วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ฮ่องกง 1881 เฮอริเทจ 1881 Heritage in Kowloon Hong Kong.

1881 เฮอริเทจ ตั้งอยู่ที่ ย่านจิมซาจุ่ย ฝั่งเกาลูน ของฮ่องกง สร้างขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1880 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างวิคตอเรียนโคโลเนียล และ นีโอคลาสสิก
1881 Heritage Hotel is located in the Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Built in the early 1880 in a Victorian style architecture combines colonial and neo-classical.

นั่งรถไฟ MRT มาลงที่สถานี จิมซาจุ่ยตะวันออก แล้วเดินไปที่ทางออก แอล 6 เดินไปตามถนน Canton Road อีกนิด ก็จะเจออาคาร 1881 เฮอริเทจ 
By MRT at East Tsim Sha Tsui station then walk to exit L6 and walk a bit on Canton Road will see the  1881 Heritage building.
1881 เฮอริเทจ เคยเป็นกองบัญชาการตำรวจน้ำของฮ่องกง ปัจจุบันสถานที่นี้เป็นทั้งช้อปปิ้งมอลล์ โรงแรมเฮอริเทจ และห้องจัดนิทรรศการ
In the past, 1881 Heritage was the headquarters of the Hong Kong Marine Police. Today this place is a shopping mall, heritage hotel and exhibition hall.
1881 เฮอริเทจ สร้างขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1880 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างวิคตอเรียนโคโลเนียลและนีโอคลาสสิก ภายในมีคุกซึ่งเคยใช้ขังโจรสลัด และ ผู้ลักลอบขนของเถื่อน
1881 Heritage was built in the early 1880 in a Victorian style architecture mixed between the colonial and the neoclassical. Inside have the prison, which has been imprisoned pirates and the smugglers.
ในอดีต บนกำแพงที่สนามของอาคาร 1881 เฮอริเทจ จะมีกรงใช้เป็นที่เก็บนกพิราบสื่อสาร สำหรับส่งข่าวสารไปที่เรือต่างๆในอ่าววิคตอเรีย
In the past,  The coops on the walls of the building’s courtyard were for keeping pigeons, which were used to carry messages to ships in the Victoria Harbour.


หอคอยลูกบอลบอกเวลา ซึ่งให้บริการสำคัญแก่บรรดาเรือต่างๆในอ่าววิคตอเรียระหว่างปี 1885 จนถึงปี 1907 เรือทั้งหลายต้องใช้เวลาเดินทางยาวนานกว่าจะมาถึงฮ่องกง นาฬิกาโครโนมิเตอร์ของพวกเขาอาจไม่เที่ยงตรง และเวลาที่คลาดเคลี่ยนไปเพียงหนึ่งนาทีอาจทำให้เรือหลงทาง และเป็นหายนะสำหรับลูกเรือ ลูกบอลบนเสาในหอคอยนี้จะถูกดึงขึ้นสู่ยอดเสาทุกเช้า และจะตกลงในเวลาบ่ายโมงตรงของทุกวันตามข้อมูลจากหอสังเกตการณ์ฮ่องกง จากหอคอยนี้สามารถมองเห็นวิวทั้งหมดของอ่าว และบอลที่ตกลงจะทำให้เรือสามารถปรับเทียบนาฬิกาของพวกเขาให้มีความเที่ยงตรงถึงระดับหนึ่งในสิบของวินาที ก่อนที่เรือเหล่านั้นจะเดินทางออกจากฮ่องกงไปยังส่วนอื่นๆ ของโลก
The Time Ball Tower. From 1885 to 1907, this tower provided a vital service to ships in Victoria Harbour. Many of these vessels had arrived in Hong Kong after long voyages, during which their chronometers would have lost accuracy. A one-minute error could result in a ship becoming lost, with dire consequences for the crew. The ball mounted on the pole in this tower was raised manually every morning and, with data provided by the Hong Kong Observatory, it was dropped at 1pm every day. The tower was in full view of the harbour and the dropping of the ball allowed ships to recalibrate their chronometers to an accuracy of one-tenth of a second, before they departed Hong Kong for other parts of the world.

ข้อมูล Info : http://www.discoverhongkong.com/


ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ในฮ่องกง :
SEE, READ MORE about other places in Hong Kong : 


By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :