วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สวนราชพกฤษ์ เชียงใหม่ The Royal Park Ratchaphruek Chiang Mai Thailand.

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือชื่อเดิมว่า สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ ต.แม่เหี้ยะ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ค่าเข้าชมคนไทย ผู้ใหญ่ 50 บ. เด็ก 25 บ.
The Royal Park Ratchaphruek is in Mae Hia sub-district, in Mueang District, Chiang Mai Province Thailand. Open daily 9 am.- 6 pm.


and covers an area of 240,000 square meters, divided into different zones you need to spend the whole day here. Perched at the center is an authentic Lanna architecture of Ho Kham Luang Royal Pavilion where a painting exhibition about the life and works King Bhumibol is displayed inside. Visitors should not miss to visit the Orchid Garden to see rare orchids and International Gardens to hop into different styles of gardens curated by different participating countries, such as South Korea, China, Japan and Bhutan, to represent their cultures. Other zones include the World of Insects, Rare Plants and Corporate Zone. Trams are provided and do bring an umbrella as it can be really hot during the day.

สวนกล้วยไม้ ด้านหน้าใกล้ๆทางประตูทางเข้า เป็นสวนหย่อมในร่มที่ตกแต่งด้วยต้นไม้ ดอกไม้นานาพันธุ์ มีลำธาร น้ำตก เพิ่มความชุ่มชื้น ร่มรื่น
Orchid Garden is near the door for into The Royal Park Ratchaphruek, Indoor gardens are decorated with lush green trees adorned with colourful gardens with many flowers of many varieties with a stream and a waterfall. 


ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์กลางการเรียนรู้พืชสวนโลก มีการจัดแสดงพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด การจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรและอื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษางานวิจัย และเป็นแหล่งพบปะกันในกลุ่มเกษตรกร ภายในพื้นที่มีการจัดภูมิสถาปัตย์อย่างสวยงาม 


ต้นโพธิ์แห่งความรัก ความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Pho Tree of love and loyalty for The King Bhumibol.


“หอคำหลวง” เป็นส่วนแสดงสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุด ผ่านกระบวนการคิด การออกแบบ จากช่างสิบหมู่พื้นบ้านล้านนานับสิบคน 
Ho Kham Royal Pavilion is section is important and greatest. Through the thought process and Design from many Artist The Lanna.


เพื่อจัดแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นกษัตริย์นักการเกษตรเอกของโลก ภายใต้แนวคิด “พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว คือ ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย” 
Ho Kham Royal Pavilion This building featured Lanna architecture, the architectural style of northern Thailand; inside, visitors saw pictures of King Bhumibol's works and his dedication. by concept "The soul of the people of Thailand."
หน้าบันและเสาซุ้มประตูทางเข้า เป็นผลงานของช่างสิบหมู่พื้นบ้าน จากอำเภอต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือกว่า 60 คน ถือเป็นการรวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่ของศิลปินสกุลช่างชาวล้านนา ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน
Gable and Pillar entrance built by Artist The Lanna over 60 persons from Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang, Phrae, Nan Province.


มีการแสดงจิตรกรรมฝาผนังแบบล้านนาบอกเล่า เรื่องราวของพระองค์ท่าน อันเป็นพระราชกรณียกิจ
  Ho Kham Luang Royal Pavilion where a painting exhibition about the life and works King Bhumibol is displayed inside. กลางหอคำมีต้นโพธิ์ทอง หรือ ต้นบรมโพธิสมภาร ประกอบด้วย ใบทั้งหมด 21,915 ใบ
Inside Ho Kham Luang Royal Pavilion is The Pho Tree is consists of leaf  21,915 parts.
หอคำหลวง สถาปัตยกรรมล้านนาที่สง่างาม เป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งตึก 2 ชั้น สีน้ำตาลแดง ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าบนเนินดิน พื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตร
Ho Kham Luang Royal Pavilion is elegant Lanna Style by the buildings is brick half-timbered  2-story, Hazel and is on the mound, an area of about 3,000 square meters.พุ่มหม้อดอก ที่สื่อถึงความจงรักภักดี ตั้งเรียงรายรอบหอคำหลวง
The flower pot is reflects the fidelity and scattered around the Ho Kham Luang Royal Pavilion.

พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ประดับตกแต่งในบริเวณเสาซุ้ม ซึ่งออกแบบได้สวยงามตามอย่างสถาปัตยกรรมล้านนาแท้ ๆจำนวนมากถึง 30 ซุ้ม
His portraits of King Bhumibol are the decorations on the pole kiosks. The design is very beautiful Lanna architecture Genuine many as 30 kiosks.
ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน เชียงใหม่ :

SEE, READ MORE about other places in Chiang Mai province  :
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และติดตามเราได้ที่
Thank You and Follow me on