วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ฟาร์มกระต่าย เวเนโต้ สวนผึ้ง ราชบุรี Veneto Rabbit Farm in Ratchaburi Thailand.

ฟาร์มกระต่าย เวเนโต้ เดิมชื่อ สวนกระต่าย Rabbit Bloom Farm ตั้งอยู่ใน "ตลาดน้ำเวเนโต้ราชบุรี" อยู่ที่ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ภายในฟาร์มเป็นสวนสวยตกแต่งด้วยกังหันลม 7 สี
Veneto Rabbit Farm original names was Rabbit Bloom Farm is located in "Veneto Floating Market Ratchaburi"  is located in the Suan Phueng district in Ratchaburi province Thailand. Inside the farm is a beautiful garden with a wind turbines seven colors.เริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือน มกราคม 2557 โดย คุณนพพงษ์ ชื่นทา และ คุณอีฟ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงของโครงการ Veneto Rabbit Farm. ด้วยประสบการณ์ในการเลี้ยงกระต่าย สายพันธุ์ Hollnad Lop เกือบ 8 ปี ก่อนเปิดสวนนี้ โดยผู้บริหารของ Veneto ได้ให้โอกาส คุณ นพพงษ์ ชื่นทา และ คุณอีฟ เป็นผู้บริหารจัดการงานสวนกระต่ายทั้งหมด เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับกระต่ายได้อย่างใกล้ชิด ในระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐาน
Opened since, January 2014 by Mr. Nophong Chientha and Khun Eve are directly responsible for the project of Veneto Rabbit Farm. With experienced to take care the breed Holland Lop rabbit almost eight years before opened this garden. By management of the Veneto gave a chance to him and her to be the administrators of  the rabbits garden all. To the visitors can touch the rabbits by up close, within the standard management system.
ฟาร์มกระต่าย เวเนโต้ เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30-19.00 น. ค่าเข้าชมคนละ 40 บาท เด็ก 20 บาท มีสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับกระต่ายน่ารักๆ จำหน่าย และ ร้านเครื่องดื่ม ที่สามารถนั่งสบายๆใต้ร่มไม้
Veneto Rabbit Farm open daily from 08:30 am. to 7:00 pm. Admission is 40 baht and 20 baht for children /person. Have souvenirs about a lovely rabbits to sales and a cafe for who can to sit comfortably in the shade of the tree.


ก่อนที่จะสัมผัส จับตัวกระต่าย นักท่องเที่ยวควรจะล้างทำความสะอาดมือก่อน ทางฟาร์มได้เตรียมล่างล้างมือพร้อมสบู่ไว้แล้ว
Before touching, catch the rabbits, visitors are should to wash hands before. The farm have prepared a sink with soap already.ภายในฟาร์มเป็นสวนสวย ต้นไม่ร่มรื่น ตกแต่งด้วยกังหันลม 7 สี ที่สีสันสดใส เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ป้อนอาหารกระต่ายสายพันธุ์ Holland Lop (กระต่ายหูตก) ทางฟาร์มมีอาหารเป็นผักสดไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว ตะกร้าละ 40 บาท 
 Inside the farm is a beautiful garden with the shade and decorated with a wind turbines seven colors, colorful. Open to visitors, can to feeding to the Holland Lop rabbits breed (rabbits ears fall). The farm have the food as vegetables service for visitors at basket 40 baht.กระต่ายสายพันธุ์ Holland Lop (กระต่ายหูตก) เป็นกระต่ายสายพันธุ์ที่มีความหลากหลายด้านสีสันมากที่สุดในโลกถึง 7 กลุ่มสี มีลักษณะนิสัยเฉลียวฉลาด แสนรู้ ไม่ตื่นตกใจง่าย เชื่อง ตัวกลมๆ มีขนที่หนานุ่ม ที่มีความน่ารักในตัว และ รักความสะอาดเป็นที่สุด 
 Holland Lop rabbits breed (rabbits ears fall) is a species rabbits with a variety of the most colorful in the world, to the seven colors group. With habits ingenuity, not scare easily, tame, a podgy with fluffy hair, a lovely and most is a love the clean. กระต่ายทุกตัวมีชื่อเรียก มีการทำบันทึกประวัติ มีการควบคุมจำนวนประชากรกระต่าย โดยการแยกตัวผู้กับตัวเมียชัดเจน การเข้าคู่ของกระต่ายนั้นมีการจดบันทึกเป็นข้อมูลไว้ตลอด แม่กระต่ายที่คลอดแล้วจะถูกพัก 3 เดือน ถึงจะผสมพันธุ์ใหม่ได้ ในส่วนแม่ และ ลูกกระต่าย ทางฟาร์มจะเก็บไว้ในกรงซึ่งติดกับส่วนสนามวิ่งเล่น
All rabbits are named, doing the record, with the rabbits population under control by clearly separating the male and female. A pairing of rabbits are continuously record, such information as well. The birth mother rabbits already, will be suspended three months, until be the new pairing next time. The mother and baby rabbits, The farm will keep its in the cage is next to the playing field.โรงเรือนเป็นแบบเปิด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถดูการเลี้ยงดูของฟาร์มได้ กระต่ายทุกตัวจะได้รับการแปรงขน เช็ดตัว ตัดเล็บอย่างสม่ำเสมอ
It is an open air house, which the visitors can to see a parenting all the rabbits of the farm. All rabbits will be a cut nails, brush to clean hairy is regularly.


กระต่ายทุกตัวจะถูกเก็บเข้ากรงเวลา 19.00 น. และ ตอนเช้าปล่อยเวลา หรือ 8.00 น. ทุกๆวัน โดยใช้การจับอุ้มทีละตัว และปล่อยทีละตัว เพื่อเป็นการเช็คสุขภาพแบบคร่าวๆ ของกระต่าย เมื่อเข้ากรงประจำจะมีการเช็คชื่อ น้ำ หญ้า
Every day all rabbits are kept in a cage at 7.00 pm. and leave at 8:00 am. in the morning. By using the catch, holding its and released one by one, for check a basic health of the rabbits. When into the cage routine, have to check name, water and grass.อาหารช่วงเช้าก่อนปล่อยออกมา กระต่ายกินอาหารเม็ด ช่วงกลางวันหากไม่มีอาหารจากนักท่องเที่ยวน้องจะกินหญ้าพัททาลัม หรือ หญ้าพาสพาลัม ที่ทางฟาร์มปูไว้เป็นสนามให้กระต่ายวิ่งเล่น (การปูหญ้าพัททาลัม เป็นคำแนะนำของเพื่อนของ คุณนพพงษ์ ผู้ที่ทำฟาร์มกระต่ายที่เมืองนอก) ตกดึกกระต่ายจะได้กินหญ้าแห้งเพียงอย่างเดียว
the food in the morning before released all rabbits are eat food pellets. During the daytime, if have no the Food from the tourists, the rabbits will eat paspalum grass at the farm has paved to a playing field for rabbits (The paspalum grass paved is the advice of his friends (Mr. Nophong) who doing the  rabbit farm in abroad). Late at the night, the rabbits will eat only hay.ในตอนเช้า  คุณนพพงษ์ และ คนงานจะเดินดูมูลของกระต่าย เพื่อดูว่าตัวไหนมีปัญหาท้องอืดบ้าง หรือ ตัวไหนกัดกันมีแผลเล็กน้อย คุณนพพงษ์ จะรักษาเองกับมือ ส่วนด้านสัตวแพทย์นั้น จะเข้ามา 3 เดือนครั้ง เพื่อป้องกันโรค ไวรัสต่างๆ หากเกิดกรณีฝนตกทางฟาร์มจะเก็บกระต่ายทุกตัวเข้ากรง เพราะเกรงว่าจะเกิดโรค และ อันตรายขึ้นในภายหลังได้
In the morning, Mr. Nophong and worker will walk to to see the rabbits dung for see if its are bloating problem or some of its have a little bit wounds from a bite together, Mr. Nophong  will heal by his hand. The veterinary will come three months/ time, to prevent the disease and viruses.เห็นมีแกะอยู่ในสวนด้วยนะ
I see some sheep in the garden too.


 คุณนพพงษ์ ชื่นทา และ คุณอีฟ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงของโครงการ Veneto Rabbit Farm. และ ทีมสัตวแพทย์
 Mr. Nophong Chientha and Khun Eve are directly responsible for the project of Veneto Rabbit Farm and The veterinary team.

ตลาดน้ำสวนผึ้ง เวเนโต้ ราชบุรี โดยการจำลองบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของเมือง Veneto ประเทศอิตาลี สถาปัตยกรรมตะวันตกแนวอิตาลีแบบ Venice และการ ตกแต่งแนวกรีซแบบ Santorini และ Mykonos มาผสมผสานกัน โดดเด่นด้วยตัวอาคารสีขาว ตัดกับสีน้ำเงินสด ท่ามกลางขุนเขา สวนสวย ทะเลสาบกว่า 20 ไร่ เจ้าของโครงการคือ คุณชวลิต ชีวพฤกษ์ และครอบครัว
Veneto Suan Phuen Floating Market in Ratchaburi Thailand. By simulating the romantic atmosphere of the city Veneto, Italy. Architecture style Venice, Italian. Decor by Santorini and combined with Mykonos in Greece. Striking with white building and the fresh blue. On over 20 acres of lakes, mountains, gardens. Owner is Mr. Chavalit Chewa-Phluk and family.ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ในราชบุรี :

SEE, READ MORE about other places in Ratchaburi province :


ข้อมูลจาก 
Veneto Rabbit Farm - ฟาร์มกระต่าย เวเนโต้ : https://www.facebook.com/venetorabbitfarm/
Rabbit Bloom Farm by Veneto : https://www.facebook.com/rabbitbloomfarm/


ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :