วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วัดเบญจมบพิตร กทม. Wat Benchamabophit, marble temple in Bangkok Thailand.

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เดิมชื่อ วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง ภายหลังได้รับพระราชทานนามใหม่จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ว่า "วัดเบญจบพิตร ซึ่งหมายถึง วัดของเจ้านาย 5 พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัด"
Wat Benchamabophit Dusitvanaram (Thai: วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม) is a Buddhist temple (wat) in the Dusit district of Bangkok, Thailand. Also known as the marble temple, it is one of Bangkok's most beautiful [peacock term] temples and a major tourist attraction. It typifies Bangkok's ornate style of high gables, stepped-out roofs and elaborate finials.ทริปนี้เราใช้บริการรถเมล์สาย 39 (คนขับเป็นผู้หญิงด้วย เทห์มาก ชอบ) เพื่อไปต่อรถเมล์สาย 509 ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ป้ายหน้า ร.พ เด็ก ไปลงตริงแยกอาคารรัฐสภา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แล้วเดินมาตามถนนริมคลองนครปฐม (แยกซ้ายมือ) อีกนิดนึงก็จะถึงบริเวณวัด
The Parliament House of Thailand (Thai: อาคารรัฐสภาไทย) is located in the Dusit district in the capital Bangkok, Thailand.
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ในปีพ.ศ. 2548 วัดได้รับการคัดเลือกจาก ยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลก ถนนพระรามที่ 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นวัดประจำพระราชวังดุสิต เปิดทำการทุกวัน เวลา 8.30-17.30 น.
In 2005, the temple was submitted to UNESCO for consideration as a future World Heritage Site.


พระที่นั่งทรงธรรม
The Song Tham Thorne Hall


พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามวัดว่า "วัดเบญจบพิตร" ซึ่งหมายถึง วัดของเจ้านาย 5 พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัด ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2441 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานนามวัดใหม่ว่า "วัดเบญจมบพิตร" อันหมายถึง วัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 5 และเพื่อแสดงลำดับรัชกาลในมหาจักรีบรมราชวงศ์  และโปรดฯ ให้เรียกนามรวมกันว่า "วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม"พระอุโบสถของวัดปรากฏอยู่ด้านหลังของเหรียญห้าบาทไทย
 Construction of the temple began in 1899 at the request of King Chulalongkorn after building his palace nearby. The temple's name literally means the Temple of the fifth King located nearby Dusit Palace. It was designed by Prince Naris, a half-brother of the king, and is built of Italian marble. It has display of Carrara marble pillars, a marble courtyard and two large singhas (lions) guarding the entrance to the chapel. The interiors are decorated with crossbeams of lacquer and gold, and in shallow niches in the walls of paintings of important stupas all over the country. The cloister around the assembly hall houses 52 images of Buddha.


ต้นพระศรีมหาโพธิ์  
Bodhi Tree.ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธชินราชจำลองที่จำลองมาจากจังหวัดพิษณุโลก
Inside the ordination hall (ubosot) is a Sukhothai-style Buddha statue named Phra Buddhajinaraja, cast in 1920 after the original located in Wat Mahathat in Phitsanulok. The main Buddha image is a copy of Phra Buddha Chinarat that resides in Phitsanulok in northern Thailand. The ashes of King Chulalongkorn are buried beneath the statue. In the gallery surrounding the ordination hall are 52 buddha statues each showing different mudras (signs), collected by Prince Damrong Rajanubhab for his king. The temple was featured in the famous The Amazing Race 9 as the 10th and final elimination pit-stop. The image of the temple's façade is visible on the reverse side of the Five-Baht coin of the Thai currency. The site contains the Benchamabophit National Museum.
พระอุโบสถ เป็นแบบจตุรมุข มีกำแพงแก้วที่มีพระพุทธรูปในปางที่แตกต่างกัน 52 องค์ พระอุโบสถปูพื้นภายในกำแพงแก้วด้วยหินแกรนิตสีชมพูอ่อน และ สีเทา 
ศาลาสี่สมเด็จ หอกลอง
Four princes pavilion 

หอระฆังบวรวงศ์ เป็นหอระฆังทรงไทยประกอบหินอ่อน ระฆังนำมาจากวัดบวรสถานสุทธาวาส  โดยหน้าบันทิศตะวันตกเป็นภาพ "พระลักษณ์ทรงหนุมาน" หน้าบันทิศตะวันออก เป็นภาพ "พระนารายณ์ทรงปืน" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการเปิดและฉลองหอระฆังเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2445 พร้อมทั้งพระราชทานามว่า หอระฆังบวรวงศ์
พระวิหาร


Info From Wikipedia : Wat Benchamabophit


ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร  :
See, Read more about other places in Bangkok or Krung Thep Maha Nakhon. : By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on : 


วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ศาลเจ้าพ่อพญาแล ชัยภูมิ Pharya Lae Shrine of Chaiyaphum City Thailand.

พระยาภักดีชุมพล (แล) เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก ได้รับการแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2518 ชาวชัยภูมิร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) ประดิษฐานอยู่ตรงวงเวียนศูนย์ราชการ ปากทางเข้าสู่ตัวเมืองชัยภูมิ
Phraya Lae is the first parent of Chaiyaphum City who was appointed by the  King Rama 3. People of Chaiyaphum city has to jointly build a Phraya Lae Monument located in circle of the Government Center, the entrance to the town of Chaiyaphum, Thailand.
พระยาภักดีชุมพล เดิมชื่อ"แล" เป็นชาวนครเวียงจันทน์ เคยรับราชการในเจ้าอนุวงศ์แห่งอาณาจักรล้านช้าง (ขณะนั้นเป็นประเทศราชของไทย) ในสมัยรัชกาลที่ 2 พ.ศ. 2360 นายแลได้อพยพไพร่พลข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งบ้านเรือนที่บ้านน้ำขุ่นหนองอีจาน (อยู่ในเขตอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา) พ.ศ. 2367 ได้ที่การพบบ่อทองที่บริเวณลำห้วยชาด นอกเขตบ้านหลวง ขุนภักดีชุมพลจึงได้นำทองในบ่อนี้ไปส่วยแก่เจ้าอนุวงศ์และขอยกฐานะบ้านหลวงขึ้นเป็นเมือง เจ้าอนุวงศ์จึงประทานชื่อเมืองแก่ขุนภักดีชุมพลว่า เมืองไชยภูมิ และเลื่อนบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระภักดีชุมพล ทว่าต่อมาพระภักดีชุมพลได้ขอเอาเมืองไชยภูมิขึ้นตรงต่อเมืองนครราชสีมา และส่งส่วยแก่กรุงเทพมหานครแทน ไม่ขึ้นแก่เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์อีกต่อไป 
Pharya Lae is a Lao people was lived in the Vientiane, later has move to lived in Nakhon Ratchasima province in SIAM (Thailand) for the parent Chaiyaphum City but later he was devoted to SIAM not devoted to Lao, then Lao not like that and very angry him.พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านหลวง(เมืองไชยภูมิ)เป็นเมืองชัยภูมิ และแต่งตั้งเป็น "พระยาภักดีชุมพล (แล) เจ้าเมืองชัยภูมิ "คนแรก สร้างความไม่พอใจแก่ทางฝ่ายเวียงจันทน์อย่างมาก 
King Rama II has graciously appointed to be "Phraya lae of Chaiyaphum, the first the parent so it make to very displeasure of the Vientiane, Lao.ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์ก่อการกบฏต่อกรุงเทพเพื่อแยกตัวเป็นเอกราช  เจ้าอนุวงศ์เกิดความแค้นที่พระยาภักดีชุมพลไม่ยอมให้ความร่วมมือกับฝ่ายลาว ซ้ำยังยกทัพมาช่วยฝ่ายไทยตีกระหนาบทัพลาวอีกด้วย จึงย้อนกลับมาเมืองชัยภูมิ จับตัวพระยาภักดีชุมพล (แล) ประหารชีวิต ที่บริเวณใต้ต้นมะขามริมหนองปลาเฒ่า 
In the reign of King Rama 3, Vientiane, Lao has doing to rebels to SIAM but Pharya Lae help SIAM not help Lao so Lao is very angry then kill him at as the place shrine as in today.


สถานที่สำคัญบริเวณรอบอนุสาวรีย์ประกอบด้วย ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
Landmarks around the monument  with the town hall of Chaiyaphum Province.


สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
Police Station of Chaiyaphum Province.


ศาลหลักเมืองชัยภูมิ มีการจัดแสดงภาพวาดพระอริยาบทต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
City Pillar Shrine of Chaiyaphum province which the exhibit have drawings about King Rama 9.
การเสียชีวิตของพระยาภักดีชุมพล (แล) ในครั้งนั้น เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ชาวเมืองชัยภูมิจดจำตลอดมา ชาวเมืองชัยภูมิจึงเรียกท่านด้วยความเคารพว่า "เจ้าพ่อพญาแล" และได้มีการสร้างศาลไว้ตรงสถานที่ที่พระยาภักดีชุมพล (แล) ถูกประหารชีวิต ที่บ้านหนองปลาเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (ชัยภูมิ - บ้านเขว้า) / ข้อมูลวิกิพีเดีย พระยาภักดีชุมพล (แล) 
Phraya Lae Shrine of Chaiyaphum City Thailand.ประชาชนที่มาสักการะเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล
People who come to worship to prosperity in the New Year Day. 


บ่อเต่าอยู่ด้านหน้าศาลริมน้ำหนองปลาเฒ่า
Turtles pond the front of the shrine.

ทะเลสาปหนองปลาเฒ่า ด้านหน้าศาล เป็นที่พักผ่อนของประชาชน บ้างก็มานั่งเล่น บ้างก็นำปลาหรือสัตว์น้ำมาปล่อย แต่ที่น่าตะลึงคือ ฝูงปลาชะโดตัวใหญ่ๆ ที่มารอกินปลาตัวเล็กๆ ที่คนนำมาปล่อย จนปลาตัวเล็กๆ ไม่กล้าลงไปจากแท่นบันไดที่น้ำท่วมถึง อีกทั้งฝูงปลาชะโดพวกนี้ยังไม่กลัวคนอิกด้วย ขนาดเราเอากล้องจ่อใกล้ๆ ยังไม่หนีเลยค่ะ
Those giant snakehead waiting to eat the small fishes.

ถนนคนเดิน Night Bazaar เมืองชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ อยู่ติดกับสวนสาธารณะ และศุนย์กีฬา เปิดทุกวัน เวลา 17:00 น.– 22:00 น.
Night Bazaar Chaiyaphum Walking Street.
เราพักที่โรงแรมต้นคูณ (Tonkhoon Hotel) ถนนบรรณาการ ตัวเมืองชัยภูมิ ห้องพักสะอาด กว้าง ราคาถูกพร้อมอาหารเช้าด้วยก่อนกลับ กทม. แวะซื้อหม่ำสินค้าขึ้นชื่อเมืองชัยภูมิ เราซื้อที่ร้านหม่ำรสดี  ตั้งอยู่ที่ 5 แยกโนนไฮ ตัวเมืองชัยภูมิ (ที่มีรถทัวร์จอดเยอะๆ) ร้านพี่เขามีสินค้าของฝากหลากหลายมาก ติดป้ายราคาชัดเจน พูดจาสุภาพดีมาก มีทั้งหม่ำเนื้อ หม่ำหมู อร่อยมากๆ เนื้อเน้นๆ ไม่มีมันเลย
ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน จังหวัดชัยภูมิ :
SEE, READ MORE about other places in Chaiyaphum province : 


By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :