วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561

วัดเบญจคีรีนคร ราชบุรี Wat Benchakhiri Nakhon Ratchaburi Thailand.

วัดเบญจคีรีนคร ตั้งอยู่ที่ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไม่พบข้อมูลบนอินเตอร์เนตเกี่ยวกับวัดนี้เลย เอาเป็นว่าเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะ
Wat Benchakhiri Nakhon is located in Yang Hug sub district, Pak-Toh district, Ratchaburi province Thailand. I not find internet information then I just tell you about how I can found this temple.


จำได้ว่า...วันนั้นไปธุระแถวๆ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แล้วขับรถผ่านเห็นวัดนี้อยู่ไกลๆ เลยเปิดแผนที่กูเกิลดูว่าคือวัดอะไร แล้วให้นำทางไปด้วย แต่กลายเป็นว่ากูเกิลนำทางเข้าไปในไร่สับปะรด รู้แล้วล่ะว่าไม่ใช่ทางนี้แน่ๆ แต่ก็ขับเข้าไป เลยได้รูปวิวสวยๆมานี่แหละ 
Remembered ...That day I has a some business there and I has drive pass and see a far this temple then I open Google map for see info about this temple and navigator me but it navigate me into the pineapple field. I know this is not the way into the temple but I want to see it and take some the photos.


หลังจากยืนดูไร่สับปะรดอยู่สักพักก็วนรถออกมา ขับไปตามถนนจนถึงทางเข้าวัดที่แท้จริง จะเป็นถนนลูกรังปักธงธรรมจักรไปตลอดทางจนถึงบริเวณวัดค่ะ 
After that I has return my car to the main road till meet the street for go to the temple.วัดเบญจคีรีนคร ราชบุรี มีพระครูสังฆรักษ์สุรพล จันทโสภโณ (หลวงพ่อเณร) เป็นเจ้าอาวาสวัด เป็นวัดที่กำลังก่อสร้างยังไม่เสร็จค่ะ มีอาคารต่างๆ มีเจดีย์ทรงเหลี่ยมบันไดพญานาค ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป
Wat Benchakhiri Nakhon is under construction still unfinished with buildings, a pagoda with King of Nagas staircases which enshrined a Buddha statue inside.


ไม่แน่ใจว่านี่เป็นพระอุโบสถหรือเปล่านะคะ มีรูปปั้นยักษ์ 2 ตนด้านหน้า มีบันไดพญานาคสีขาวทั้ง 2 ด้าน งดงามมากค่ะ
I not sure, this is the chapel of this temple or not. There are 2 Giants statues is in front the building and 2 white King of Nagas staircases is beside. It is very beautiful art.

กุฏิพระสงฆ์ตั้งเรียงท่ามกลางแมกไม้ที่ร่มรื่นค่ะ
 Cubicle monks is located line in the trees, mini forest.By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :


วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วัดศีรษะทอง นครปฐม Wat Si-Sra-Thong in Nakhon Pathom Thailand.

วัดศีรษะทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยตะโก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และเป็นศูนย์รวมของชาวลาวเวียงจันทน์
Wat Si-Sra-Thong is located in Nakhon Chaisri district in Nakhon Pathom province Thailand. An ancient temple built in the early Rattanakosin period and is the center of Vientiane people from Laos.


วัดนี้มีชื่อเสียงเรื่องพระราหูซึ่งท่านเจ้าอาวาสหลวงพ่อน้อย นาวารัตน์ เป็นผู้ฟื้นฟูเรื่องพระราหูขึ้นมา จนมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต่างเข้ามากราบไหว้บูชาพระราหู
This temple is famous for Rahu which Luang Por Noi Nawarat is a abbot has restoration of Rahu until a lot people come to a worship the Rahu.


"วัดศีรษะทอง" เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในอำเภอนครชัยศรี สร้างขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมื่อ พ.ศ. 2358 และถือเป็นศูนย์รวมของชาวลาวเวียงจันทน์และชุมชนใกล้เคียง บริเวณวัดศีรษะทองเดิมเป็นป่ารกร้างเพราะอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ จนในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้มีชาวลาวจากเวียงจันทร์อพยพมาตั้งถิ่นฐาน มีการถางป่าสร้างชุมชนขึ้นแล้วจึงสร้างวัด และได้พบเศียรพระพุทธรูปทองจมดินอยู่  จึงตั้งชื่อว่า "วัดหัวทอง"
 "Wat Si-Sra-Thong" is an ancient temple  in Nakhon Chaisri district built in the early Rattanakosin period and is the center of Vientiane people from Laos and neighboring communities. Temple area was originally a desolate wilderness because is far from a water source. During the reign of King Rama I, the Lao people from Vientiane migrated to settle and forest felling to build community then build a temple. And found a Buddha head sunk in the soil then called named "Wat Hua Thong" (meaning to Buddha head gold)


ภายหลังมีการขุดคลองจากแม่น้ำท่าจีนที่ตลาดต้นสน เพื่อเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประชาชนจึงย้ายมาอยู่ริมคลองเจดีย์บูชาและได้ย้ายวัดมาด้วยเพื่อสะดวกต่อการสัญจร และเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดศีรษะทอง" จนถึงปัจจุบัน / ข้อมูล วัดศีรษะทอง
Later, has dug the canal from the Tha Chin River at Ton-Son Market to be the King's route to proceed to the worship Phra Pathom Chedi a pagoda. People has moved to live along the canal and moved the temple and changed the name to "Wat Si-Sra-Thong" till the present.


By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :