วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

นั่งเครื่องบินต่อรถไฟลงเรือไปปีนัง มาเลเซีย Take Plane, Train and Ferry to Penang in Malaysia.

ปีนัง เป็นเกาะตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย ทริปนี้เราต้องการจะนั่งรถไฟจากสถานีปาดังเบซาร์ไปสถานีบัตเตอร์เวอร์ธ (Butterworth) แล้วนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามไปยังเกาะปีนัง มาเลเซีย
Penang is the Island located in Malaysia. This trip I want to take a train from Padang Besar Railway Station for go to Butterworth Railway Station then take a ferry for go to Penang Island Malaysia.


เริ่มด้วยการจองตั๋วเครื่องบินไปลงที่สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จองโรงแรมที่ตั้งทำเลสะดวกแก่การเดินทางที่ปีนัง แลกเงินเป็นธนบัตรมาเลเซีย และ ที่อย่าลืมเลยคือ "พาสปอร์ต" 
Began with booking the flight tickets for go to Hat Yai International Airport in Songkhla province Thailand. Booking the hotel at comfortable for travel in Penang. Exchanged Malaysia money and very matter is "Passport".
เช้าวันเดินทาง (25/2/2560) ที่สนามบินดอนเมือง กทม. ทำการเช็คอิน (สามารถเช็คอินออน์ไลน์ล่วงหน้าได้) และ ออกบอร์ดดิ้งพาส ที่ตู้อัตโนมัติได้เลย แล้วทำการตรวจสัมภาระตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของสนามบิน แล้วเดินไปที่เกทประตู (GATE) สำหรับเครื่องบินเที่ยวบินของเราค่ะ
On 25/2/2017 in early morning, Check-in at Don Muang International Airport Bangkok for go to Hat Yai International Airport in Songkhla province Thailand. 


เมื่อถึงสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา เราได้ทำการนัดกับแท็กซี่ไว้แล้ว เพื่อให้ไปส่งเราที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา (ใช้บริการแท็กซี่ 800 บาท เพื่อทำเวลาให้ทันรถไฟรอบเช้า) ซึ่งที่นี่เราต้องใช้พาสปอร์ตเพื่อขอผ่านแดนออกราชอณาจักรไทย (มีกลุ่มคนที่คอยรับจ้างกรอกเอกสารขาออกที่หน้าที่ทำการ ซึ่งเราไม่ต้องจ้างก็ได้ เดินไปกรอกเองด้านในได้เลยค่ะ) 
When to Hat Yai International Airport in Songkhla province Thailand, I had talked with a taxi for take me to Padang Besar Immigration in Sadao district, Songkhla province Thailand. I use a taxi because I not want miss a train first line of the day.


ด่านปาดังเบซาร์เป็นพื้นที่ของไทยและมาเลเซีย พื้นที่ของไทย คือ อ.สะเดา จ.สงขลา และพื้นที่ของมาเลเซีย คือ รัฐเปอร์ลิส เวลาเปิด-ปิด 05.00 - 21.00 น. ของทุกวัน เดินข้ามทางรถไฟมาก็เป็นเขตปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เมื่อเข้ามาที่นี่แล้ว เวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง เดินไปตามถนนประมาณ 500 เมตร (มีมอเตอร์ไซด์รับจ้าง) เพื่อไปสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ สำหรับไปสถานีบัตเตอร์เวอร์ธ (Butterworth) มาเลเซีย 
Padang Besar is the area of Thailand and Malaysia. The area of Thailand is Sadao, Songkhla and the area of Malaysia is the state of Perlis. Open daily at 05.00 - 21.00 hrs. .Walk across the railway, here is the Padang Besar of Perlis, Malaysia which time fast then Thailand for 1 hour. Walk ahead about 500 m. for go to the Padang Besar Railway Station to Butterworth Railway Station, Malaysia.

ที่ด้านซ้ายมือใกล้ๆ ที่ทำการด่านเมืองเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย มีตลาด ARKED NIAGA PADANG BESAR เราเลยเดินไปดูสักหน่อย แล้วค่อยเดินย้อนกลับมาที่ถนนเดิม
At left side near the Perlis office, Malaysia have the ARKED NIAGA PADANG BESAR MARKET, I walk to see for a minute then be back the street.
ทางด้านขวามือของถนนที่เราเดินเข้ามาจะเป็นสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ก็เดินขึ้นสะพานลอยข้ามทางรถไฟไปก็จะเป็นอาคารสถานี ไปที่ช่องขายตั๋ว จะดูเวลาตารางรถไฟบนกระดานก็ได้ หรือจะถามพนักงานขายตั๋วก็ได้ เราได้เวลา 12.05 น. (เวลามาเลเซีย) ราคา 11.40 ริงกิต (1ริงกิต ประมาณ 8 บาท) จำได้ว่ามีรถไฟไปสถานีรบัตเตอร์เวอร์ธ (Butterworth) 2 เที่ยวต่อวัน
At right side of the street is Padang Besar Railways Station. The overpass the railway to the station building for buy the ticket. I get the ticket at 12.05 hrs. for 11.40 RM. I remembered it have the train 2 times per a day  for go to Butterworth Railway Station.
เมื่อมาถึงสถานีบัตเตอร์เวอร์ธ (Butterworth) ก็เดินไปตามทางเดินที่เขากำหนด เราก็เดินไปตามช่องที่บอกว่าไปยังท่าเรือเฟอร์รี่ ซึ่งสามารถมองเห็นสะพานปีนัง (Penang Bridge) ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่ที่เมืองบัตเตอร์เวอร์ธ (Butterworth) และเกาะปีนัง
When come to Butterworth so walk in walkway Ferry Line which can to see the Penang Bridge is connection between Buterworth and Penag Island.สะพานปีนัง (Penang Bridge) เป็นสะพานข้ามเกาะปีนังแห่งแรก ในประเทศมาเลเซีย มีความยาว 13.5 ก.ม เป็นสะพานที่ติดอันดับห้าของสะพานที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีสถาปนิกผู้ออกแบบชาวมาเลเซีย Chin Fung Kee งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 800 ล้านริงกิตมาเลเซีย ถูกเปิดให้ใช้งานครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กันยายน ปี พ.ศ. 2528 (1985)
Penang Bridge is the first bridge in Malaysia with a length of 13.5 km. This bridge is ranked fifth longest bridge in the world. By Chin Fung Kee Malaysian architect. Construction budget of 800 million Ringgit Malaysia. Opened for the first time on September 14, 1985.
ที่ท่าเรือเฟอร์รี่หากไม่มีเหรียญสำหรับค่าโดยสารเรือ ก็ต้องเข้าช่องที่สำหรัญแลกเหรียญ เพื่อหยอดช่องผ่านทางคนละ 1.2 ริงกิต แล้วเดินไปขึ้นเรือได้เลยค่ะ
Ferry fare for 1.2 RM. per a person, can change the coins at the counter.


มองเห็นเกาะปีนังอยู่เบื้องหน้าเราแล้ว
See Penang Island in front of us.
เรือเข้าเทียบท่าเกาะปีนัง
Ferry is docking at the Penang Pier.

บริเวณริมทะเลท่าเรือปีนัง
Area seafront in Penang Pier.

เดินขึ้นมาจากท่าเรือจะเห็นท่ารถ JETTI รถเมล์สายต่างๆ ซึ่งทุกสายจะต้องไปที่ตึกคอมตาร์ ค่าโดยสารต้องเตรียมเงินให้พอดี เพราะไม่มีการทอนเงินค่ะ ถามคนขับได้ว่าที่เราจะไปราคาเท่าไร แต่มีรถเมล์ฟรี Shuttle Bus วิ่งรอบเมืองจอร์จทาน์วจะมีทั้งวนซ้ายและขวาไปที่ตึกคอมตาร์เหมือนกัน 
Leave from the ferry, will see the JETTI Bus Terminal which is start point of every number buses must go to the Komtar Building. Fares must be money prepared to fit. Also can asked a driver, how much the fare for where you want to go? But have the Free Shuttle Bus for go to Komtar Building then go around the George Town, both with turn left and turn right.
ตึกคอมตาร์ เป็นตึกสูงที่สุดในปีนัง ตั้งอยู่ใจกลางงเมืองจอร์จทาวน์ ตึกรูปทรง 12 เหลี่ยม มีความสูง 249 ม. จำนวน 65 ชั้น เปิดทุกวัน เวลา 9:00–20:00 น. ภายในมีศูนย์การค้า แหล่งความบันเทิง สำนักงานต่างๆ ที่ทำการของรัฐบาล ร้านค้าและร้านอาหาร จุดชมวิวชั้น 60 ที่ความสูง 761 ฟุต (232 เมตร) มีสกาย วอล์ก ยื่นออกไปในอากาศด้วย เปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ซื้อตั๋วได้ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นกราวด์
Komtar Building is the tallest building in Penang is located in the central of Georgetown. The 12-square-shaped building with height of 249 m, with 65 floors, open daily from 9:00 to 20:00 hrs. Within have the shopping mall, Entertainment source, Offices, Government office, Shops and restaurants. The viewpoint is the 60-storey, a high 761 feet (232 meters) with the skywalker outstretched in the air. Open Monday to Friday, buy tickets at the Information Counter, ground floor.
ใต้ถุนตึกเป็นท่ารถเมล์ที่ทุกสายต้องวื่งมาที่นี่เพื่อรับผู้โดยสาร แล้วค่อยวิ่งไปยังจุดหมายของแต่ละเส้นทาง
Under of the Komtar Building is bus terminal at every number buses must come here to pick up the passengers before then go in line of each bus.รถเมล์ฟรี Shuttle Bus จะจอดใต้ถุนด้านหน้าตึก ที่มีป้าย FREE SHUTTLE
Free Shuttle Bus stop in front of under of Komtar Building.


ห้าง PEANGIN MALL ตั้งอยู่ติดกับตึกคอมตาร์ เราเข้าไปหาข้าวกินค่ะ เป็นข้าวกับ ผัดพริกแกงเต้าหู้กับหมูสับ 6 ริงกิต และ บะหมี่เกี๊ยว เต้าหู้น้ำซุปเผ็ด 5.5 ริงกิต ปิดท้ายด้วยไอติมลิ้นจี่ 2.5 ริงกิต
PEANGIN MALL Shopping Mall is located next with the Komtar Building, I come to find some meals are Spicy stir fried tofu with pork and mushroom of 6 RM. Tofu noodles in curry soup of 5.5 RM. and Lychee ice cream of 2.5 RM.


กินเสร็จก็เดินข้าม 4 แยกไฟแดงไปทางตึก GAMA เพื่อไปโรงแรม 118 HOTEL ที่เราจองไว้
After ate I have walking cross intersection go ahead to GAMA Building for go to the 118 HOTEL where I booked.
โรงแรม 118 HOTEL ที่เราจองไว้ ขนาดห้องพอเหมาะ แอร์ ทีวี เครื่องทำน้ำอุ่น ไม่มีหน้าต่าง ที่ ร.ร นี้มีผ้าเช็ดตัว สบู่ให้ อ่านมาจากหลายๆคนที่ไปปีนังว่า ตาม ร.ร ต่างๆไม่มีผ้าเช็ดตัวให้
118 HOTEL is decent size room, TV, air conditioner, water heater but have no window. I have been read about the hotel in Penang with many hotel have no the towels for the customers who stay in. but this hotel have towels and soap for service.ที่เค้าเตอร์โรงแรมมี ไวท์ กาแฟ ไว้คอยบริการแขกที่มาพัก ได้ยินมาว่ากาแฟขาวที่ปีนังรสชาตดีมาก แต่อร่อยจริงๆค่ะ 
At he counter of the hotel have the white coffee for service who stay in. I have been hear about white coffee of Penang that is a good taste but it is really good taste I like it.


มื้อเย็น เดินย้อนมาทางตึกคอมต้า ข้ามถนนตรงหน้าตึก GAMA เลี้ยวซ้าย ไปทางร้าน KASSIM NASI KANDAR เป็นร้านอาหารอิสลาม เดินตรงไปตามถนนจะผ่านโบสถ์คริสต์ ธนาคาร จนถึงซอยโรงแรม SUNWAY HOTEL หรือซอย LORONG BARU ซึ่งตั้งแต่ตอนเย็นเป็นต้นไป ถนนเส้นนี้จะกลายเป็นตลาดโต้รุ่งขายอาหารต่างๆ
Dinner, Walk back before to Komar Building then walk cross intersection in front the GAMA Building then turn left at KASSIM NASI KANDAR is Islam foods shop then walk ahead on the road will passed the Christ Church and Bank till to a label of SUNWAY HOTEL or Lorong Baru Street Foods which in every evening this street become to the street of foods.ก่วยเตี๋ยวทะเลผัด 9 ริงกิต ขนมผักกาดกุ้ง 6 ริงกิต และ ที่นี่เรียก "เชนดอล" คือ ลอดช่อง ถั่วแดงน้ำกะทิ บ้านเรานั่นแหละ แต่ที่บ้านเราอร่อย หอมกว่าค่ะ 3.5 ริงกิต
Fried noodles seafood for 9 RM, Fried boiled rice noodles with shrimps for 6 RM and Cendol the dessert in coconut milk and ice for 3.5 RM.โรงแรม SUNWAY HOTEL อยู่ด้านในถัดจากตลาดโต้รุ่งมา
SUNWAY HOTEL is located next from the street foods.


ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ในปีนัง มาเลเซีย   :
SEE, READ MORE about other places in Penang Malaysia :


By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :