วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระเมรุมาศ ร.9 สนามหลวง กทม. Exhibition The Royal Cremation of King Rama 9, Bangkok Thailand.

นิทรรศการพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 2-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กทม.
Exhibition The Royal Cremation of His Majesty King Bhumibol Adulyadej King RAMA 9 on November 2-30, 2017 at Sanam Luang, Royal Palace in Bangkok Thailand.


รูปถ่ายเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 60
The picture taken on Nov 2,2017.พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ประกอบด้วยอาคารทรงบุษบก จำนวน 9 องค์ ตั้งอยู่บนฐานชาลารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 ชั้น มีบันไดทางขึ้น ทั้ง 4 ทิศ ทิศตะวันตกหันหน้าเข้าพระที่นั่งทรงธรรม
The Royal Cremation of His Majesty King Bhumibol Adulyadej King RAMA 9 is consists of the pavilion 9 elements. Located on a 3-storeyed square base. There are stairs in all 4 directions. West facing the royal throne.แปลงนาข้าวด้านหน้าพระเมรุมาศ
Rice field in front of the royal funeral pyre.


อาคารจัดแสดงจำลองพื้นรอบพระเมรุมาศ
Building exhibit floor model around the royal funeral pyre.

แบบจำลองพระจิตกาธาน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมโกศ 
The royal funeral pyre a model.โดยผู้เข้าชมต้องแต่งกายสุภาพ และให้เวลาผู้เข้าชมรอบละ 1 ชั่วโมง 
The visitors must dress politely. And give visitors 1 hour time.

ประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ ได้แก่ ช้าง โค สิงห์  ม้า และสัตว์หิมพานต์ตระกูลต่างๆ
Himmaphan Animal Sculptures include Elephant, Cow, Singh, Horse, and other animals.

ทิศตะวันตกหันหน้าเข้าพระที่นั่งทรงธรรม
West facing the Royal Songtham is the area for King and Family.

พระที่นั่งทรงธรรม
Royal Songtham is the area for King and Family.
เวลา 1 ชั่วโมง ไม่สามารถเดินได้ทั่วค่ะ 
1 hour for me can not walk all over.
ประชาชนที่มารอเข้าชมนิทรรศการ
People come and waiting to visit the exhibition.

By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :