วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา Wat Saman Rattanaram in Chachoengsao Thailand.

องค์พระพิฆเนศวร ปางนอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ. วัดสมานรัตนาราม ริมแม่น้ำบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา ใกล้กับโครงการเขื่อนทดน้ำบางปะกง
The Lord Ganesha Reclining with the largest in Thailand, is in Wat Saman Rattanaram, located is waterfront Bang Pakong River in Bang Kaew, Muang District in Chachoengsao province Thailand. Near the Project of Bang Pakong Dam.


บริเวณรอบ ๆ ฐานพิฆเนศองค์ใหญ่ จะมีพระพิฆเนศทั้ง 32 ปาง ประดิษฐานอยู่ ภายใต้ฐานพระพิฆเนศเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเกี่ยวกับพระพิฆเนศปางต่างๆ พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนทั่วไปเช่าพระพิฆเนศไปบูชาที่บ้าน
The Ganesh base are 32 models Ganesh statues and inside is the museum for show about another type sof The Ganesh model and for sale too.


องค์พระพิฆเนศวรปางนอนเสวยสุข หมายถึง ความสุขสบาย ความสุขบริบูรณ์มั่งคั่งพร้อมทุกด้าน รื่นรมย์ ไร้ทุกข์ ไร้ความเศร้าหมอง อิ่มหนำ สำราญ มีกินมีโชคลาภ จะนำความสุขสบายมาสู่ผู้บูชา ซึ่งมีเนื้อชมพู มีขนาดความสูง 16 เมตร และความกว้าง 14 เมตร
Lord Ganesha reclining model is meaning comfortableness, happiness, Pink color body, a  height 16 meters and a width 14 meters.ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เล่าสืบกันต่อกันมา เดิมที ณ ตำบลบางแก้วแห่งนี้ มีขุนท่านหนึ่ง เป็นคหบดีผู้มีฐานะฐานะมั่นคงและเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป  "ขุนสมานจีนประชา" (เดิมชื่อจ๋าย สืบสมาน) เมื่อท่านขุนสมานจีนประชาถึงแก่อนิจกรรมลง นางยี่สุ่นผู้เป็นน้องสาวพร้อมกับภรรยาทั้ง 2 มีความประสงค์จะสร้างวัด เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ท่านขุน จึงได้สร้างวัดนี้ขึ้น ชื่อวัดว่า "วัดใหม่ขุนสมานเพิ่มนคร" แต่ชาวบ้านโดยทั่วไปมักเรียกว่า "วัดใหม่ขุนสมาน" เป็นวัดราษฎร์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโดยชื่อวัดที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ต้องมีคำว่า "สมาน" เพื่อให้เกียรติแก่ตระกูลสืบสมานผู้สร้างวัด และให้มีคำว่า "แก้ว" เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อตำบล จึงได้ขออนุญาตไปยังหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า "วัดสมานรัตนาราม" มาจนทุกวันนี้ ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพบูชา และมีร้านค้าชุมชนที่น้ำสินค้ามาวางขายกันด้วย
The words of the elders about last time , here had a millionaire, name is "Khun Saman Chin Pracha" and later him died and his sister and 2 his wife so went to built the temple for pray for him and temple was name "Wat Mai Khun Saman Peim Nakorn" but the local persons called "Wat Mai Khun Saman" and did change the name of temple later to "Wat Saman Rattanaram" till right now. Inside temple area have many things people worship and have a lot shop for sale the local products.เจ้าแม่กวนอิม หรือ พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ประทับที่วัดสมานฯแห่งนี้ เป็นปางประทานบุตร และโชคลาภ เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้านล่างฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิม เป็นห้องจัดแสดงเจ้าแม่กวนอิมปางต่างๆ รวมทั้งยังมีวัตถุมงคลให้เช่าบูชา ส่วนรอบฐานเจ้าแม่กวนอิมด้านนอกนั้น มีรูปปูนปั้นเกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิม และตำนานเซียนต่างๆ
Guanyin or Bodhisattva Kuan for here is the model for gave the children and his fortune and was the largest in Thailand.  The Guanyin base is show room about Guanyin another model. Around outside of the base are Guanyin statue and Phoenician myth.

ใกล้ๆองค์เจ้าแม่กวนอิม ติดแม่น้ำบางปะกงมีรูปปั้นพระพรหมอยู่องค์นึง หันหน้าออกไปทางแม่น้ำ 
Near the Guanyin Statue just have a Brahma Statue is facing the Bang Pa-Kong River.ที่ท่าน้ำหน้าวัด มีหางพญานาคสีทอง ลำตัวยาวคดเคี้ยวขนานไปกับลำน้ำ เราเดินตามไปยังส่วนหัว ก้ได้พบกับพญานาคสีนิลอีกตัวที่หันหัวชนกัน ลำตัวเลี้อยคดเคี้ยว ลอดศาลาหน้าวัด (กำลังก่อสร้าง) หางตลบม้วนสุดเขตวัด
At the temple pavilion is have the gold tail of king of Nagas is the long, winding along the river, I just walk a follow till to the head and have one more dark king of Nagas is the long, winding and submerged  temple pavilion [construction] the rolls tail until end of the temple area.
บังเอิญวันนี้มีการแข่งเรือของการบินไทย เลยได้ภาพมาฝากค่ะ 
Fluky day is The Regatta of  Thai Airway so I can take the photos.ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ในฉะเชิงเทรา  :

See, Read more about other places in Chachoengsao province  :

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และติดตามเราได้ที่
Thank You and Followed me on