วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศาลายา นครปฐม Film Archive (Public Organization) Salaya, Nakhon Pathom Thailand.

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศาลายา นครปฐม หรือ ตั้งอยู่ที่ 94 หมู่ 3 ถ. พุทธมณฑล สาย 5 อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม ใกล้มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดบริการทุกวันและเข้าชมฟรี
Film Archive (Public Organization) Salaya, Nakhon Pathom or located at 94 Moo 3, on the road Phutthamonthon 5 in Phutthamonthon district, Nakhon Pathom province Thailand. Near with Mahidol University. Open daily and free admission.


 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่เก็บภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตลอดจนอะไรก็ตาม ที่เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เป็นการโอนกิจการในส่วนของงานหอภาพยนตร์แห่งชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มาจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน และ ในปี พ.ศ. 2540 หอภาพยนตร์แห่งชาติได้ย้ายสถานที่ตั้งจากอาคารเก่าในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เขตพระนคร กรุงเทพฯ มาอยู่ที่ ศาลายา นครปฐม
Film Archive (Public Organization) is the state agency, for keeping the films and videos, as well as whatever relating to any films and videos. To preserve to the heritage intellectual and cultural of Thailand. Established by Royal Decree Film Archive. (Public Organization) year 2009, on 22 June 2009. It is the transfer of the business in terms of the National Film Archive, National Library, Fine Arts Department of the Ministry of Culture to the establishment of a public organization and in the year 1997 the National Film has moved the location of an old building in the National Museum Bangkok, to the Salaya, Nakhon Pathom province. 


 สถานีศินิมา และ หัวรถจักรโบราณ เป็นการจำลองความเกี่ยวข้องของภาพยนตร์ไทยกับการรถไฟในอดีต ด้วยหัวจักรไอน้ำ โมกุล ซี 56 หมายเลข 738 ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวรถไฟที่ผลิตจากญี่ปุ่น เพื่อนำมาใช้ในสมัยสงครามโลกในไทย ต่อมาเมื่อสงครามสิ้นสุดลง รัฐบาลไทยได้ซื้อหัวรถจักรเหล่านี้เพื่อใช้ในกิจการรถไฟ เมื่อถึงเวลาปลดประจำการ จึงได้บริจาคให้แก่หน่วยงานต่างๆ ต่อมาหอภาพยนตร์ได้รับมอบหัวรถจักรไอน้ำนี้มาจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อนำมาอนุรักษ์ และ จัดแสดงในโครงการรถไฟสายภาพยนตร์ เพื่อรำลึกถึงเมื่อในอดีตคราวที่รถไฟและประวัติศาสตร์ภาพยนตร์มีความเกี่ยวเนื่องกัน เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อครั้งยังเป็น "กรมรถไฟหลวง" ได้จัดตั้ง "กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว" ขึ้นในกิจการของรถไฟ ทำหน้าที่เป็นศูนย์ผลิตหนังแห่งชาติ และ นำหนังใส่รถไฟไปฉายให้ราษฏรในหัวเมืองต่างๆ ได้ดูกัน
Cinema Station and antique locomotive is a replica of the relevance of film in Thailand and the State Railway in the past. With the steam locomotive Mughal's 56 No. 738, one of the locomotives manufactured by the Japanese. To be used in World War in Thailand. When the war ended, Thailand government has purchased these locomotives to be used in train operation, at the time of discharge so the donations to various organizations. Later the National Film was given a locomotive this from the Center for Science Education. For to preserve and exhibit in the project railway line the movie. To commemorate the occasion in the past about the train and movie history are related. because since the reign of King RAMA 6, when the time is "The Department of Royal Train" and to established a "pile of movie for the propagate the news" in the railway business, Serves as the center of the national film production and take all the movies to put in the train to released the people in various districts to see.ไอ้หน้าตาย คือ บัสเตอร์ คีตัน (2437-2509) นักแสดงตลกชาวอเมริกัน มีชื่อเสียงรุ่งโรจน์ในยุคภาพยนตร์เงียบ ด้วยความสามารถด้านกายกรรมและสีหน้าที่เฉยชาเสมอ จนได้ฉายาว่า "ไอ้หน้าตาย" รูปปั้นนี้จำลองจากบทบาทพนักงานขับรถไฟ ในภาพยนตร์ที่ดีเด่นที่สุดตลอดกาลเรื่องหนึ่งของโลก The General" (2470)
Deadpan is Buster Keaton 1895 - 1966 American comedian actor. He was famous silent movie era. With abilities an acrobatic and the deadpan always, till get dubbed the "The Great Stone Face." This The replica sculpture of the role as a steam locomotive's  engineer, in most outstanding films one of the world's of all time, "The General." (1927)

