วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

ป่าปรงพันปี ชัยภูมิ Cycad Forest Thousand Years in Chaiyaphum Thailand.

ป่าปรงพันปี หรือ ชาวบ้านเรียกว่า "บักผง" ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน พื้นที่เขาภูคลี อยู่ในเขตรอยต่อระหว่างอำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอเมือง ชัยภูมิ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 50 ก.ม.
Pa Prong Phan Pi in Thai or Cycad Forest Thousand Years but local people called "Buk-Phong" is located in Forest Reserve area of the Khao Phu-Khlee Mountain is located in boundaries between Kaset Sombun District, Kaeng Khro District, Muang District Chaiyaphum Province Thailand. Away from the downtown about 50 km.


ออกมาจาก มอหินขาว เห็นวัดนี้ วัดท่าหินโงม ต.ท่าหินโงม จ.ชัยภูมิ ให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางเพื่อไปยังเขื่อนลำปะทาว
After I leave out from  Mor Hin Khao Stonehenge when see this temple, Wat Tha Hin Ngom then turn left go ahead the route for going to the Lam Pa Thao Dam.


เขื่อนลำปะทาว ตั้งอยู่ที่บ้านหลุบช้างพลาย ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เป็นเขื่อนดินขนาดเล็กตั้งอยู่บนเทือกเขาดงพญาเย็นกั้นลำประทาว ประกอบด้วยเขื่อน 2 แห่งคือ เขื่อนบนขนาดความจุน้ำ 44 ล้านลูกบาศก์เมตรและ เขื่อนล่างขนาดความจุน้ำ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า และจ่ายน้ำส่งไปผลิตน้ำประปาของการประปาจังหวัดชัยภูมิ เขื่อนอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 35 กิโลเมตร / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Lam Pa Thao Dam is located at Ban Lub Chang-Plai in Kao Ya-Dee sub district, Kaeng Khro district, Chaiyaphum Province Thailand. The small earthen dam is located on the Dong Phaya Yen mountain range barrier of Lam Pa Tao River. The dam consists of two dams with top dam have the storage capacity 44 million cubic meters of water and below the dam, storage capacity 14 million cubic meters of the water for electricity and water distribution to production water supply of the Chaiyaphum Province. The dam is about 35 kilometers away from downtown.ดอกไม้กับผีเสื้อที่หมู่บ้านก่อนขึ้นป่าปรงพันปี เราไม่เจอทางไปป่าปรงใน GPAS แผนที่กูเกิล เลยถามชาวบ้าน บอกทางค่อนข้างโหด รถปิกอัพธรรมดาก็ขึ้นได้ด้วยระยะทางกว่า 10 กม.
Flowers and butterflies in the village before I going the Pa Prong Phan Pi (Cycad Forest Thousand Years). I not found the place on GPS Google Map. Then ask with a local guy is say, the route rather laborious, common pickup can go there with distance than of 10 km.

 การเดินทางมี 2 เส้นทาง เราใช้เส้นทางจากบ้านท่าหินโงม (ทางแยกเข้ามอหินขาว) บ้านซับสีทองมายังบ้านบ่อทองคำ ตำบล สระโพนทอง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ ซึ่งระยะทางประมาณ 10 ก.ม. ถึงป่าปรงพันปี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ขณะนี้ทาง อบต.บ้านซับสีทองกำลังเริ่มปรับปรุงเส้นทางเพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชัยภูมิ และ อีกเส้นทางมาจากเขื่อนลำประทาว บ้านท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ 
Getting have 2 routes, I take the route of Ban Tha Hin Ngom a village (Mor Hin Kao Stonehenge), Ban Sub Si Thong a village to Ban Boh Thong Kham a village in Sra Phon Thong subdistrict, Kaset Sombun District. Which distance of about 10 km for go to the cycad forest thousand years, takes about 2 hours. Currently, the District Administrative Office has starting to improve routes to be a new attraction of Chaiyaphum province. And other route from the Lam Pa Tao Dam, Ban Tha Mafai-Wan a village in Kaeng Khro district Chaiyaphum province Thailand.
ต้นปรงกลุ่มแรกที่เห็น
Cycads first group at can descry.
มีต้นปรงในพื้นที่จำนวนมากกว่า 1,000 ไร่ ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นมีอายุไม่น้อยกว่า 700 ปี มีจุดชมวิวตลอดแนวหน้าผายาวกว่า 2 กิโลเมตร บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,300 เมตรสูงที่สุดในประเทศ สามารถมองได้ทุกมุม 180 องศา วิวพระอาทิตย์ขึ้นและตก ในจุดเดียวกัน และเป็นจุดชมดาวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
Cycads have an area of more than 1000 hectares which the preliminary survey, age not less than 700 years old. Viewpoint along the cliffs long over 2 kilometers. The height from sea level to about 1,300 meters, the highest in the country, can look get a 180 degree, viewpoint of the sunrise and sunset in the same and also the place for watch the stars at one of the best in the country.


ปรง (อังกฤษ: Cycad) เป็นพืชที่มีขนาดเล็กคล้ายกับใบของปาล์ม แต่การเรียงตัวของใบนั้นคล้ายกับเฟิร์นข้าหลวง คือมีการเรียงตัวอยู่รอบ ๆ ศูนย์กลางของลำตัว ปรงเป็นพืชที่เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตช้ามาก คือ 1 ปีจะเกิดใบเพียงแค่ใบ เดียวเท่านั้น ปรงสามารถทนต่อการขาดน้ำได้เป็นอย่างดีและถ้าขาดน้ำนาน ๆ ใบของปรงจะแห้งเหี่ยวตายไป แต่พอได้รับน้ำอีกครั้งใบก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง / จากวิกิพีเดีย ปรง
Cycadales is an order of seed plants that includes all the extant cycads. These plants typically have a stout and woody (ligneous) trunk with a crown of large, hard and stiff, evergreen leaves. They usually have pinnate leaves. The individual plants are either all male or all female (dioecious). Cycads vary in size from having trunks only a few centimeters to several meters tall. They typically grow very slowly and live very long, with some specimens known to be as much as 1,000 years old. Because of the superficial resemblance, they are sometimes confused with and mistaken for palms or ferns, but are only distantly related to either. / From Wikipedia Cycadales วิวข้างล่างที่เห็นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์  อ.หนองบัวแดง อ.ภูเขียว
View below to see right now is the agricultural areas of the district Kaset Sombun, district of Nong Bua Daeng and district of Phu Khiao.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง โทร. 08 4888 5300, 0 4481 0252 หรือที่ อบจ.ชัยภูมิ โทร.0 4481 1376 / ข้อมูล : อีสานแซบนัว / I'm Sek Panpinyo 


ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน จังหวัดชัยภูมิ :
SEE, READ MORE about other places in Chaiyaphum province : 

By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on : 


วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

ตลาดน้ำวัดลำพญา นครปฐม Lam Phaya Floathing Market in Nakhonpathom Thailand.

ตลาดน้ำวัดลำพญา ตั้งอยู่ที่ต. ลำพญา อ. บางเลน จ. นครปฐม เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี หรือ แม่น้ำท่าจีน เปิดบริการในวันเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา  08.00 - 17.00 น.
Lam Phaya Floating Market or Talad Nam Lam Phaya is located at Lam Phaya sub district in Bang Len district, Nakhonpathom province Thailand. The market is located along side Nakhon Chai-Sri River or Tha Chin River in Nakhonpathom province. Open on Saturday, Sunday and public holidays 08.00 - 17.00 hrs.


ซึ่งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำเกษตรกรรมปลูกพืชผักผลไม้ ทำนา ไร่ สวนต่างๆ
 Which the living of people in this area mostly have a career the farming, rice fields, orchards. 
ซึ่งก่อนที่เดินไปที่ตลาดน้ำนั้น เราควรเข้าไปนมัสการหลวงพ่อมงคลมาลานิมิตร พระพุทธสำคัญในพระอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลซะก่อน
วัดลำพญามีอายุกว่า 150 ปี จุดเด่นของวัดคือ พระอุโบสถหลังใหม่นี้สร้างในปี พ.ศ.2494 ถือเป็นโบสถ์ "หนึ่งเดียวในแผ่นดิน" ที่มีประตู 6 บานใน 4 ทิศ คือ มีประตูกลางโบสถ์ที่หันหน้าลงแม่น้ำนครชัยศรี ซึ่งโดยปกติของโบสถ์มักจะมีประตูหน้าหลัง 2-4 ประตู แต่ที่นี่มีถึง 6 ประตู ภายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ "หลวงพ่อมงคลมานิมิต" พระพุทธรูปปางมารวิชัย สูง 1.70 แมตร หน้าตักกว้าง 1.30 เมตร เล่าสืบกันมาว่าองค์เดิมเป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยศิลาแลงขนาดเล็ก มีผู้พบอยู่กลางทุ่งนาหลังเสียกรุงศรีอยุธยาแล้ว จึงนำมาเก็บรักษาไว้ที่กรุงเทพฯ ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2400 จึงอัญเชิญมาประดิษฐานในอุโบสถวัดลำพญา และพอกด้วยปูนซีเมยต์ทับไว้อย่างที่เห็นในปัจจุบัน

Before be walk to the floating market we should to into the chapel for a worship the Luang Por Mongkol Mala Nimit a main Buddha statue of the temple, for to be the good things in the life.
Wat Lam Phaya is over 150 years old, Highlight of the temple is a new chapel was built in 1951, considered as "The chapel only 1 of SIAM" because it have 6 doors in 4 side with the doors at middle wall of the chapel for can walk to the river. Which normally of the temple is have the doors at the front and back the chapel at least 2-4 doors but this chapel have to 6 doors. "Luang Por Mongkol Mala Nimit" a main Buddha statue of the temple is enshrined within the chapel. Buddha statue is a high 1.70 m. and wide 1.30 m. Which a legend, the original Buddha statue was built with the small laterite, someone has found in soil in the rice field after collapse of Ayutthaya City, then took to kept in Bangkok. Later in year 1857 then took back to this temple and took a cement covered as seen in the present.


บริเวณที่จัดเป็นตลาดนั้นมีแม่ค้า พ่อค้าจำนวนมากที่ตั้งร้านอยู่บริเวณเขื่อนริมแม่น้ำ และในแพหน้าวัดลำพญา ความยาวกว่า 200 เมตร มีหลากหลายทั้งสินค้าและอาหารที่นี่ราคาไม่แพง รับรองว่าเลือกซื้อกันไม่ถูกกันเลยทีเดียว เพราะน่าซื้อไปหมดซะทุกอย่าง นอกจากนี้หากต้องการพักค้างคืนที่นี่ก็มีโฮมสเตย์บริการ

Floating Market area is located along side and the raft in front the temple in the Nakhon Chai-Sri River or Tha Chin River with a lot shops long than  200 m. There are a variety both the products and foods at an affordable price. Confirm that you can't to choose to buy because maybe you can bought it all lol. However if you want to stay overnight here, have the Homestay service too.นอกจากนี้ยังมีเรือบริการน้ำเที่ยวชมบรรยากาศวิถีชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน พร้อมไกด์อธิบายอีกด้วย ค่าบริการคนละ 80 บาท ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชม. สามารถซื้ออาหารที่ตลาดลงไปนั่งรับประทานในเรือได้ มีโต๊ะเก้าอี้ให้เลือกนั่ง เรือจะแวะที่ Coco D Coconut เป็นศูนย์ OTOP จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวเพื่อสุขภาพและความงาม และ วัดบางพระ หลวงพ่อเปิ่น พระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่พุทธศาสนิกชนนับถือสักการะ

Also there is the service boat be take to see views two side and the living of the local people of the Nakhon Chai-Sri River or Tha Chin River, with a information guide and take time about 2.5 hours. You can bought the foods from the floating market to be enjoyed in the boat. Boat will stopped at Coco D Coconut is OTOP shop selling about coconut oil healthy products and Wat Bang Phra a temple which a popular about Luang Por Pern a monk who was abbot of the temple which the local people are respect him.วัดบางพระ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปิดทุกวัน เวลา 7.00 - 18.00 น. สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา รอยพระพุทธบาทจำลอง รูปหล่อพระเกจิอาจารย์หลายท่าน และ สังขารพระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพระ เป็นพระนักพัฒนา และ รักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วยด้วยความชำนาญด้านสมุนไพรยารักษาโรค วัดนี้ยังมีชื่อเสียงด้านของขลัง วัตถุมงคล จะเห็นได้ว่ามีผู้คนมารอคิวเพื่อทำพิธีลง ณ หน้าทองกันด้วย
  
Wat Bang Phra is located at Bang Kaew Fha sub district in Nakhon Chai-Sri district,  Nakhonpathom Thailand. open daily at 7.00-18.00 hrs. Built in Ayutthaya period, Which have Buddha relics from Sri Lanka, Footprint model, The models of the important monk of Thailand. And a body of Luang Por Pern a monk who was abbot of the temple, the developer and treat people who are sick with expertise in herbal medicine.
ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน จังหวัดนครปฐม  :
SEE, READ MORE about other places in Nakhon-Pathom province : 

การเดินทางไปตลาดน้ำลำพญามีหลายเส้นทาง สามารถเปิด GPS GOOGLE MAP เลือกจุดเริ่มต้นของคุณและปลายทางคือตลาดน้ำวัดลำพญา เพื่อค้นหาได้เลยค่ะเวลาเปิด-ปิด วันเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 - 17.00 น. โทรศัพท์: 034-967-084

Getting to the  Lam Phaya Floating Market are many routes. Open on Saturday, Sunday and public holidays 08.00 - 17.00 hrs.


เรือพญาท่าจีนล่องชมธรรมชาติ โทร : 081-6597371, 034-967084
ข้อมูลที่มา : ตลาดน้ำวัดลำพญา
เรียบเรียงโดย KANYA BOTAN. 
ขอบคุณคนขับรถกิติมศักดิ์ หรือ เพื่อนผู้ร่วมทริป คุณเพื่อนที T Ss Google + ที่น่ารักคร๊าบบบ


ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :