วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559

เอเชียทีค กรุงเทพ Asiatique The Riverfront in Bangkok Thailand.

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เป็นศูนย์การค้าแนวราบริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดบริการทุกวัน เวลา 17.00 - 24.00 น.
Asiatique The Riverfront is the shopping is flat along the river, the largest in Asia. Located along the Chao Phraya River. Open daily 17.00  - 24.00 hrs.เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ (Asiatique The Riverfront) ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง ระหว่างซอยเจริญกรุง 72-76 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 72 ไร่ ภายในมีร้านค้า 1,500 ร้าน ทั้งของใช้ ของฝาก เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ มีโรงละครกว่า 400 ที่นั่ง และ 40 ร้านอาหาร ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยาวกว่า 300 เมตร /  เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์(ASIATIQUE The Riverfront)
Asiatique The Riverfront is located on the between Soi 72-76 of Charoen Krung Road, Wat Praya Krai, Bang Kho Laem district in Bangkok Thailand. Area of 72 Rais (acres) within have the 1,500 stores of souvenirs, boutiques, Home decoration etc. The theater more than 400 seats and 40 restaurants and walkways along the Chao Phraya River is longer than 300 meters.

ทริปนี้เราจะใช้บริการรถไฟฟ้า BTS จากสถานีบางหว้า โดยนำรถเข้าไปจอดบริเวณ วัดประดูบางจาก  ซอยเบญจะ เพชรเกษม เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยขับรถเลยตัวสถานีไปนิดนึง ซอยวัดอยู่ทางซ้ายมือ เข้าไปตามทางขึ้นสะพานข้ามคลอง เจอโรงเรียนวัดประดู แล้วก็ลานวัด มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอยู่ ค่าจอด 30 บาท แล้วก็เดินออกมาที่สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า
This my trip by BTS Sky Train from Bang Wa Station by I take my car in parking of Wat Pradu Bang Chak in Soi Bancha, Phetkasem, Phasi Charoen district in Bangkok. Which drive next from the station a little. Soi is located the left hand, bridge across a canal, school and area the temple which the staff will take care and 30 baht for parking. Then walking to BTS Bang Wa Station.
จากรถไฟฟ้า BTS สถานีบางหว้า เพื่อไปลงที่สถานีสะพานตากสิน ราคา 25 บาท ใช้เวลาไม่นานก็ถึง ที่เชิงสะพานตากสินเป็นท่าเรือสาธร มีชาวต่างชาติมาพักโรงแรมแถวนั้นเยอะ มีของ มีอาหารริมทางขายหลายอย่างราคาไม่แพง (ราคาคนไทย) 
From BTS Bang Wa Station for going to Saphan Taksin Station for 25 Baht not long time. Under the Taksin Bridge is the Sathorn Pier, a lot foreigners stay at the hotels in this area, with a small market, street foods with cheap price (Thai person prices).

เข้าแถวคิวที่ช่องที่เขียนว่า "Asiatique" มีบริการเรือของเอเชียทีค รับ-ส่ง ที่ท่าสาทร (เชิงสะพานตากสิน) - เอเชียทีค ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 5 นาที  ตั้งแต่เวลา 16.00 - 23.30 น. ทุกวัน ระหว่างทางเราจะเห็นสถานที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา คือ วัดยานนาวา องค์การสะพานปลา วัดวรจรรยาวาส วัดราชสิงขร ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งเจริญกรุง และ ตึกสูงๆ ฝั่งเจริญนคร เขตธนบุรี
Asiatique Shuttle Boat at Sathorn Pier - Asiatique Pier, take time not to 5 minutes. Daily from 16.00 - 23.30 hrs. On the way, will see the landmarks which is located along Chao Phraya River are Wat Yannawa, Fish Marketing Organization, Wat Worachanyawas, Wat Ratcha Singkhon which is located on Charoen Krung side and a lot of the tall building in Charoen Nakhon side in Thon Buri district Bangkok.
วัดยานนาวา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นวัดโบราณ สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ "วัดคอกควาย" ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี เรียกชื่อใหม่ว่า "วัดคอกกระบือ" ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ และ สร้างเรือสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไป จึงได้เปลี่ยนเป็น "วัดยานนาวา" / วัดยานนาวา
Wat Yannawa is located along Chao Praya River, on Charoen Krung Road, Yannawa in Sathorn district Bangkok. An ancient temple since Ayutthaya period. Formerly "Wat Khok Khwai." Later, in the Thonburi period called name "Wat Khok Krabue." Later, in the Rattanakosin period in the King Rama 3 has graciously to the restored and build a barque instead the Chedi or pagoda as general and changed the name to "Wat Yannawa."


องค์การสะพานปลา อยุ่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง 62 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2496 เป็นตลาดกลางในการประมูลซื้อขายแลกเปลี่ยนสัตว์น้ำแหล่งสำคัญของกรุงเทพฯ / องค์การสะพานปลา
Fish Marketing Organization is located along Chao Phraya River, Soi 62 on Charoen Krung Road,  Yannawa in Sathorn district Bangkok. a state enterprise Under the Ministry of Agriculture and Cooperatives. Established in year 1953 is the center market for exchange, auctions of fishery, it is importance market of Bangkok.


วัดวรจรรยาวาส ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง แขวง วัดพระยาไกร เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มีพระนอนปางสีหไสยยาสน์ ชื่อ "หลวงพ่อโต" ความยาว 25 เมตร มีพิธีหล่อเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทีงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา และ สมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระชันษาครบ 100 ปี / วัดวรจรรยาวาส ยูทูป พิธีหล่อ ยูทูป
Wat Worachanyawas is located on Charoen Krung Road,  Wat Praya Krai in Bang Kho Laem district in Bangkok. Within is enshrined of The Reclining Buddha statue name is "Luang Phor Tho" with a 25 meters in length. Has a casting a ceremony on September 1, 2013. Created to give a royal charity for The King Rama 9 in occasion the age of 80 years and The Patriarch with the age of 100 years. 


วัดราชสิงขร ตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง 74 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยา มีพระประธาน คือ "หลวงพ่อแดง" ที่มีสนิมแดงจับทั้งองค์จนเป็นที่มาของชื่อ เป็นพระพุทธรูปเนื้อสำริดแกมทองคำ ปางมารวิชัย เป็นศิลปะแบบอยุธยา และ สุโขทัย
Wat Ratcha Singkhon is located at Soi 74 Charoen Krung, Wat Phraya Krai in Bang Kho Laem district in Bangkok. An ancient temple since Ayutthaya period. The main Buddha statue is "Luang Phor Dang" which a red rusty is cover the body as the origin of the name. Bronze mix gold Buddha is art of Ayutthaya and Sukhothai period.


ย่านที่อยู่อาศัย โรงแรม คอนโดมิเนียมสูงๆ ย่านเจริญนคร พื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และ สะพานพระราม 3 (Rama III Bridge)  เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมระหว่างถนนรัชดาภิเษกและถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตธนบุรี กับถนนเจริญกรุงและถนนพระรามที่ 3 เขตบางคอแหลม / สะพานพระราม 3
Residential neighborhoods a lot of condominium, hotel on Charoen Nakhon Road. Thonburi district Bangkok and Rama III Bridge. A bridge across the Chao Phraya River is connection between Ratchadapisek Road and Somdet Phrachao Taksin Road, Thonburi district with Charoen Krung Road and Rama 3 Road, Bang Kho Laem district.


ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการฟื้นฟูสถาปัตยกรรมเดิม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ในสมัยรัชการที่ 5 ในช่วงปี พ.ศ. 2450 ถึง พ.ศ. 2490 และ สร้างใหม่ในบางส่วน และ ได้พัฒนาปรับปรุงเป็นศูนย์การค้าช้อปปิ้งพลาซ่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีจุดเด่น คือ ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ "เอเชียทีค สกาย"  
In year 2012 has a renovation the original architecture, which is the colonial architecture, during of year 1907 to 1947 in the reign of the King Rama 5 and created some new. Has developed to a shopping plaza center for the a tourist attractions is located along on the Chao Phraya River. Which the highlight is a large Ferris wheel, "Asiatique Sky".
เอเลเฟนท์พาเหรด กรุงเทพฯ (Elephant Parade®) เป็นนิทรรศการศิลปะรูปปั้นช้างเพ้นท์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดแสดงรูปปั้นช้างสูง1.5 เมตร ระบายสีและตกแต่งอย่างสวยงามโดยศิลปินและบุคคลผู้มีชื่อเสียง ก่อนจะนำไปประมูลเพื่อการกุศลหารายได้มอบให้กับมูลนิธิโกลเด้นท์ไทรแองเกิ้ลเอเชียนเอเลเฟนท์ (Golden Triangle Asian Elephant Foundation) ในการช่วยเหลือช้างต่อไป / เอเลเฟนท์พาเหรด กรุงเทพฯ 2015
The Elephant Parade in Bangkok (Elephant Parade®) is outdoor art exhibition painting elephant statues is the largest in the world. Exhibit 1.5 meters high statue of an elephant, painted and decorated by the artists and the celebrity. Its will be auctioned for charity money given to the Golden Triangle Asian Elephant Foundation for to help the elephants.
เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดิมเคยเป็นที่ตั้งของท่าเรือและบริษัท อีสต์เอเชียติก บริษัทเดินเรือ มีนายฮันส์ นิลล์ แอนเดอร์เซน ชาวเดนมาร์กเป็นเจ้าของ มาเปิดกิจการในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสร้างเป็นโกดัง โรงเลื่อย และ ติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่หลายตัวไว้ ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา กองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามายึดท่าเรือ และ คลังสินค้าของบริษัท อีสต์เอเชียติก เพื่อใช้เป็นฐานที่ตั้ง และ คลังอาวุธ
 Asiatique The Riverfront formerly is the location of pier and East Asiatic Company, a business dedicated to the export of teak wood and owned by Mr. Hans Nille Andersen, a Danish national. Establish the reign of the King Rama 5 by built the warehouses, sawmill and several large machines are pre-installed within. During the Pacific War The Japanese troops has seized the port and warehouses to use as a camp and armory.


ย่านกลางเมือง มีหอนาฬิกาสูงตั้งอยู่ มีการจำลอง "สวนแห่งความรักของจูเลียต" ให้คู่รักนำกุญแจมาคล้องไว้ที่รั้วรอบๆ สวน เปรียบดั่งคำสาบานว่าจะรักกันไปตลอด
Yan Klang Muang or Town Square have the clock tower is located and a replica "Juliet love garden" for couples take a key to lock at the fence around the garden as like a swear word in love forever.อาคารสถาปัตยกรรมโบราณ ที่ในอดีตเคยเป็นอาคารของบริษัท อีสต์เอเชียติก แต่ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
Ancient Architecture Building in the former was a building of the East Asiatic Company, current is in the being renovated.เอเชียทีค สกาย  ความสูง 60 เมตร เป็นชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เปิดทุกวัน 17:00 – เที่ยงคืน  ราคา ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 200 บาท (สูงไม่เกิน 120 ซม.) ผู้สูงอายุ 200 บาท (60 ปีขึ้นไป) คนพิการ 150 บาท ตู้ VIP (สำหรับ 2-3 ท่าน) 1,500 บาท ตู้ VIP (สำหรับ 4-5 ท่าน) 2,000 บาท / เอเชียทีค สกาย
Asiatique Sky with a height of 60 meters, is the Ferris wheel largest in Thailand. Open daily from 17:00 - midnight. ADULT 300 baht , 200 baht for children (under 120 cm), 200 baht the elderly (60 years old and older), people with disabilities 150 baht, cabinet VIP (for 2-3 persons) 1,500 baht, cabinet VIP (for 4-5 persons) 2000. baht.


ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร  :

See, Read more about other places in Bangkok or Krung Thep Maha Nakhon. : By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :