วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

น้ำตกเหวอีอ่ำ ปราจีนบุรี Heaw E-Am Waterfall in Prachinburi Thailand.

น้ำตกเหวอีอ่ำ อยู่ในพื้นที่ ตำบล บุฝ้าย อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี เป็นน้ำตกอีกแห่งหนึ่งของผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีความสูงประมาณ 25 เมตร
Heaw E-Am Waterfall is in the Bufai, Prachantakam district in Prachinburi province, Thailand. It is waterfall of one of the Khao Yai National Park, with a height about of 25 m.


ที่ด้านบนเขา เป็นน้ำตกเหวอีอ่ำ เป็นป่าที่สมบูรณ์ ทางขึ้นไปลำบาก ผู้คนยังไม่ค่อยรู้จัก จึงไม่มีร้านอาหารขาย ไม่มีไฟฟ้า ใครที่ต้องการขึ้นไปเที่ยว หรือพักค้างแรม ต้องเตรียมอาหารไปเอง มีห้องน้ำแบบง่ายๆ ที่เจ้าหน้าที่สร้างไว้ ดังนั้นเราจึงแวะกินที่ร้านหน้าปากซอยบ้านหนองหัวลิง และเตรียม ขนม น้ำดื่ม ก่อนที่เข้าไปยังน้ำตก (ทริปเมื่อ 18 ตุลาคม 2558)
The top of the hill is Heaw E-Am waterfall is a complete forest, The route for go the waterfall is difficult and the people still not much to know about here and  here is no food sales, no electricity so who wants to visit or stay overnight, must prepare the food yourself, have a simple toilet from the officials built it. So we stopping for eat in the food shop at in front Soi Ban Nong Hua Ling, and prepare some snack, drinking water before to go to the waterfall. (Trip on October 18, 2015)การเดินทางไปน้ำตกเหวอีอ่ำ ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอประจันตคาม เมื่อมาถึงสี่แยกวงเวียนนเรศวร ปราจีนบุรี ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 33 ที่มุ่งหน้าไป ประจันตคาม-กบินทร์บุรี ขับมาไม่ไกลมากนัก (เราใช้ GPS) จนมาถึงบริเวณเขต "บ้านหนองหัวลิง" จะมีซอยทางแยกเล็กๆ ซ้ายมือ มีป้ายบอกไปน้ำตกธารทิพย์ ตรงเข้าไปประมาณ 6 กม. ถึงหน่วยฯ ขญ.11 คลองเพกา เลี้ยวขวาไปน้ำตกธารทิพย์ จะเจอลำธาร นักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นน้ำกัน เลยไปอีกนิด ก็พบทางแยกซ้ายมือ สังเกตุดูมีรอยล้อรถที่วิ่งเข้าไป ซึ่งไม่มีป้ายบอก ต้องสังเกตุดูเอาเอง (รูปทางเข้านี้มาจาก Pantip สมาชิกหมายเลข 2198159 วันที่ไปไม่ได้ถ่ายรูปทางเข้าไว้เลย)
Travel to Heaw E-Am Waterfall is located in the Prachantakham district, when came to the intersection, roundabout Naresuan, Prachinburi province. Take Highway 33 heading Prachantakham - Kabinburi, it was not very far (we use GPS) until to the area "Ban Nong Hua Ling". There will be little bypath, left hand with signposted for go to Than Thip Waterfall. Go to ahead about 6 km. to The Khao Yai National Park, No, 11 Klong Peka. Turn right for go to Than Thip Waterfall, found a stream, the tourists like to swimming together. Driving go a little bit, found a bypath, left hand to notice with wheel trace into the forest. This does not have a sign, must to notice with yourself.


เส้นทางขึ้น น้ำตกเหวอีอ่ำ เป็นทางขึ้นเขาสูงชัน คดเคี้ยว มีลักษณะเป็นหินลอย ขรุขระ มีการเทปูนซีเมนต์ไว้บ้างเป็นระยะๆ ที่ไม่กว้างมากนัก แต่ก่อนเส้นทางขึ้นน้ำตกนี้ ต้องเดินเท้า เข้าป่าขึ้นเขาไปอย่างน้อย 4-5 กิโลเมตร บริเวณน้ำตกด้านบนเป็นพื้นที่ราบสูงใน มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าคากว้างใหญ่ ทางกรมป่าไม้จึงได้ปลูกป่าขึ้นมาทดแทน จึงมีเส้นทางรถยนต์สามารถขับขึ้นไปยังบริเวณน้ำตกได้เลย แต่รถยนต์ที่สามารถขึ้นได้ควรเป็น รถออฟโรด หรือ รถมอเตอร์ไซด์
The route for go to Heaw E-Am Waterfall is up steep hill, winding with scree and jagged, The cement pour some periodically, but not more a width. The past, the route to up this waterfall to walk uphill into the forest at least 4-5 km. At the waterfall the top area is the plateau is a vast grassland (imperata). Forest Department has the reforestation to replace. So to has the route the car, also can to drive up to the waterfall. But the car to be go should is an off-road vehicles or motorcycles.


น้ำตกเหวอีอ่ำ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เกิดจากคลองช้างคลานที่ไหลมาจากผืนป่าเขาใหญ่ ผ่านชั้นหน้าผาขนาดใหญ่ แล้วตกลงมาเป็นน้ำตกเหวอีอ่ำนี้ ในช่วงฤดูฝน จะมีความงดงามมาก เพราะน้ำเยอะ แต่ก็อันตรายมากด้วย
Heaw E-Am Waterfall is a large waterfall. The caused from Klong (canal) Chang Khlan that flows from Khao Yai forest. Through the massive cliffs and falling is Heaw E-Am Waterfall this. During the rainy season, it is very beautiful because too much the water, but very dangerous too.ทางลงไปยังน้ำตกเบื้องล่าง เป็นหน้าผาชันที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ และ ก้อนหินที่ค่อนข้างลื่น เราต้องค่อยๆ ปีนลงไปตามโขดหิน รากต้นไม้ใหญ่ ลัดเลาะลงไปประมาณ 25 เมตร จึงจะถึงลำธารน้ำตกที่เต็มไปด้วยฝอยละอองน้ำตก (ทริปนี้เราเจออุปสรรค ทั้งฝนตกลงมาด้วย เลยเปียกทั้งตัว ทั้งกล้อง ละอองน้ำก็เต็มหน้าเลนส์...)
The way down to the waterfall below is the steep cliffs covered with trees and rocks quite slippery. We must slowly climb to down with the rocks and big tree roots. Venturing down to about 25 meters. will to the stream waterfall, filled with the aerosol of waterfall. (This trips I meet obstacles with the raining both a wet my self and my camera have  aerosol water filled the front of the lens.)


ชื่อ "น้ำตกเหวอีอ่ำ" นี้ เจ้าหน้าที่บอกว่า จากคำที่ชาวบ้านพูดต่อๆกันมา ว่า มีผู้หญิงคนนึง ชื่อ "อ่ำ" ทะเลาะกับสามี แล้วน้อยใจ เลยอุ้มลูกน้อยมากระโดดหน้าผาฆ่าตัวตาย ก็เลยได้ชื่อว่า "น้ำตกเหวอีอ่ำ"
 About the name of this "Heaw E-Am Waterfall" The staff say, The locals are rumored to one lady, name is "Am" has argument with her husband, so holding her baby and jumping this cliff to suicide.

เราเดินกลับลงมาเจอรถยนต์กลุ่มนี้ ตกร่องทางปูน ซึ่งเป็นร่องลึกทำให้ท้องรถติด ไม่สามารถขึ้นได้ กำลังพยายามช่วยกันอยู่ ซึ่งตรงทางเข้ามานั้น มีเหล็กกั้น ล็อกกุญแจอยู่ แต่กลุ่มนี้เข้ามาได้ ก็ต้องแสดงว่าไปเอากุญแจจากเจ้าหน้าที่ หรือ มีเจ้าหน้าที่มาไขกุญแจให้เข้ามา
We are walking back and meet this cars group. Falling groove the cement, it is the trenches make the undercarriage stuck can't get up, they are trying to help each other. Which the entrance to have the steel is obstructing and key lock. But this group has can come into, that mean to they must took the keys from the staff or a staff to unlock for them.
"เหล็กกั้น ล็อกกุญแจ" ปากทางเข้าน้ำตกเหวอีอ่ำ (ภาพประกอบขอยืมมาจากอินเตอร์เนต)
"Steel is obstructing and key lock" the entrance to Heaw E-Am Waterfall. (the photos, I borrow from Internet)น้ำตกเหวอีอ่ำ อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (ขญ.11 คลองเพกา) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดังนั้นก่อนที่จะเข้ายังไปน้ำตก ควรติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ที่หน่วยฯ ขญ.11 คลองเพกา ที่น้ำตกธารทิพย์ เนื่องจากน้ำตกนี้ยังไม่ได้ประกาศเปิดการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ  ผู้ที่ต้องการเข้าไปศึกษาธรรมชาติสามารถติดต่อขออนุญาตเข้าไปเที่ยวชมได้ ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางไปด้วย โดยติดต่อไปที่ หัวหน้าหน่วยฯ ขญ.10 (ประจันตคาม) โทร. 087 872 9514 / ข้อมูลจาก การท่องเที่ยวและกีฬา จ. ปราจีนบุรี (ค่าเจ้าหน้าที่นำทางจะคิดกลุ่มละ 500 บาท/ ข้อมูลจาก Sanook Travel by TangOn)
Heaw E-Am Waterfall is under the supervision of Khao Yai National Park, with a safeguard team No.11 Klong Peka, National Park Conservation, Wildlife and Plant. So before you go into the waterfall, should to contact staff at Than Thip waterfall office. Because of this waterfall has not announced open for tourists formally. Those who want to study nature can ask for permission to visit here. Which must have staff to navigate by can contact to the leader : 087829514


                     

ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ในปราจีนบุรี  :

See, Read more about other places in Prachinburi province : ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :