วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

วัดม่วง อ่างทอง Wat Muang in Ang-Thong Thailand.

วัดม่วง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ใช้เส้นทาง สายอ่างทอง-สุพรรณบุรี ออกจากตัวเมืองไปประมาณ 8 ก.ม. วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ เห็นองค์พระใหญ่ตั้งตระหง่าน
Wat Muang is located at Moo 6 Tambon Hua Taphan, Wiset Chai Chan, Angthong in Thailand. Take the way by Ang Thong - Suphan Buri About 8 km from the city, the  temple will be on your left. you can to see the towering Big Buddha.
เราไปเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันสงกราณต์ ประชาชนต่างมาสรงน้ำกับองค์หลวงพ่อใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในปีใหม่ไทยด้วย
We went on April 13, 2558 is Songkran's day, so a lot people came for pouring water to Luang Phor Yai for to the prosperity in the new year of Thailand.


"พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ" หรือ "หลวงพ่อใหญ่" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีความสูงจากฐานองค์พระถึงยอดเกศา 95 เมตร เทียบเท่ากับตึก 40 ชั้น และมีความกว้างของหน้าตัก 63.05 เมตร ซึ่งการเดินวนรอบองค์พระต้องใช้เวลากว่า 3 นาที โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2534 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ใช้ทุนทรัพย์ในการสร้างทั้งหมด 104,261,089.65 บาท จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา รวมระยะเวลา16 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่เจริญพระชนมพรรษา ครบ 85 พรรษา และ สมเด็จพระราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา
"Phr Puttha Maha Nawamin Tora-sakaya-muni Sri wiset Chai-chan" or "Luang Phor Yai" is a large statue of Buddha. The height from the base to the top of hair Buddha 95 meters, equivalent to a 40 storey building and a width of lap 63.05 meters. Which walk circled the Buddha Statue is take more than three minutes. Construction began on March 9, 1991 was completed on 27 July 2007. All funds used in building 104,261,089.65 THB (Thai Baht). From donations of the faithful. The total period of 16 years, for to honor to King Bhumibol on the occasion of the 85th Birthday Anniversary and The Queen Sirikit 80th Birthday Anniversary.

พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ  เป็นพระพุทธรูปที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล นับเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญของวัดม่วงและจังหวัดอ่างทอง
"Phr Puttha Maha Nawamin Tora-sakaya-muni Sri viset Chai-chan" or "Luang Phor Yai" Buddha Statue is visible from a distance. This is the important Buddha of Wat Muang  and Ang Thong Province.


พระอุโบสถส์ที่ล้อมลอบด้วยกรีบบัว เป็นกำแพงสีชมพู ด้านในนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ และรูปหล่อของพระเกจิชื่อดัง
The chapel in lotus, the pink walls, inside is the Buddha statues and a statue of the famous maestro monks.พระวิหารแก้วรัตนพราหมณ์-สุวรรณปาล ชั้นล่าง เป็นพิพิธภัณฑ์วัตถุมงคลและวัตถุโบราณ เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น. ภายในมีรูปปั้นเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ ชั้นบน ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  "หลวงพ่อเงิน" เนื้อเงินแท้ องค์แรกองค์เดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และ โลงแก้วที่เก็บรักษาสังขารของหลวงพ่อเกษม อาจารสโก อดีตเจ้าอาวาสวัดม่วง ผู้ที่บุกเบิกวัด
Phra Viharn Keaw Rattana Phram- Suwannapal The Glass Chapel, The ground floor is a museum of sacred objects and antiques. Open Saturday - Sunday 09:00 to 17:00 hrs. and the monk statues around the country.  Upstairs sacred is Buddha Silver Statue "Luang Phor Ngern" genuine silver livery as the biggest in Thailand. Built to commemorate the occasion of the Throne 50 years. And a glass casket that preserves the fairest of Luang Phor Kasem Archan-sako former abbot of Wat Muang who the pioneering this temple.
วัดนี้มีลานแสดงหุ่นรูปปั้นต่างๆ เยอะมาก ใกล้ๆกันเป็นร้านค้า ร้านอาหาร บ่อเลี้ยงปลา ห้องน้ำ
This temple have a lot puppet and sculpture, near is shops, restaurants, fish ponds restroom.หุ่นจำลองการทำยุทธหัตถีของพระนเรศวรกับพระมหาอุปราช ในสมัยสงคารม ไทย-พม่า
The model the Iuthheete of King Naresuan and The Viceroy Myanmar in the war period of Thailand - Burma.

หุ่นจำลองนรกภูมิ สอนให้คนเกรงกลัวก่อการทำบาป
The Model of the hell, for teach anyone to be afraid committing a sin.

ดู วัดสังกระต่าย จ. อ่างทอง เพิ่มเติม : 
See more : Wat Sung Kra-Tai in Angthong Thailand. :


ดู วัดท่าอิฐ จ. อ่างทอง :
See more Wat Tha-it in Angthong Thailand. : 


วัดขุนอินทประมูล อ่างทอง 
Wat Khun-In Thra-Pramul in Angthong Thailand. ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

สนามบินนาริตะ ญี่ปุ่น สู่ ดอนเมือง กทม Narita Airport Japan to Don Muang Airport Bangkok Thailand.

วันนี้เราต้องเดินทางกลับไทย เราออกจากโรงแรมที่พักแต่เช้าตรู่ เพื่อไปขึ้นรถไฟที่สถานีเคเซ เพื่อไปให้ทันเครื่องบินออก ตอน 9 โมงเช้า (13 มีนาคม 2558) ที่สนามบินแห่งชาตินาริตะ
Today we be back to Thailand so we leave from the hotel in early morning for going to Keisei Ueno Station for go to Narita International Airport later, for take off in 9 am. (13 March 2015)
เราต้องเดินย้อนกลับไปที่สถานีรถไฟเคเซ 
We are walking to Keisei Ueno Station for take a train.
ศาลเจ้านี้ตั้งอยู่ใกล้โรงแรมที่เราพัก แต่ไม่ได้เข้าไปสักการะด้านใน เราต้องเดินไปสถานีรถไฟเคเซ เราต้องเดินผ่านสถานีรถไฟ อุเอะโนะ ตลาดอะเมโยโกะ ข้ามถนนไปก็จะเป็นสถานีรถไฟเคเซ ข้างๆเป็นสวนสาธารณะอุเอะโนะ
This shrine is near the hotel where us stay but we not go into for the worship, We must walk to Keisei Ueno Station and must pass Ueno Station, Ameyoko Market, Across the street is the Keisei Station and Ueno Park is near too.

เดินมาถึงสนานีรถไฟ อุเอะโนะ
Walking to Ueno Station.

เดินมาถึง ตลาดอะเมโยโกะ ข้ามถนนไป ก็เป็นสถานีรถไฟเคเซ ข้างสถานีก็เป็นสวนสาธารณะอุเอะโนะ
Ok now I walking to Ameyoko Market, just across the street, there is the Keisei Ueno Station and nearby is the Ueno Park.

เราซื้อตั๋วรถไฟ Sky Liner ในราคา 2470 เยน ไว้ตั้งแต่เมื่อวาน ก่อนที่จะไปพระราชวังโตเกียว เพราะวันนี้เราต้องเดินทางแต่เช้าตรู่ เราเกรงว่าเคาเตอร์ขายตั๋วจะยังไม่เปิดในตอนเช้าค่ะ
We bought Sky Liner the ticket since yesterday in 2470 Yen, before we did go to The Tokyo Imperial Palace, because today we must travel in early morning and we worry if the counter not open in the early morning.สนามบินนานาชาตินะริตะ ตั้งอยู่ที่เมืองนะริตะ จังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการโดย บริษัท ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ จำกัด (มหาชน) การเดินทางจากสนามบินนะริตะไปยังเมืองโตเกียวใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงโดยรถไฟ มีรถไฟสองขบวน ของทาง เคเซ (Keisei) และ เจอาร์ (JR)
Narita International Airport Located in Narita, Chiba, Japan, operated by Narita International Airport Limited Company. The travel from Narita to Tokyo takes about one hour by train, with two railway are Keisei Line and JR Line.

เกาะโอะกินะวะ จังหวัดโอะกินะวะ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นเมืองพักตากอากาศ และเป็นต้นกำเนิดศิลปะการต่อสู้อย่างคาราเต้ มีหาดทรายขาวสวย น้ำทะเลสีครามและปะการังที่ยังสมบูรณ์ จังหวัดโอะกินะวะเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักร้อนในฝันของชาวญี่ปุ่น เมืองเอกของจังหวัดโอะกินะวะคือเมืองนะฮะ เคยเป็นที่ตั้งฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกา ในช่วงสงครามโลก ปัจจุบันยังคงมีเหลืออยู่ 
Okinawa Island or Okinawa province located on the southern of Japan. Currently a renowned resort town, The origin of  karate martial arts. A beautiful white sand beaches The blue sea and unspoiled coral. Okinawa is vacation dreams of the Japanese. The name of capital of the Okinawa province is Naha, here have been base of a US naval in World War Currently, here are still remaining.
เมฆรูปหัวใจ ต้อนรับเราเข้าเขตน่านฟ้าของประเทศไทย
The heart shaped cloud for welcome us to Thailand airspace.เรากำลังจะลงที่ สนามบินดอนเมือง ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457
We are landing to Don Muang Airport Located is on Vibhavadee - Rangsit  Road, Don Muang Bangkok, first opened on 27 March 1914.อาหารไทยมื้อแรก หลังลงจากเครื่อง ข้าวผัดกระเพรา และ ส้มตำไข่เค็ม ร้านหน้าสนามบินดอนเมือง และจบทริปญี่ปุ่นของเราค่ะ
First Thai foods after with out the plane are Khao Pad Krapoa or stir fried pork with basil, Som Tum Khai Keam or green papaya salad with salt eggs, the shop in front the airport. And this is End Our Japan Trip.ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน ญี่ปุ่น : 

SEE, READ MORE about other places in Japan :
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และติดตามเราได้ที่
Thanks for visit my blog and followed me on