ประติมากรรมชุด "เพลงหวานใจ" แสดงถึงเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง "ราชินีแห่งซานคอซซาร์ (เพลงหวานใจ)" เป็นภาพยนตร์ไทยพูดเสียงในฟิล์ม เรื่องแรกในนาม บริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง จำกัด ชั้นพิเศษ "ซูเปอร์" ที่ใช้ทุนสูงกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมา ฉายครั้งแรก พ.ศ. 2480 และฉายซ้ำใน พ.ศ. 2493 นำแสดงโดย มานี สุมนนัฎ และ จำรัส สุวคนธ์
The replica sculpture of the "Pleang Wan Jai" This shows to behind the scenes footage movie producing of the movie "Pleang Wan Jai" is a soundtrack in the first of Thai-movie of The Seang Sri-Krung Films Company. Co.Ltd. Special class "super" at cost is higher than all movies, the past. First released in year 1937 and replay in year 1950, starring by Miss Manee Sumnanut and Mr. Cham-Rath Suwakon.มานี สุมนนัฏ หรือ ฉวีวรรณ ดอกไม้งาม ดาราสาวชั้นนำชาวไทย สังกัดบริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง จำกัด มีผลงานการแสดง ประมาณ 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2478 - 2481 ได้รับรางวัลพิเศษ "ดาวจรัสแสงแห่งศรีกรุง" จากเวทีโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ได้แสดงคู่กับ จำรัส สุวคนธ์ ครั้งแรกในภาพยนตร์รักตลก "กลัวเมีย" ออกฉายเมื่อ พ.ศ. 2479  "มานี - จำรัส " ได้รับการจารึกในฐานะ ดาราคู่ขวัญคู่แรกของวงการภาพยนตร์ไทย บทบาทการแสดงโด่งดังถึงจุดสูงสุดเมื่อได้แสดงร่วมกันในภาพยนตร์เพลง "เพลงหวานใจ ระดับซูเปอร์" และยุติชีวิตการแสดงไว้กับภาพยนตร์รักตลก "หลอกเมีย" ในปีถัดมา คู่กับจำรัส สุวคนธ์ เป็นครั้งสุดท้าย (ข้อมูชจากวิกิพีเดีย มานี สุมนนัฎ)
Miss Manee Sumnanut was Thailand leading actresses. Under the Seang Sri-Krung Films Company. Co.Ltd. Contributions in the movies about 3 years from 1935 to 1938. she was get the special award "The Light Star of Sri-Krung" from the stage Sara Chaleam Krung Theater. To starred with Mr. Cham-Rath Suwakon in the first comedy movie "afraid my wife" released in year 1936. "Manee - Cham-Rath" has been inscribed as a star in the first couple of the Thai-movie industry. They the famed reached its peak when the starred together in the film's soundtrack, "Pleang Wan Jai, Super." And her choose to end of an actress life with the movie comedy "Lying Wife" in later year with a final movie with Mr. Cham-Rath Suwakon.รูปหล่อจำลอง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ หรือ พระบิดาแห่งภาพยนต์สยาม ตั้งอยู่ด้านหน้าโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ภายในจัดแสดงสิ่งของที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทย เปิดวันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 3 รอบ  เวลา 10:00 น. 13:00 น. และ 15:00 น. มีวิทยากรนำชมทุกรอบ
The Statue replica of The Father of movie in Siam is located in front of The Seang Sri-Krung Movie Studio. Inside to displayed any things about Thai-movies. Open Saturday - Sunday and public holidays. 3 times a day at 10:00 am. 13:00 pm. and 15:00 pm. with a lecturer brings to watch all around.

โรงถ่ายภาพยนตร์เสียงศรีกรุง เป็นบริษัทสร้างภาพยนตร์ไทย ในสมัยรัชกาลที่ 7 เป็นกิจการแห่งเดียวที่สร้าง "หนังพูด" คือ การอัดเสียงลงฟิล์มขณะถ่ายทำพร้อมกัน (ซาวด์ออนฟิล์ม) โดย มานิต วสุวัต เจ้าของโรงถ่ายภาพยนตร์มาตรฐานสากลแห่งแรกของไทย ซึ่งได้ฉายา "ฮอลลีวู้ดเมืองไทย" เป็นอาคารที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม ออกแบบโดย โปรเฟสเซอร์ อี มันเฟรดี สถาปนิกชาวอิตาลี ต่อมาได้หยุดกิจการไปเพราะเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2485 และ การเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ภายหลังสงครามโลกได้เปลี่ยนเป็นโรงฉายภาพยนตร์ "ศาลาศรีกรุง" ก่อนที่จะเลิกกิจการและถูกรื้อถอนไปอีกครั้ง เพื่อรำลึกถึงศูนย์กลางทางภาพยนตร์แห่งนี้ ทางหอภาพยนตร์ (พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย) จึงจำลองสร้างขึ้นมาใหม่ ในขนาดเล็กลงกว่าเดิม 4 เท่า ด้วยสถาปัตยกรรมแบบเดิม ที่ตั้งเดิม คือ ทุ่งบางกะปิ แต่ปัจจุบัน คือ บริเวณปากซอยอโศก ถนนสุขุมวิท บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสุขุมวิท (ข้อมูขจาก วิกิพีเดีย ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง และ www.zthailand.com)
The Seang Sri-Krung Movie Studio is Thai film production company, in the reign of King RAMA 7, is the only company for create a "movie talk" is the record the sound is filming in to the film simultaneously. (Sound on Film) by Manit Wasuwat is owner of movie studio standard international, first of Thailand, which the nickname "Hollywood Thailand". The building is a beautiful architectural design by the architect's Professor of Italian. Later to suspension of business because floods in the year 1942. And the occurrence of World War II. After World War was changed to the movie theater. "Sara Sri-Krung" Before go out of business and has been dismantled again. To commemorate the movie center this, The Film Archive (Cinema Museum Thailand) to is replicating, rebuilt, in smaller than the original the 4 times with the same architecture. The Old location was Bangkapi field but now is the begin of Soi Asoke, Sukhumvit Road. MRT Sukhumvit Station area.
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา เป็นโรงภาพยนตร์ชุมชนแห่งแรก ขนาด 121 ที่นั่ง จัดฉายภาพยนตร์ทั่งที่หอภาพยนตร์สะสมไว้และที่จัดหามาจากทั่วโลก และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ มีโปรแกรมฉายภาพยนตร์เป็นประจำทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม เวลาจัดฉาย วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 13.00 น.
 The Sri Salaya Theater is the first community theater with 121 seats. The movie for the screened, whole from the Film Archive Collection and the supply came from all the world and the event facilities to interesting to learn. The screened movie programs, every day, free for admission. The screened time : Monday - Friday 17.30. Saturday - Sunday. And holidays at 13:00.


ลานดารา เป็นลานสำหรับยกย่องให้เกียรติแก่ดาราภาพยนตร์ไทย โดยเชิญมาประทับรอยมือรอยเท้า สลักชื่อ และวันที่ บนลานดาราหน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ซึ่งนำแบบอย่างมาจาก Chinese Theatres, ฮอลลีวูด เพื่อเป็นอมตนุสรณ์ให้แฟนภาพยนตร์และผู้สนใจมารำลึก
 Celebrity courtyard is the yard for to the honor the Thai movie star, by invited come to engraved hand, footprints, name and date on the yard of stars in front the Sri Salaya Theater. The brought example from the Chinese Theatre, the Hollywood to a forever memorial for the movie fans and interested people to commemorate.
แบบจำลองโรงถ่ายภาพยนตร์โรงแรกของโลกหรือ แบล็คมารีอา (Black Maria) ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2436 โดยโทมัส อัลวา เอดิสัน นักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง แบล็คมารีอา ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานทดลองวิทยาศาสตร์ของเอดิสัน รัฐนิวเจอร์ซี ของจริงมีลักษณะโครงสร้างทำด้วยไม้ สีดำทั้งหลัง มีแกนหมุนที่หมุนได้รอบตัวเพื่อติดตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ มีหลังคาเปิดได้เพื่อใช้ในการถ่ายภาพยนตร์ในยุคนั้น
The replica of the first of the world for a movie-studio Black Maria, built in 1893 by Thomas Alva Edison,The famous scientist. The Black Maria was located in the area of the science test factory, Edison in New Jersey. The actual structure made of black wood entire, with a spindle that rotates to follow the movement of the sun. With the roof can open for be used to make the movie in of that era.รูปหล่อจำลอง จอร์จ อีสต์แมน ผู้นำการผลิตฟิลม์ภาพยนตร์ และ โทมัส อัลวา เอดิสัน หนึ่งในผู้ให้กำเนิดภาพยนตร์ โดยจำลองจากเหตุการณ์งานแนะนำฟิลม์สีโกดาคัลเลอร์ในสวนที่คฤหาสน์ของอีสต์แมนที่เมืองโรเชสเตอร์ 
The statue replica of George Eastman is The leader to production of the film and Thomas Alva Edison, one of the creator the movie. By the simulate from the event for Koda Color Film in the garden of the mansion Eastman in Rochester city.

ด้านหน้าเมืองมายา จำลองเป็น มายาพาณิชย์ อาคารมงคลบริษัท เป็นที่ติดต่อสอบถามข้อมูล ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมสถานที่ และ ขายสินค้าที่ระลึก จำลองอุปกรณ์การถ่ายหนัง แท่งโลหะสีดำที่ตั้งอยู่ตรงกลางลานเมืองมายา คือ ประติมากรรม ช่วง-เชิด ที่สร้างสรรค์โดยศิลปินแห่งชาติ "ช่วง มูลพินิจ" เพื่อรำลึกถึง "เชิด ทรงศรี" ผู้กำกับภาพยนตร์คนสำคัญของไทย และถ้ามองผ่านรูตรงกลางของแท่งโลหะสีดำนี้ จะเห็นภาพกลับหัวของพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับการถ่ายภาพผ่านกล้องรูเข็ม ประตูสามยอด บนถนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของโรงละครหม่อมเจ้าอลังการ สถานที่ฉายภาพยนตร์แห่งแรกของไทย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2440 ฉากตึกสไตล์ยุโรป เป็นโรงแรม HOTEL SCRIBE และ ที่มุมตึกมีรูปหล่อจำลองผู้ชายและเด็กชาย ยืนซุ่มแอบนายตำรวจอยู่มุมตึก ที่แสดงในภาพยนตร์เรื่อง "THE KID" หรือ "เจ้าหนู" (2464) หนังเงียบอเมริกันคลาสสิก ที่นำแสดงโดย ชาร์ลีส์ แชปลิน นักแสดงตลกที่โด่งดัง และ แจ็กกี้ คูแกน นักแสดงเด็กที่ดังที่สุดคนหนึ่งของโลก
The front is a building replicating to Maya Panich, Mongkol company,  information, Register visit the place and sale of souvenirs. Replicating the filming equipment, Black metal rod in the middle of the yard of Maya city is the sculpture of Choung - Cherd which created by national artists "Choung Mulpinit" to commemorate the "Cherd Songsri" film director who the importance of Thailand and if looking through a hole in the middle of this black metal rod, will see the upside of the Film Museum Thailand. The principle is the same with photography through a pinhole camera. The Arch with 3 domes on Charoen Krung Road, an area where the theater of royal relative Arang-Karn is the first place of film screenings of Thailand,on June 10, 1897. The scene of building a European-style is the HOTEL SCRIBE and at the corner of the building with the statues replica a man and a boy to lurking secretly the police, who starred in the movie "THE KID"  (1921) silent film classic American. Starring by Charles Chaplin's famous comedian and Jackie Coogan, a child actor the most famous one of The world. 


ร้านหนังตู้ (Kinetoscope) ความยาวประมาณ 1 นาที หยอดเหรียญ 10 บาท ผู้ที่คิดประดิษฐ์ ต้นแบบของภาพยนตร์ขึ้นคือ โทมัส แอลวา เอดิสัน (Thomas Alva Adison) และผู้ร่วมงาน ชื่อ วิลเลียม เคนเนดี้ ดิคสัน (William Kenady Dickson) เมื่อ พ.ศ. 2432 ที่บรอดเวย์ ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5  มีลักษณะเป็นตู้สูงประมาณ 4 ฟุต มักเรียกชื่อว่า "ถ้ำมอง" มีลักษณะการดูผ่านช่องเล็กๆ ดูได้ที่ละคน ภายในมีฟิล์มภาพยนตร์ซึ่งถ่ายด้วยกล้องคิเนโตกราฟ (Kenetograph) ที่เอดิสันประดิษฐ์ขึ้นเอง ฟิล์มยาวประมาณ 50 ฟุต วางพาดไปมา เคลื่อนที่เป็นวงรอบ ผ่านช่องที่มีแว่นขยายกับหลอดไฟฟ้าด้วยความเร็ว 48 ภาพต่อวินาที ต่อมาลดลงเหลือ 16 ภาพต่อวินาที
พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ซึ่งในครั้งนั้นได้มีช่างภาพของบริษัทลูมิแอร์ ประเทศฝรั่งเศส บันทึกภาพยนตร์การเสด็จถึงกรุงเบอร์นของพระเจ้ากรุงสยามไว้ 1 ม้วน ใช้เวลาประมาณ 1 นาที นับว่าเป็นการถ่ายภาพยนตร์ม้วนแรกของโลกที่บันทึกเกี่ยวกับชนชาติไทย (จากวิกิพีเดีย ภาพยนตร์)
Kinetoscope Shop with length: 1 minute, vending 10 baht. Thomas Alva Adison was who to the invention the master of the film and a partner is William Kennedy Dickson in year 1889 on Broadway in New York City, United States, which at the reign of King RAMA 5 of SIAM (Thailand.) The structure type is the cabinet is high about 4 feet, often called "Peepshow" look at through a channel small, can to watch one by one. Inside is the film, which was taken with the Kenetograph camera, Edison invented by himself. Film length is about 50 feet, put draped back and forth to moving to cycle through a channel with a magnifying glass with a light bulb, with the speed of 48 frames per second, later was reduced to 16 frames per second.
 In 1897 King Rama 5, has trip to various countries in Europe. Which at that time was a photographer of Lumiere Company, France. He was taken the movies of the first, King of Siam came to Bern city, 1 roll takes about 1 minute. It is a film for first roll of the world to recording about the race of Thailand.

โรงหนังตังค์แดง นิเกลโลเดียน Nickelodeon ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ยุคแรกๆ ของโลก โดยคิดค่าเข้าชม 5 เซนต์ และได้รับความนิยมในช่วงปี 2448 - 2458 เปิดตัวครั้งแรกที่เมืองพิตสเบิร์ก รัฐเพน- ซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เปิดฉายรอบปฐมทัศน์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2448  ถือเป็นโรงมหรสพราคาถูกที่นิยมอยู่ในอเมริกาในยุคนั้น เก็บค่าชมเพียง 5 เซ็นต์ หรือ 1 นิเกิล (Nickel) เมื่อรวมกับคำภาษากรีก ว่า โอเดียน(Odeon) ซึ่งแปลว่า โรงมหรสพ ชาวบ้านจึงนิยมเรียกโรงมหรสพแบบนี้ว่า "นิเกิลโลเดียน" (Nickelodeon)  โรงหนังแบบนิเกิลโลเดียนเกิดขึ้นแล้วก็กระจายราวดอกเห็ดไปทั่วอเมริกาและยุโรป รวมทั้งทำให้เกิดคำว่า "moviegoer"  ซึ่งหมายถึง "คอหนัง" นับเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โรงหนังตังค์แดง เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.  (ข้อมูลจาก จดหมายข่าวหอภาพยนตร์)
Nickelodeon is the cinema in the early of world. Charged 5 cents for admission and was popular during the year 1905-1915. Launches first Pittsburgh City, State of Pennsylvania, USA. Premiered on 19 June 1905. Which a theater cheap price, popular in America in that era. Charged 5 cents for admission or 1 Nickel. When combined with the Greek word Odeon, which means that theaters so villagers are popularly called this theaters  "Nickelodeon". The Nickelodeon cinema happen then, spread like the mushrooms all over America and Europe. As well as causing a "moviegoer" which means "movie fan" the beginning of the culture for watch the movie sequel to the present. Nickelodeon open Saturday - Sunday And public holidays in the time from 10:00 to 17:00.
ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน จังหวัดนครปฐม  :
SEE, READ MORE about other places in Nakhon-Pathom province : 


ขอบคุณข้อมูลเบื้องต้นจาก  เวบ วิกิพีเดีย หอภาพยนตร์ จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ และ www.zthailand.com


ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :