วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตลาดน้ำสวนผึ้ง เวเนโต้ ราชบุรี Suan Phueng Floating Market in Ratchaburi Thailand.

ตลาดน้ำสวนผึ้ง Veneto เวเนโต้ ดินแดนมหัศจรรย์แห่งความรัก ตั้งอยู่ริมถนน 3087 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เข้าชม 50 บาท / คน เปิดทุกวัน 9:00 น. –19:00 น.
Veneto Suan Phueng Floating Market is Veneto magical land of love. Located is on 3087 road, Suan Phueng district in Ratchaburi province Thailand. 50 Baht / person, open daily from 9:00 am.-7: 00 pm.
โดยการจำลองบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของเมือง Veneto ประเทศอิตาลี สถาปัตยกรรมตะวันตกแนวอิตาลีแบบ Venice และการ ตกแต่งแนวกรีซแบบ Santorini และ Mykonos มาผสมผสานกัน โดดเด่นด้วยตัวอาคารสีขาว ตัดกับสีน้ำเงินสด ท่ามกลางขุนเขา สวนสวย ทะเลสาบกว่า 20 ไร่ เจ้าของโครงการคือ คุณชวลิต ชีวพฤกษ์ และครอบครัว
 By simulating the romantic atmosphere of the city Veneto, Italy. Architecture style Venice, Italian. Decor by Santorini and combined with Mykonos in Greece. Striking with white building and the fresh blue. On over 20 acres of lakes, mountains, gardens. Owner is Mr. Chavalit Chewa-Phluk and family.

มีร้านค้าขายของกว่า 50 - 100 ร้าน ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก กิจกรรมมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมงานวัด ปาลูกโป่ง ยิงปืน ปากระป๋อง ฯลฯ รวมไปถึงจุดถ่ายภาพน่ารักๆ เก๋ไก๋ อีกกว่า 200 จุด กำลังถ่ายรูปอย่างสนุกสนาน ฝนก็ตกลงหมาอย่างหนัก เลยยังเดินไม่ทั่วเลย หากมีโอกาสจะกลับไปอีกค่ะ
There are shops than 50-100 shops, restaurants, souvenir, coffee shop and activities such as shot balloon , shot canned, etc. including a lovely point, chic more than 200 points for take the photographs. I enjoying with take the photos but having heavy raining so I can't to walk for see another view but if I have chance I will be back there again.
ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ในราชบุรี :

SEE, READ MORE about other places in Ratchaburi province :ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :