดเวลา 8.00-16.30 น.
Wat Tham Suea is open daily: Monday - Friday: 8:30 to 16:30 hrs. and Saturday - Sunday : 8:00 to 16:30 hrs.
รูปหล่อเจ้าอาวาสหลวงพ่อสิงห์ เป็นพระธุดงค์ที่มาพบถ้ำเสือ เดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆ ที่อยู่ในบริเวณถ้ำเสือด้านล่างริมเนินเขา หลวงพ่อชื่น เป็นผู้พัฒนา และ บูรณะปฏิสังขรวัด ในภายหลัง
The monk statues of Luang Phor Singha is who has travel, came and met the cave of the tiger in this area, in the pass time this temple was a small house of priest is in the cave of the tiger at foothill. (Cave or Tham ถ้ำ in Thai, Tiger or Suea เสือ in Thai) and Luang Phor Chien is who has a development and restoration this temple, later.วัดตั้งอยู่บนเนินเขา ส่วนทางขึ้นไปข้างบนนั้นมี 2 ทาง คือ เดินขึ้นบันไดไป จำนวน 157 ขั้น ชันประมาณ 60 องศา กับ ขึ้นรถกระเช้าไป 10 บาท
The temple is located on a hillside, 2 the routes for go up by the stair 157 steps, slope about 60 degrees for walk and 10 Baht for the tram.

ปี พ.ศ. 2527 ได้มีการก่อสร้าง "พระเจดีย์เกศแก้วปราสาท" ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม สีส้มอิฐ มีความสูง 75 เมตร ซุ่งมี 9 ชั้น และ มีพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่ที่ชั้นบนสุด
On the year 1984 has construction " Phra Chedi Gas-Keaw Maha Prasath (Pagoda)" which takes up to 7 years in construction, the octagonal pagoda, orange brick with a height of 75 meters. Which a 9 floors and with the relics of Buddha is inside on top floor.

เขื่อนแม่กลอง มองจากบนวัด แม่น้ำแม่กลอง เกิดจากแม่น้ำแควใหญ่ และ แควน้อย ไหลมาบรรจบกันที่ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ไหลผ่านจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และ ไหลลงสู่ปากอ่าวไทยที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 132 กิโลเมตร พื้นที่รับน้ำที่ปากแม่น้ำแม่กลอง 30,106 ตารางกิโลเมตร / แม่น้ำแม่กลอง วิกิพีเดีย
View Mae Klong Dam from on the temple. Mae Klong River is caused by River Kwai Yai and River Kwai Noi are confluence at Pak-Phraek in Muang district of Kanchanaburi province. Flow through Ratchaburi, Samut Songkhram and flow into the Gulf of Thailand to Muang district in Samut Songkhram province. Which a long approximately 132 km. and the catchment area at the mouth of the Mae Klong River 30106 square kilometers.

วัดถ้ำเขาน้อย ตั้งอยู่ติดกับวัดถ้ำเสือ
Wat Tham Khao Noi is located next with Wat Tham Suea.
พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่ที่ชั้นบนสุด
At 9 floors and with the relics of Buddha is inside on top floor.

หลวงพ่อชินประทานพร  โดยเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2516  ขนาด สูง 9 วา 9 นิ้ว หน้าตักกว้าง 5 วา 3 ศอก 9 นิ้ว องค์พระประดับกระเบื้องสีทอง กลางฝ่ามือมีรูปวงล้อธรรมจักร 
Luang Phor Chin Prathanporn Buddha Statue was begin building in year 1973. With 9 wah, 9 inches high and a width 5 wah, 3 feet 9 inches. The Buddha is decorated with the golden tiles and on the his palm is a circle of Thammachak.ปี พ.ศ. 2518 ได้มีการสร้างมณฑปเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้าย ที่มีความยาว 1.50 เมตร
In year 1975 has to build the Mondhop hall to cover Lord Buddha Footprint, left with length 1.50 meters.

ปี พ.ศ. 2520 เริ่มสร้างพระอุโบสถ์ เป็นโบสถ์แปดเหลี่ยม จิตรกรรมภายในเกี่ยวกับพุทธประวัติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานวิสุงคามสีมา / Kanchanaburi.com
In year 1977 has began building the chapel is the octagon. The murals inside about the Lord Buddha. Which His Majesty the King Rama 9 gave the Wi-Suong-Cama-Sema, means is the place to build the temple.

วัดถ้ำเขาย้อย ตั้งอยู่ติดกับวัดถ้ำเสือ
Wat Tham Khao Yoi is located next with Wat Tham Suea.


ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน กาญจนบุรี :
SEE, READ MORE about other places in Kanchanaburi province :

By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :