วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทุ่งดอกกระเจียว ชัยภูมิ Dok Krajeaw Flowers Field in Chaiyaphum Thailand.

ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ในพื้นที่กว่า 600 ไร่ ซึ่งเป็นทุ่งดอกกระเจียวที่ใหญ่ และ สวยงามที่สุด เป็นสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแดนอีสาน
Dok Krajeaw Flowers Field in Pa Hin-Ngam National Park in Thep Sathit District, Chaiyaphum Province Thailand. In an area of over 600 acres which is the large area and most beautiful of Dok Krajeaw flowers field also is the ultimate natural attraction in the East.เนื่องจากเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ จึงต้องเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าชมเล็กน้อย เพื่อไว้ใช้บำรุงรักษาพื้นที่ เราจะเดินเที่ยวเอง หรือ ใช้บริการรถไฟฟ้าที่ทางอุทยานได้เตรียมไว้ก็ได้ค่ะ
This area is the National Park then must buy the ticket to use for area maintenance. So can to walk around the park or use shuttle bus service.
น้ำตกผากล้วยไม้ ซึ่งเป็นทางลัดเดินไปยังทุ่งดอกกระเจียวด้วย
Pha Kluai Mai Waterfall also is the shortest route for go to the Dok Krajeaw Flowers Field.ปี 2560 จังหวัดชัยภูมิได้กำหนดจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 4 เดือน และจัดพิธีเปิดงานในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สำหรับกิจกรรมในปีนี้ ยังคงเน้นความร่วมมือขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างบรรยากาศความคึกคักและความประทับใจไม่แพ้ทุกปีที่ผ่านมา
In the year 2017, Chaiyaphum Province has organized the festival of Dok Krajeaw Flowers in Chaiyaphum province annual of 2017. Between 1 June to 30 September 2017 for a period of 4 months. And had opening ceremony on June 17, 2017 at Pa Hin-Ngam National Park in Thep Sathit District, Chaiyaphum Province Thailand. With the activities such as the traditional art of local, sales of community products to impress tourists as like every years ago.

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอเทพสถิต โทรศัพท์ 0 4485 7099 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0 4481 1376 อุทยานแห่งชาติไทรทอง โทรศัพท์ 08 1877 8485 อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม โทรศัพท์ 0 4489 0105 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4421 3666, 0 4421 3030 / ข้อมูล TNT สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
For more information, please contact : Tourism Authority of Thailand (TAT) Office Nakhon Ratchasima.  TEL : 0 4421 3666, 0 4421 3030.

ผาสุด​แผ่นดิน เป็นผาสูง 846 ​เมตร จากระดับน้ำทะ​เล จุดนี้​เป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคอีสาน ​จึงเรียกบริ​เวณนี้ว่า "ผาสุด​แผ่นดิน" สามารถมองลง​ไป​เห็นทิวทัศน์ของ​เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา​ในจังหวัดลพบุรี​
Pha Sud Phaen-Din is a high cliff 846 meters above sea level. This point is the boundary between the central and east, then called this area "Pha Sud Phaen-Din". Below is the view of Sub-Langka The Wildlife Sanctuary in Lopburi province Thailand.
ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน จังหวัดชัยภูมิ   :
SEE, READ MORE about other places in Chaiyaphum province :


By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :