วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์ Phanom Rung Historical Park in Buriram Thailand.

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่ที่ ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ คำว่า "พนมรุ้ง" นั้น มาจากภาษาเขมร คำว่า "วนํรุง" แปลว่า "ภูเขาใหญ่" ในช่วงแรกปราสาทหินพนมรุ้ง สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพู
Phanom Rung Historical Park or full name is Prasat Hin Phanom Rung is a Hindu Khmer temple complex set located in Buriram Province in the Isan region of Thailand.


ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งสูง 1,320 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ลงมาทางทิศใต้ประมาณ 77 กิโลเมตร บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว
Phanom Rung Stone Castle on the rim of an extinct volcano at 402 metres (1,320 ft) elevation. From the town of Buriram down south about 77 kilometers.

ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นโบสถ์พราหมณ์ ศาสนาฮินดู ลัทธิไศวะ ในช่วงแรกปราสาทหินพนมรุ้ง สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพู ชื่อพนมรุ้งแปลว่าภูเขาใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 15-18
 Prasat Hin Phanom Rung is a Hindu Khmer temple. It was built of sandstone and laterite in the 10th to 13th centuries.ทางเดินปูด้วยหินศิลาแรงยาว 160 เมตร ทั้งสองข้างประดับด้วยเสามียอดคล้ายดอกบัวตูมเรียกว่าเสานางเรียง จำนวนข้างละ 35 ต้น รวม 70 ต้น
The walkway is paved with laterite blocks is 160 meters long and bordered by 70 sandstone posts with tops of lotus buds. / Phanom Rung Historical Parkมณฑปด้านทิศตะวันออกปราสาทประธาน มีทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ที่เชื่อว่าถูกโจรกรรมไปเมื่อราวปี พ.ศ. 2503 ในช่วงสงครามเวียดนาม และถูกนำไปจัดแสดงอยู่ที่สถาบันศิลปะชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ถูกทวงคืนโดยประชาชนไทยนำโดยรัฐบาล จนได้ทับหลังชิ้นนี้คืนมาทันวันพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งพอดี ในปี พ.ศ. 2531
Reclining Vishnu Lintel : Believe that stolen when the Vietnam War. And was exhibited at the Chicago Art Institute United States (USA) then it get return to Phanom Rung Historical Park in 1988.

"ศิวลึงค์ซึ่งแทนองค์พระศิวะ" ประดิษฐานภายในห้องครรภคฤหะ ใกล้กันมีประติมากรรมวัว "โคนนทิ (อังกฤษ: Nandin) คือ พาหนะของพระศิวะ"
"Linga" and "Shivling" representing Lord Shiva is enshrined within the halls and near is the cow sculpture "Nandin vehicle of Lord Shiva".ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นส่องแสงลอดประตูทั้ง 15 ในวันที่ 3-5 เมษายน และ 8-10 กันยายน ของทุกปี และ ในวันที่ 6-8 มีนาคม และ 6-8 ตุลาคม ของทุกปี ดวงอาทิตย์ก็ตก ส่องแสงลอดช่องประตูทั้ง 15 บาน เช่นกัน / อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
The sun shines through the of the 15 doors on April 3-5 and on September 8-10 every year. And on 6-8 March and 6-8 October each year, light of the sunset through all the 15 doors as well.


By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on : 


วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

ไหว้พระที่เพชรบุรี #2 (กลับเส้นทาง) รถ ขสมก. อู่บางเขน กทม. Phetchaburi #2 worship Tour by Bangkok Bus Services.

ทริปไหว้พระกับเขตเดินรถที่ 1 อู่บางเขนด้วยรถ ขสมก. กรุงเทพ  วันนี้ (27 มค. 61) เราจะไปเพชรบุรีอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรกเมื่อเสาร์ที่แล้ว (20 ม.ค 61) ไปไม่ทันเวลาปิดตลาดน้ำบนน้ำตกกวางโจว
Phetchaburi worship Tour with Bangkok Bus Services of Bangkhen Station and today 27/1/2018 is second time for go there again, after last Saturday 20/1/2018 I had there but can't go to the Floating Market


เปิดขายตั๋วราคา 469 บาท เวลา 6.00 น. วันเสาร์ ที่อู่บางเขน กทม. ซึ่งเป็นเส้นทางที่เปิดขึ้นใหม่ เป็นเส้นทางเพชรบุรี 2 โดยทริปนี้จะกลับเส้นทางจากเมื่อเสาร์ที่แล้วที่ไปโครงการชั่งหัวมันก่อน เลยทำให้เวลาไม่ทันกับเวลาปิดตลาด
Open for the ticket at 6.00 am. on Saturday with cost price of 469 Baht at Bangkhen Bus Station which this is a new route of Phetchaburi route no.2 by this trip will be return route program after last Saturday trip which can't go the the floating market time.แวะให้คณะกินข้าวที่ร้านครัวรุจโอฬาร จ. สมุทรสงคราม 
Droop for take the breakfast at Krua Rut-O-Ran a restaurant in Samut Songkhram province Thailand.


สำนักสงฆ์ยอดคีรีศรีวนาราม ตั้งอยู่ที่อำเภอเขาย้อย เพชรบุรี เป็นวัดแรกที่แวะทำบุญกัน แล้วก็ขึ้นเขาไปสักการะพระพี่ทอง พระน้องเงิน ร่วมสร้างฐานพระตามอายุ
Yod Kriri-Sriwanaram a temple located at Khao Yoi district in Phetchaburi province is a first place to make a merit together.หินแกะสลักรอยพระพุทธบาทอายุกว่าพันปี 
Carving stone the Buddha footprints over a thousand years.

ตลาดน้ำบนน้ำตกกวางโจว อ.หนองหญ้าปล้อง เป็นตลาดน้ำที่อยู่ในฝายกักเก็บน้ำซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริขององค์รัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนคนพื้นที่
Kwang-Cho Floating Market located in Nong Ya-Plong district, Phetchaburi Thailand. The market located is in the weir which is the Royal Initiative Project of King Rama 9. To create employment and income for the local community.


น้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง บ่อมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-5 เมตร ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร เป็นน้ำใส สะอาด มีปริมาณของก๊าซน้อยมาก ไม่มีกลิ่นกำมะถันและก๊าซไข่เน่า มีสาหร่ายสีเขียวแกมเหลืองที่ก้นบ่อ
Nhong Ya-Plong Hotspring the pond with a diameter of about 3-5 meters deep, about 30 centimeters. Clear water have very little gas have no smell of sulfur and green-yellow seaweed at the bottom of the pond.


แล้วคณะไหว้พระกับรถ ขสมก. ก็มาร่วมทำบุญถวายสังฆทานที่วัดยางน้ำกลัดใต้ โดยมีรูปปั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนศาลาหน้าวัดซึ่งสามารถมองเห็นจากระยะไกล สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา  วัดตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง
After that we are going to Wat Yang Nam Klad-Tai in Phetchaburi province Thailand. Which a large monk statue located in front the temple can see far away. Temple area over 8 rai is located in Nong Ya-Plong district in Phetchaburi province Thailand.
แล้วก็ออกเดินทางมายังโครงการชั่งหัวมัน ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
Then we are go ahead to Chang-Hua-Mun Royal Initiative Project in Phetchaburi province Thailand. The project was initiated by His Majesty King Bhumibol Adulyadej King Rama 9.


สภาพพื้นที่โดยทั่วๆ ไป แห้งแล้ง ดินปนทรายและหินลูกรัง รวมพื้นที่ทั้งหมด 250 ไร่ และทรงมีดำริให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร รวบรวมพันธุ์พืชเศรษกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2552 เป็นต้นมา / โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ (พ.ศ. 2552)
The area is generally dry is sandy soil, gravel a total area is 250 rai. He want this area to be an example a project in agriculture. Gathering economic crops in Phetchaburi and neighborhood to be planted here. Commenced from July 13, 2009.เรือนที่ประทับทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อเสด็จทรงงานที่โครงการ
The pavilion house of The King Rama 9 when he come to work here.


อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม มีพื้นที่ประมาณ 180 ไร่ มีบริการรถพ่วง 10 บาทต่อคน และเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ภายในแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ เช่น โซนมหายานเต๋า โซนพุทธเกษตร มีพระพุทธรูป โซนรูปปั้นเทพต่างๆ ในศาสนาฮินดู-พราหมณ์ และ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือไม้การบูรหอมเก่าแก่จากประเทศจีน
Guan Yin (thousand hands) Park in Phetchaburi Thailand. The area is about 180 rai. Tram service is 10 baht per person. Open daily from 08:00 to 18:00 hrs. There are several zones with Mahayana Buddhism, Taoism, Buddha zone, Hinduism - Brahmanism and Guan Yin statue thousand hands made from ancient Camphor wood from China.


แวะให้คณะได้รับประทานอาหารเย็นที่ร้านของฝากแม่กิมไล้ และ ซื้อของฝากร้านแตน 88 แล้วก็เดินทางกลับเข้า กทม.สิ้นสุดที่อู่บางเขน Doop for dinner at Mae Kim Lai Restaurant and going to Bangkhen Bus Station, Bangkok.
เส้นทางเพชรบุรี 2 ไป บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง ตลาดน้ำบนน้ำตกกวางโจว วัดยางน้ำกลัดใต้ อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม โครงการชั่งหัวมัน และ ชมวิวสันเขื่อนแก่งกระจาน แต่ทางอู่บางเขนตัดการชมวิวที่เขื่อนออกแล้วเพิ่มการทำบุญที่สำนักสงฆ์ยอดคีรีศรีวนารามแทน
Phetchaburi route no.2 is Nhong Ya-Plong Hotspring, Kwang-Cho Floating Market, Wat Yang Nam Klad-Tai, Chang-Hua-Mun Royal Initiative Project, Guan Yin (thousand hands) Park and see view of Kaeng Krachan Dam but Bangkhen Bus Station has cut Dam a program and add Yod Kriri-Sriwanaram a temple replace it.


ดู อ่านเพิ่ม / See, Read more : 


By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :