วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วัดชมโพธยาราม ฉะเชิงเทรา Wat Chom Pho Thayaram in Chasengsao Thailand.

วัดชมโพธยาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2523 บนพื้นที่ดินที่ได้รับการถวายจาก 2 สามีภรรยา คือ นายชม และนางเยี่ยม ทองคำเปลว จำนวน 12 ไร่เศษ โดยก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2544
Wat Chom Pho Thayaram is located in Muang district, Chasengsao province Thailand. Temple was established in 1980 on the land that had been consecrated by the husband and wife, area over 12 rai of land and completed construction in 2001.


วัดชมโพธยาราม เป็นวัดที่จำลองสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ไว้ในสถานที่เดียวกันถายในวัดนี้
Wat Chom Pho Thayaram is a temple is simulates place of the birth, enlightenment, Sermon and nirvana of Buddha in an area this temple.

พุทธคยาเจดีย์ตรัสรู้ เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยม สีเหลืองทองสูงใหญ่ ซึ่งสามารถมองเห็นได้แต่ไกล ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูป มีรูปวาดฝาผนังเกี่ยวกับสถานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า สถานที่จริงตั้งอยู่ที่เมืองปัตนะ (ปัฏนา) รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
Bodh Gaya Pagoda enlightenment place is a golden large pagoda which can be seen from afar. Inside is enshrined Buddha statues and there are drawings on the important landmarks associated of the Buddha. The real place is located in Patna, Bihar, India.


อุทยานลุมพินี เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ ลุมพินีสถานที่จริงอยู่ในประเทศเนปาล 
Lumbini Park It is the place where the Buddha was born. The Lumbini real place is in Nepal.
เจดีย์ปฐมเทศนา เป็นรูปทรงบาตรคว่ำ เรียกว่า ธัมเมกขสถูป เป็นสถานที่แสดงธรรม เรียกว่า ธรรมจักกัปปวัตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ หลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้วได้เสด็จมาแสดงธรรมครั้งแรกที่นี่ เรียกว่า ปฐมเทศนา หรือธรรมจักกัปปวัตนสูตร และโกณฑัญญะหัวหน้าปัญจวัคคีย์ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนา สถานที่จริงตั้งอยู่ที่ตำบลสารนาถ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
First Sermon Pagoda is the shape upside down of bowl. It is a place to teach Dharma in the first sermon. Inside is enshrined statues of the priests of the Buddha. The real place is located in Sarnath, Varanasi, India. /Wikipedia : Sarnathสถานที่ปรินิพพาน สร้างเป็นอาคารโดมขนาดใหญ่ (ไม่ได้เข้าไปถ่ายรูปมาค่ะ) ภายในเป็นประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ สถานที่จริงตั้งอยู่ที่เมืองกาเซีย รัฐอุตตร ประเทศอินเดีย / ข้อมูลที่มา วัดชมโพธยาราม
Nirvana Place is a large dome building (didn't into take photos). The inside is enshrined large Reclining Buddha statue. The real place is located in Kasia (Kushinaga), Uttar Pradesh, India. /Wikipedia :  Kushinagar
ทริปนี้ไปกับทริปไหว้พระ 9 วัด กับรถเมล์ ขสมก. อู่บางเขน กทม. วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ราคา 429 บาท 

By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on : 


วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560

วังพญานาคราช เชียงใหม่ Wang Phaya-Nak (King of Nagas place) Chiang Mai Thailand.

วังพญานาคราช สถานปฏิบัติธรรมสัมปทายะวนาราม เป็นที่สถานปฏิบัติธรรม ยังไม่ใช่วัด ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ลาย ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
Wang Phaya-Nak (King of Nagas place) Sampathaya-Wanaram place for practice is located at Ban Mae-Lai, Huay Keaw sub district in Mae-On district Chiang Mai province Thailand. The Buddhist practice place is not the temple yet.


ทางเข้า-ออกต้องผ่านลำธารน้ำ
Entrance is pass the stream of water.
องค์ปู่พญานาคราชจักรไกรภพมหาราช เป็นพญานาคราชที่ปกครองดูแลทั้งสามโลก ดูแลทรัพย์สมบัติให้มีความอุดมสมบูรณ์ของทั้งสามโลก คือ โลกบาดาล โลกมนุษย์ และ โลกสวรรค์ 
This Naga called Phaya-Nak Krai-Phob Maharat is a King of Nagas who oversees to be fertile in the Water world Human world and Heavenly world 


องค์ปู่พญานาคราชจักรไกรภพมหาราช เป็นศิลปะปูนปั้นไทยประยุกต์ ลักษณะ 7 เศียร พ่นน้ำ ความสูงประมาณ 6.9  เมตร ความยาวประมาณ 19 เมตร งบประมาณก่อสร้างทั้งหมด 470,000 บาท / วังพญานาคราชองค์ปู่พญานาคราชจักรไกรภพมหาราช 
Phaya-Nak Krai-Phob Maharat King of Nagas Statue is an applied Thai stucco art with 7 heads, sprayed water, about 6.9 meters high. The length is about 19 meters. Total construction budget of 470,000 baht.


รูปเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 จาก 
Picture taken on March 8, 2017 from


ถ้านาคามณี เป็นถ้ำหินคริสตัลที่ได้นำมาจากทั่วโลกจากผู้มีจิตศรัทธา
Tham Naga Manee is the crystal cave has get the crystal from around the world from the devotee.

By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on : 


วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี Wat Phra Sri Rattana Mahathat in Lopburi Thailand.

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟลพบุรี สถาปัตยกรรมแบบขอมโบราณผสมกอธิกแบบฝรั่งเศส
Wat Phra Sri Rattana Mahathat is located in Muang district, Lopburi province Thailand. Located is opposite to Lopburi Railway Station. Antique Khmer art mixed with Gothic of France architecture.

 
วิหารหลวงสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นวิหารขนาดใหญ่ ประตูเป็นเหลี่ยมแบบไทย หน้าต่างเป็นศิลปะแบบโกธิคของฝรั่งเศส
Viharn Luang the royal hall built during the reign of The Great King Narai. A large hall with the door is a rectangular Thai Art. Window are Gothic art of France.พระอุโบสถมีขนาดใหญ่มาก เหลือแต่ผนังทั้ง 4 ด้าน กับกองพระพุทธรูปที่หักๆ 
Large chapel of 4 walls remained and the broken Buddha statues.
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ มีพระปรางค์องค์ใหญ่ที่สูงที่สุดในลพบุรี สร้างเป็นพุทธเจดีย์บรรจุพระพุทธรูปไว้เป็นจำนวนมาก องค์ปรางค์ก่อด้วยศิลาแลงโบกปูนศิลปะละโว้ผสมอโยธยา / วิกิพีเดีย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
Wat Phra Sri Rattana Mahathat have the large pagoda at the highest in Lopburi city. Created to a Buddhist pagoda with contains a lot of Buddha statues inside. The pagoda is the laterite and cement covered with Khmer Art mixed Ayothaya Art.ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน ลพบุรี:
SEE, READ MORE about other places in Lopburi  province :

สถานีรถไฟลพบุรี ตั้งอยู่ที่ตัวเมืองลพบุรี อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 132.81 กิโลเมตร 
Lopburi Railway Station is located in the city of Lopburi Thailand. It is 132.81 kilometers from Bangkok Railway Station.


By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :