วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ร่มบ้านบ่อสร้าง เชียงใหม่ Umbrella Making Centre Chiang Mai Thailand.

หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง หรือ ศูนย์อุตสหกรรมทำร่ม อยู่ในเขตอำเภอสันกำแพง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่  9 กิโลเมตร ตามถนนสายเชียงใหม่ - สันกำแพง
Umbrella Making Bor Sang Village or Umbrella Making Centre is located in Sankampaeng District in Chiang Mai Thailand. Away from Chiang Mai city about 9 km. on the way from Chiang Mai to Sankampaeng district.








บ้านบ่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และร่มบ่อสร้างถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นศิลปหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ร่มที่ผลิตในหมู่บ้านมี 3 ชนิดด้วยกันคือ ร่มที่ทำด้วยผ้าแพร ผ้าฝ้าย และกระดาษสา
Ban Bor Sang Village is a cultural attraction and the umbrella of here is a cultural heritage. Arts and Crafts is unique The first and only in Thailand. The product of the village are umbrella 3 types : umbrella made with satin, cotton and mulberry paper.











ภายในเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และแสดงพระฉายาลักษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เคยเสด็จมาที่นี่
Within the center is the selling the products and displayed portraits of royal family, who had came here.









มีการสาธิตขั้นตอนวิธีการทำร่ม พัด และ บริการวาดลวดลายลงบนสิ่งของที่คุณต้องการ ในราคาย่อมเยาและรอรับได้เลยด้วย 
Demonstrations on how to make the umbrella , the fan and have service about paint drawing on your things what you would like in cheap prices.









ในอดีตหมู่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาติแบบชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา ทำสวน ยามว่างจากการทำการเกษตรมักจะทำร่มออกขาย ซึ่งเป็นร่มกระดาษสา ต่อมาเติมแต่งลวดลายกลายเป็นร่มที่สวยงาม จนเป็นที่สนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
In the former village of Bor Sang in Sankampaeng Chiang Mai is a small village in the rustic nature, most of the farmers, refrain from farming just to make the mulberry paper umbrella produce for sale.  Later just paint and drawing so is a beautiful umbrella until interesting for the visitors Thai and the foreigners.










มื้อกลางวัน ที่ร้านข้าวซอยเสมอใจ ฟ้าฮ่าม ร้านดังของเมืองเชียงใหม่ เริ่มด้วย 1.หมูสะเต๊ะ 2.ข้าวซอยหมู 3.ข้าวซอยไก่ 4.น้ำสมุนไพร 5.ขนมจีนน้ำเงี้๊ยว 6.ข้าวคลุกกะปิ 7.ส้มตำ และ ขนมปิดท้ายด้วย 8.ลอดช่องแตงไทยน้ำกระทิ
Our lunch in Khao Soi Samer-Jai Faham the popular restaurant of Chiang Mai City, being 1.moo Satay or pork satay, 2.Khao soi Moo or pork noodle with northern curry, 3.Khao Soi Kai or chicken  noodle with northern curry, 4.Herbal drink, 5.Kanom Jin Nam Ngew or northern noodle, 6.Khao Klug Kapi or fried rice with shrimp paste, 7.Som Tum or green papaya salad and Thai dessert is 8. Lod Chong Tang Thai Nam Kati or dough, cantaloupe and taro with coconut milk and ice.





ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน เชียงใหม่ :

SEE, READ MORE about other places in Chiang Mai province  :






ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และติดตามเราได้ที่
Thank You and Followed me on