วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ซุ้มดอกไม้เพื่อพ่อ ร.9 ปากคลองตลาด กทม. Flower Tunnel for Dad King Rama 9, Bangkok Thailand.

"ซุ้มดอกไม้เพื่อพ่อ ร.9" ถนนจักรเพชร ปากคลองตลาด กทม. โดยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ กรุงเทพมหานคร ประชาชนจิตอาสาและชุมชนปากคลองตลาดกว่า 6,000 ชีวิต ร่วมกันจัดทำอุโมงค์ดอกไม้ที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก
"Flower Tunnel for Dad King Rama 9" at Chak Phet Road, Pak Khlong Talad the flowers market in Bangkok Thailand. By Miracle of Life Foundation, Bangkok with people who volunteer and people of community Pake Khlong Talad the flower market more than 6,000 lives are together make the most beautiful and largest Flower Tunnel in the world.


มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ กรุงเทพมหานคร พร้อมประชาชนจิตอาสาและชุมชนปากคลองตลาดกว่า 6,000 ชีวิต ระดมดอกไม้สดที่เป็นพืชเศรษฐกิจจากทั่วประเทศไทย มาร่วมกันจัดทำอุโมงค์ดอกไม้ทั้ง 6 ซุ้มตลอดระยะทางกว่า 400 เมตร ที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก "ดอกไม้เพื่อพ่อ ร.9" ซุ้มดอกไม้ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
Miracle of Life Foundation, Bangkok with people who volunteer and people of community Pake Khlong Talad the flower market more than 6,000 lives has fresh flowers mobilization which are economic crops from all over Thailand. They were together make "Flower Tunnel  for Dad King Rama 9" for 6 tunnels over 400 meters. To flower offerings to His Majesty King Bhumibol Adulyadej, which is the most beautiful and largest flower tunnel in the world.1.ชื่อซุ้ม "คนไทย" (Thais) ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงาน อุโมงค์ดอกไม้จัดทำผืนผ้าปลิวไสวความยาว 89 เมตร ตามพระชนมพรรษาของพระองค์
1. "Thais" which is the highlight of the event. Made the flowers arrangement to canvases of 89 meters, same as the age 89 years old of King Rama 9.

2.ชื่อซุ้ม "สายฝน" (The rain) เป็นการนำดอกบัวมาออกแบบเป็นลำธารที่มีฝนโปรยปรายลงมา แสดงถึงความชุ่มชื้นที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมอบให้กับประชาชนตลอดเวลา
2. "The rain" by lotus has designed as a stream with the rainy is mean the humidity at the reign of King Rama 9 was given to the people at all times.


 3.ชื่อซุ้ม "ตามรอยเท้าพ่อ" ซึ่งชื่อมาจากโครงการต่าง ๆ ที่พระองค์ท่านทำให้คนไทยอยู่ดีกินดีมีชีวิตที่ดีขึ้น ใช้ดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดที่พระองค์ท่านได้นำไปให้ประชาชนปลูก 
3. "Follow footsteps of Dad", whose name comes from the royal projects he has made Thais people living a better life. Used the winter flowers that he brought to the people has planted.
4.ชื่อซุ้ม "บ้าน" (Home)  เป็นการนำดอกดารารัตน์มาเป็นต้นแบบในการออกแบบเป็นบ่วงดอกไม้ห้อยลงมาจากจากอุโมงค์ โดยใช้ดอกรักถักทอให้เป็นดอกดารารัตน์ ทำขึ้นมาทั้งหมด 77 ดอก เป็นตัวแทนของทุกจังหวัด
4. "Home" Flowers has the designed to the rings flower are hanging from the tunnel. All 77 rings are representative of all provinces of Thailand.5.ชื่อซุ้ม "๙" (King Rama IX) เป็นซุ้มดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 9 ออกแบบเป็นเลข  ไทย ซึ่งดอกดาวเรืองแสดงถึงความรุ่งเรืองของไทย เป็นการการบอกกล่าวกับคนทั่วโลกว่านี่คือพระมหากษัตริย์ที่นำความรุ่งเรืองที่สุดมาสู่ประเทศของเรา
5. "King Rama IX" Dok Dao Riang Flowers of the 9th reign designed to ๙ in Thai or 9 in Roman. Mean is the prosperity of Thailand. Telling the world this is the king who brought the most prosperity to the our country.
6.ชื่อซุ้ม "มณฑารพ" เป็นสวรรค์ในจิตนาการ ออกแบบเป็นเทือกเขาสีขาว และ มีประตูที่ประดับด้วยดอกมณฑารพโปรยปรายลงมา  / ข้อมูล ข่าวสด 
6.  "Heaven Flower" as the paradise in imagination, designed as the white mountain and the door is decorated with white flowers.

จัดไปเมื่อวันที่ 21ถึงวันที่ 27 ต.ค. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง รูปทั้งหมดนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 22 ต.ค 2560
It was held on October 21st, 2560, 24 hours a day. All photos were taken on October 22, 2017.


By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :