วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วัดสระลงเรือ สุพรรณหงส์ใหญ่ที่สุดในโลก กาญจนบุรี Wat Sra Long-Ruea in Kanchanaburi Thailand.

วัดสระลงเรือ สุพรรณหงส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่ ต. สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เป็นเรือที่สร้างขึ้นในสระน้ำขนาดใหญ่ของวัด
Wat Sra Long-Ruea is located in Houi Krachao district in Kanchanaburi province Thailand. The boat is A Swan Boat is largest of the world and is in the large lake of the temple.


สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา และ ประมาณ 100 กว่าปี ที่มีผู้คนอพยพมาอาศัยบริเวณนี้ วัดน่าจะมีอายุประมาณ 350 - 400 ปี หรือมากกว่านั้นเล็กน้อย มีพระเจดีย์ และ พระปรางค์แบบก่ออิฐถือปูน สูงประมาณ 10 เมตร อย่างละ 1 องค์ เป็นหลักฐานที่หลงเหลืออยู่
Presumably built during the Ayutthaya period and about  more than 100 years for the people has to immigrants inhabit this area. Temple will last for about 350 - 400 years or may more than a bit. A stupa and Phra Prang (pagoda) brick height of about 10 meters, each 1 of the remaining as evidence.
วัดน่าจะถูกทิ้งร้างไปประมาณ 150 ปี จนกระทั่งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2470 ชาวบ้านจากถิ่นใกล้เคียงได้อพยพเข้ามาเป็นชุมชน โดยเฉพาะการมีสระน้ำ ต่อมาก็ได้ช่วยกันสร้างวัด ตั้งชื่อวัดขึ้นว่า"วัดสระลองเรือ" เพราะในอดีตผ่านมาพื้นที่นี้มีต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก และ ชาวบ้านชอบที่จะตัด นำมาทำเป็นเรือ แต่ด้วยสำเนียงการพูดที่เหน่อและห้วนสั้นทำให้เพี้ยนเป็น "สระลงเรือ"อย่างในปัจจุบัน
May the Temple was abandoned for about 150 years, until about the year 1927 when villagers from a nearby resident migrated into to created the communities. Especially a pool at this area. Later they has to helped to build the temple and naming as "Wat Sra Loong-Ruea (วัดสระลองเรือ)" means the pool for test the boat after finished. because in the past time this area has a lot big trees and the villagers like to cut it and made to be the boat. However, with the accent in a local accent and Curt, short to distortion is " Wat Sra Long-Ruea (วัดสระลงเรือ)" until today.


 นายจำเนียร ใคร่ครวญ นายกสมาคมผู้ค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาล (คนพิการ) เป็นผู้สร้างพระอุโบสถ และ เรือสุพรรณหงส์ขึ้นภายในวัด ด้วยเงินกว่า 200 ล้านบาท  มีพิธีเปิดเมื่อ 1 ก.พ.2554 
(บริเวณสระน้ำโบราณที่ได้รับการขยายให้กว้างขึ้นกว่าเก่าหลายเท่าตัว) / วัดสระลงเรือ วิกิพีเดีย
Mr. Chamnien Krai- Kruan is President of the Association Traders digested Lottery  (people with disabilities), who built a chapel inside the temple and the swan boat. With his money more than 200 million baht. Opened February 1/ 2011. (An original pool has been to extended to a large more than the old).การเดินทางเราใช้กูเกิลแมพ (พิกัด N 14.352772 E 99.744995) ตรงไปยัง อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี เพื่อไปยังวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต. สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 
I use The Google Map (The Coordinates N 14.352772 E 99.744995) for go to Authong district of Suphanburi province for go to the temple is located in Houi Krachao district in Kanchanaburi province Thailand. 


เรือสุพรรณหงส์ มีความยาว 180 เมตร กว้าง 15 เมตร ส่วนหัวเรือ และท้ายเรือมีความสูงเท่ากับตึก 5 ชั้น ตั้งอยู่ภายในสระน้ำ บนเนื้อที่ 15 ไร่ น้ำลึก 6-7 เมตร / MRG ผู้จัดการ Online
The Swan boat is 180 meters in length and 15 meters wide, header and stern are as tall as five-story building, located on an area of 15 Rais within the pool, the water depth of 6-7 meters.


ทางเข้าไปยังเรือสุพรรณหงส์ ต้องเข้าทางรูปปั้นพระราหูอมจันทร์  
The entrance for go to the Swan Boat is The Rahu Statue.ข้างในจะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปดาวต่างๆ ตลอดทางเดินจะเป็นรูปเขียน คติ สำนวนพังเพยต่างๆ
Inside is the drawing about another star. The pathway is drawing about another aphorism.


ภายในเป็นภาพวาดลวดลายไทยตลอดทางขึ้นไปยังด้านบนเรือสุพรรณหงส์  
Inside of Swan Boat is Thai Style drawing.รูปที่ถ่ายระหว่างทางเดินไปยังทางขึ้นเรือสุพรรณหงส์ 
The photos on a walkway to top floor of the Swan Boat.ด้านบนเรือ ส่วนหัวเรือสุพรรณหงส์  และ ส่วนท้ายเรือสุพรรณหงส์  
On top floor of The Swan Boat, this is the prow and the aft of The Swan Boat.ด้านบน ส่วนทางเข้า  
The entrance from the top floor of the boat.ด้านบนจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปเหล่าเทวดา  
The top floor of the Swan Boat with the Relics and the mural about the deities.


ส่วนทางออก เป็นรูปปั้นช้าง 3 เศรียญ หรือ ช้างเอราวัญ
The exit is 3 headed elephant or in Thai called Chang (elephant) Erawan.
อีกด้านหนึ่งของวัดกำลังก่อสร้างรูปปั้นสมเด็จพุฒาจารย์โตอีกด้วย  
Also the temple is construction Phra Somdet Phuthachan Tho, important monk statue.ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน กาญจนบุรี :

SEE, READ MORE about other places in Kanchanaburi province :
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมค่ะ 
Thank You and  Followed me on