วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ปางช้างอยุธยา คุ้มขุนแผน อยุธยา Ayutthaya Elephant Camp, Khun Phaen Thai Style House Ayutthaya Thailand.

ปางช้างอยุธยา ตั้งอยู่ตรงข้ามกับคุ้มขุนแผน ที่ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Ayutthaya Elephant Camp is located opposite the House of Khum Khun Phaen Thai Style House. Located at Paton road in Phratuchai subdistrict in Ayutthaya Historical Park, Muang district Ayutthaya province Thailand.
มีบริการขี่ช้างทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ราคาประมาณ 100-500 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลา 15 หรือ 30 นาที  เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่ามาก ที่สักครั้งหนึ่งเมื่อมาเที่ยวไทย ต้องขอนั่งบนหลังช้าง 
Elephant ride service daily from 9:00 am. to 17:00 pm. the price is about 100 - 500 baht, depending on the duration of 15 or 30 minutes. The foreigners are like this activity very much, for one time when came to Thailand so will be sit on the elephant.


ลานพักช้างใหญ่ บริเวณนี้จะเป็นที่พักผ่อนของช้างและควาญช้าง ตรงส่วนนี้มีเชือกกั้นระหว่างคนกับช้างไว้ นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพความน่ารักของช้างได้จากด้านนอกของลาน ช้างต่างไปพักกันตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับการกินหญ้า กล้วย ที่นักท่องเที่ยวมาป้อนให้ 
Elephant yard for rest time the mahouts and elephants enjoyed with grass and bananas from the visitors. This area with the rope barrier between people and elephants. Visitors can take the photos elephants at the outer.
ห้ามเข้าเข้าไปโดยที่ไม่มีควาญช้าง  อันตรายมาก...
"NO ENTRY" by not mahout Ayutthaya Elephant Camp.

คุ้มขุนแผน เป็นเรือนไทยภาคกลาง ในรูปแบบเรือนคหบดีไทยสมัยโบราณ เดิมเป็นจวนสมุหเทศาภิบาล เรือนไทยนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2499 ชื่อ "คุ้มขุนแผน" ซึ่งเชื่อกันว่าขุนแผนเคยต้องโทษอยู่ในคุกแห่งนี้ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
House of Khum Khun Phaen is Thai-style house. This house was built in 1956 called "Khum Khun Phaen" which believed he have been sentenced to prison in this house. Current this house as a museum is open daily from 8:30 am. - 16:30 pm.

The Khun Phaen's House in Ayutthaya was built on the site of a former jail in Thai-style following descriptions from Khun Chang Khun Phaen (Thai: ขุนช้างขุนแผน). This is an epic Thai poem which originated from a folktale has become one of the most important works in Thai literature. The story centers around Khun Phean and Khun Chang who both compete for the affections of the beautiful Wanthong. The story spans 50 years, including two wars, several abductions, a suspected revolt, an idyllic sojourn in the forest, two court cases, trial by ordeal, jail, and treachery.
At one point in the story, Khun Phaen angers the king and is jailed for 12 years. After his release, he abducts Wanthong for a second time from Khun Chang. It sadly ends with the death of Wanthong, ordered executed by the king for failing to choose between the two men. In some regards the story is similar to the tragedies written by Shakespeare.  / From Panoramic Earth


ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ในอยุธยา :

SEE, READ MORE about other places in Ayutthaya province :

By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on : 


2 ความคิดเห็น:

  1. ดูทุกภาพแล้ว ชอบภาพสุดท้ายมากกว่าเพื่อน 555

    ตอบลบ
    คำตอบ
    1. ถูกต้อง สมควรที่จะต้องภาพสุดท้ายนี่แหละ ถูกต้องที่สุดค่ะ อิอิ ขอบคุณค่ะ

      ลบ