วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วัดคีรีวงศ์ หอชมเมือง นครสวรรค์ Wat Kiri Wong,Tower in Nakorn-Sawan Thailand.

พระจุฬามณีเจดีย์ ณ. วัดคีรีวงศ์ จ.นครสวรรค์ เมื่อถึงตัวเมืองนครสวรรค์จะเห็นพระเจดีย์นี้ตั้งเด่นอยู่บนยอดเขา ไปตามป้ายบอกทางได้เลย
Phra Chula-Manee Pagoda of Wat Kiri Wong in Nakorn-Sawan province Thailand. You can see when you came to Nakorn-Sawan city, The pagoda is located on the mountain, followed with traffic signs. เขาดาวดึงส์ วัดคีรีวงศ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนมาตุลี และถนนดาวดึงส์ ตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ทางขึ้นไปยอดเขาเป็นทางคอนกรีตอย่างดีถนนกว้าง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เดินทางสะดวกสบาย ประตูทางเข้าด้านล่างเปิด 7.00-18.00 ทุกวัน 
Khao Dao-Wadung Wat Khiri Wong is located on Matulee Road and Daowadung Road. Opposite with Nakhon Sawan College in Paknampho Subdistrict, Muang district, Nakhon Sawan province Thailand. The road for up to the top of the mountain is concrete wide. A distance of about three kilometers and comfortable. Open daily 7:00 to 18:00 hrs.
พระจุฬามณีเจดีย์ เริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช  2524 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 35 ล้านบาท 
Phra Chula-Manee Pagoda was construction began in the year 1981. Budget for the construction of about 35 million baht.ภูมิทัศน์อันสวยงามของเมืองนครสวรรค์ สามารถมองเห็นในระยะไกลประมาณ 10 กิโลเมตร ถ้ามองไปทางทิศตะวันออก จะมองเห็นเขากบ บึงบอระเพ็ด และตลาดปากน้ำโพ หากมองไปทางทิศใต้ จะเห็นอุทยานสวรรค์ ต้นแม่น้ำ เจ้าพระยา ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และเขาจอมคีรีนาคพรต หันไปทางทิศตะวันตก จะเห็นภูเขาน้อยใหญ่
Beautiful landscaped of the city of Nakhon Sawan. Can be seen at a distance of about 10 kilometers. Look to the east, to see the Khao Kob Mountain, Bungboraped Lake and Paknampho Market. If you look to the south, Utthayan Sawan Park, Early of Chao Phraya River, The town hall of Nakhon Sawan province and Khao Chom Khiri Naga Prot Mountain. Facing to west to see the small and large mountains.

ภายในโดมพระจุฬามณีเจดีย์มีภาพจิตรกรรมบนผนังเกี่ยวกับการกำเนิด พระพุทธเจ้า และพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เมื่อ พ.ศ. 2538 ทางวัดได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2546 / ธรรมะรักโข
Inside Chula-Mani Chedi Wat Kiriwong is the mural about the Buddha's birth history and enshrined the relics which has invited from Sri Lanka in year 1995. The temple has the ceremony packed the relics on January 22, 2003.


พระพุทธโสธร 
Phra Phut ThaSothorn.


พระพุทธชินราช 
Phra Phut Tha Chinnarat.


หลวงพ่อวัดไร่ขิง 
Luang Phor Wat Rai Khing.


พระแก้วมรกต 
Phra Keaw Morakod (The Emerald Buddha).
หอชมเมือง นครสวรรค์ เปิดบริการทุกวัน แต่วันธรรมดาเปิด 10.00 -16.30 น. วันหยุดเปิด 10.00-20.00 น. ค่าบัตรเข้าชม เด็ก ราคา 10 บาท ผู้ใหญ่ ราคา 20 บาท เปิดใช้เมื่อเดือน ตุลาคม 2551 ตัวหอสูง 32 เมตร มีจำนวน 10 ชั้น  ภายในชั้นที่ 1 จะเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว พื้นที่ส่วนประวัติความเป็นมาของจังหวัด ร้านค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ชั้นที่ 2 และ 3 แบ่งเป็นสองส่วนคือ ด้านในมีร้านอาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวาน Internet Cafe ไว้รับรองนักท่องเที่ยว ชั้นที่ 4-9 เป็นบันไดเวียนขึ้นสู่ชั้นที่ 10  ซึ่งเป็นส่วนดาดฟ้า
Nakhon Sawan Tower is open Mon - Sun 10.00 am -16.30 pm and the holiday 10.00 am -20.00 pm.  Open on October 2008 with 32-meter high. Tower is 10 floors which the first floor is a publicity tour. History is part of the province. Shop OTOP sale products, OTOP. At 2 and 3 floors is divided into two parts is a restaurant, beverage, dessert. Internet Cafe for tourists certification. At 4th - 9th floors is a spiral staircase up to the 10th floor is the roof. By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on : วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วัดท่าซุง ถนนคนเดิน อุทัยธานี Wat Tha Sung ,Street Market in Uthai-Thani Thailand.

วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ซึ่งมีจุดสำคัญคือ วิหารแก้ว 100 เมตร หลวงพ่อฤาษีลิงดำ และนี่คือ วิหารทองคำ
Wat Tha Sung at Uthai Thani Thailand. This important are great cathedral glass 100 meters, Luang Poa Ruesi Lingdum is important monk and this is Golden Temple.
ออกเดินทางจาก กทม จนมาถึง อุทัยธานี เจอทุ่งข้าวเขียวขจี สวยงามแปลกตาอย่างยิ่งทุ่งนาไทยเรา เขียวสวยมากสำหรับคน กทม ที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นในชีวิตประจำวัน เถียงนา สำหรับที่พักของชาวนาไทย
From Bangkok till to Uthai Thani so meet field rice so green and fresh, nice too. Rice fields of Thailand so nice for the people in the Capital and not often to see .The hut in a rice field, life of Thai farmer.


เราจะต้องข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานี้ เพื่อไปให้ถึงวัดท่าซุง อุทัยธานี วิธีการที่จะข้ามแม่น้ำนี้คือ การนำรถลงแพขนานยนต์ คันละ 30 บาท  
Chao Praya River at Uthai Thani, just across the river to Wat Tha Sung, How to cross the river by take the car to ferry cars for 30 Baht /1 car.
เมื่อนำรถขึ้นจากแพ เราก็ขับรถมาอีก 10 กิโลเมตร จนมาถึงวันท่าซุง อุทัยธานี
10 Km form car ferry for go to Wat Tha Sung Uthai Thani.วิหารทองคำ บนยอดเป็นพระพุทธรูป ข้างในวิจิตรงดงามมาก นี่เป็นประตูทำลวดลายเป็นเทวดา นางฟ้าทุกบาน ผนัง เพดานก็ตกแต่งลวดลายได้วิจิตรไม่แพ้กัน ฝ้าเพดาน ระเบียง ด้านนอก วิจิตรตระการตามาก
This is Golden Temple and Top is Buddha statue. The doors, wall ,Balcony, Ceiling very artistical.

พระพุทธรูปศักด์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านเคารพ บูชา ประจำวัดท่าซุงอยู่อีกฝั่งของวัด ด้านริมแม่น้ำ อยู่ในโบถส์หลังเล็ก
Holy Buddha for villagers worship is opposite of the temple near the river and in the small hall.

สมเด็จพระสมณโคดม ประดิษฐานอยู่ในวิหารแก้ว 
Cathedral glass.

ก่อนที่จะเข้าไปในมหาวิหารแก้ว 100 เมตร ด้านหน้าจะมีรุปปั้น พระมาหากษัตริย์ของไทยอยู่ด้านหน้า
The KING of Thailand Statues is front the great cathedral glass 100 meters.


หลวงพ่อฤษีลิงดำ 
Luang Por Ruesi Lingdum is important monk for this temple.
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อุทัยธานี
Shrine of the city god Uthai Thani.


วัดโบสถ์ หรือ วัดอุโบสถาราม เป็นวัดที่ ร.5 เคยเสด็จประภาสต้น ทางจังหวัดอุทัยจึงได้สร้าง ตำหนักรูป 8 เหลี่ยม ไว้เป็นที่ระลึก
Wat Both is KING Rama 5  had came and The Province has created a memorial palace is eight-sided


ริมน้ำสะแกกรัง กำลังทำเป็นตลาดเทศบาล และมีสะพานให้คนเดิน และรถเล็ก มอเตอร์ไซร์ จักรยานที่สามารถขึ้นได้ เพื่อข้ามไปฝั่ง วัดโบสถ์ ใครสนใจจะไปชมวัดโบสถ์ต้องจอดรถยนต์ที่ฝั่งนี้ แล้วเดินข้ามไป แต่ครั้งนี้เราไม่ได้ข้ามไป เพราะฝนตกพอดี ที่นี่คือ สวนธารณะริมน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี
This area make for to the market and have small bridge for the people and motorcycle only so if you want to Wat Both [temple] you must drop your care here and will walk to, but that day us didn't go there because had raining. This is Sakae Krang River Park Uthai Thani.เรือนแพในแม่น้ำสะแกกรัง อุทัยธานี
Sakae Krang River houseboat at Uthai Thani.


ตลาดเก่าบ้านสะแกกรัง หรือ ถนนคนเดินตรอกโรงยา อุทัยธานี
Old Market Baan Sakae Krang @ Uthai Thaini.
บ้านนกเขา จะเป็นร้านของเก่าที่มีประวัติ เรื่องราวของจังหวัดอุทัยธานีไว้ สามารถเข้าไปชม เข้าไปถ่ายรูปได้ที่ถนนคนเดินตรอกโรงยา อุทัยธานี
Baan Nok kao is keep about old things have history of Uthai Thani. Old Market Baan Sakae Krang.
เศษภาชนะหลังไฟไหม้ตลาด ปี พ.ศ.2478 
This Market had Fire 1935 and this container debris after had fire.ศิลปะการดัดลวดที่ถนนคนเดินตรอกโรงยา อุทัยธานี ..
The art of wire bending...Old Market Baan Sakae Krang @ Uthai Thaini.


วิวจากยอดเขาสะแกกรัง 
The view from Sakae Krang hill.


อุทัยธานี 61000 วันหยุดนี้ใครสนใจเดินทางไปเที่ยวกันได้นะ สถานที่สวย อาหารอร่อย 
This code 61000 for post of Uthai Thani city so nice place and nice foods, you can will go for rest and relax here.ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :