วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วัดเขาทุเรียน (วัดสีชมพู) นครนายก Wat Khao Durian (Pink Temple) in Nakhon Nayok Thailand.

วัดเขาทุเรียน เป็นวัดที่มีสีชมพู และ สิ่งของทั้งหมดโทนสีชมพู ตั้งอยู่ที่ ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก ห่างจากตัวเมือง 5 กิโลเมตร
Wat Khao Durian is a Pink Temple and all things are a pink tone, Located in Khao Phra subdistrict, Muang district in Nakhon Nayok province, Thailand. 5 kilometers away from the Nakhon Nayok City.


เราแวะที่ปั้ม ปตท. คลอง 7 ธัญบุรี ปทุมธานี บังเอิญไปเจอกลุ่มนี้ กลุ่ม "Ninja Klong Rangsit" นัดรวมตัว และ กำลังจะไปเที่ยวนครนายกเหมือนกัน 
I have stop in the petrol station at Klong 7 Thanyaburi district of Pathumtani province and meet this group, name is "Ninja Rangsit Group". They are waiting other and want to go to Nakhon Nayok province, like me.ตลาดต้นไม้คลอง 15 จำหน่ายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ เป็นแหล่งใหญ่ในย่านรังสิต-องค์รักษ์ ตั้งอยู่ที่คลอง 15 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
Klong Sib-Ha (canal number 15) The Tree Market is a large source in Rangsit - Nakhon Nayok area, located at Klong 15 in Klong Yai, Ongkharak district in Nakhon Nayok province.แวะหาอาหารเช้ากินที่ตลาดสดองครักษ์ ชื่อ ไมค์ มาจากเยอรมัน พ่อ-แม่ เสียหมดแล้ว มาทำงานที่นี่ แต่ก็ไม่คิดกลับไปละ พอว่างๆก็มาช่วยลุงคนนี้ขายผัก ลุงแกรักไมค์มาก 
I want to breakfast at  Ongkharak Market in Nakhon Nayok province. And Mr. Mike from Germany, the parents was died. Now I live in Thailand a long time and if  have a free time like to help this uncle to sale another vegetables and don't think to be back to Germany because love Thailand. he said.

อาหารเช้า ต้มเลือดหมู ข้าวเปล่า และ ข้าวผัดหมู
In Thai call Tom Lead Moo with Khao or Pork Soup with Rice and Khao Pad Moo or Fried Rice with Pork, our breakfast. In Thai called Moo Han or Grilled Pork, selling at the roadside.


ภายในวัดเขาทุเรียน มีสุสานทหารญี่ปุ่น กองพลทหารญี่ปุ่นที่ 37 ซึ่งเคยมาตั้งค่ายที่นครนายก และได้เสียชีวิตในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา ในปี พ.ศ. 2482 - 2488 เป็นเขตสงครามหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่ 2 สู้รบกันในมหาสมุทรแปซิฟิกและเอเชียตะวันออกเป็นหลัก / สงครามแปซิฟิก
The Japanese Military Cemetery, Brigade Japan of 37th is located inside Wat Khao Durian. 
Which has been encamped in Nakhon Nayok. And died in the Pacific War or Greater East Asia War in year 1939-1945, is an one war zone of World War 2. Fought in the Pacific and East Asia primarily.วัดเขาทุเรียน เป็นวัดเก่าแก่กว่า  226  ปีแล้ว สร้างขึ้นโดยชาวมอญ ต่อมาได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์โดยกลุ่มชนชาวลาวเวียงจันทน์ ที่อพยพเข้ามาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏหลักฐานจดทะเบียนสร้างวัดเมื่อปี พ.ศ. 2330  เดิมชื่อว่า "วัดหัวเขา"  ต่อมาชาวบ้านเห็นว่าบริเวณเขาเหนือวัดขึ้นไป มีต้นทุเรียนจำนวนมาก จึงตั้งชื่อเป็น “วัดเขาทุรียน”
Wat Khao Durian is the old temple is more than 226 years ago. Built by the people of Mon descent, Later has a restoration by the people of Laos, Vientiane, who immigrants in the early Rattanakosin period, with an evidence listed to build the temple in year 1877. Original name was "Wat Hua Khao". Later, the villagers have see the mountain area over of the temple, with a many the Durian tree and they has changed the name to "Wat Khao Durian.วัดเขาทุเรียน เป็นวัดที่ทาสีชมพูทั้งวัด โดยท่านเจ้าคุณพระสิทธิวรนายก เจ้าอาวาสวัด มีแนวความคิดที่จะเปลี่ยนให้เป็นวัดที่มีสีชมพูทั้งวัด เพราะคิดว่า สีชมพู เป็นสีแห่งมงคลบริสุทธิ์ ความสงบสุข ร่มเย็น เบิกบาน ญาติโยมมาวัด ก็จะได้รับความสุข สงบไปด้วย 
Wat Khao Durian is the temple has painted pink in all the temple area. Which Chao Khun Phra Sitthi Waranayok, The Abbot has the idea is to change the temple with a pink all the temple. Because think, pink is the color of peace, peaceful, joyful, purity and auspicious. The people, who came to the temple would get pleasure peace is same.


จุดเด่นของวัด คือ ห้องสุขา ติดแอร์ สะอาด สวยด้วยสวนหย่อม น้ำตก แบ่งเป็นห้องน้ำชาย 7 ห้อง หญิง 7 ห้อง และผู้สูงอายุอีก 4 ห้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1.3 ล้านบาท  และยังมีมุมเพื่อสุขภาพด้วย
Highlight of the temple is the toilets, with air conditioning, clean and a beautiful gardens, small waterfall. Which are 7 rooms for male, 7 rooms for female and 4 rooms for the elderly, with a budget of 1.3 million baht for the construction. Also with a corner for the health.

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เคยเสด็จมาเยี่ยมชมห้องน้ำของทางวัด ถือเป็นเกรียติสูงสุดของวัด และได้รับรางวัลชนะเลิศ "สุดยอดส้วมแห่งปี 2552" จากกระทรวงสาธารณสุข
Nyanasamvara Suvaddhana, Supreme Patriarch of Thailand, have been came to the temple and Wat Khao Durian has get award winner "Best Public Toilet of the Year 2009" by the Ministry of Public Health.


พระอุโบสถอายุกว่า 200 ปีตั้งอยู่บนเนินเขา บันไดทางขึ้นทำเป็นรูปพญานาค ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน มีภาพเขียนพุทธประวัติ 
The chapel is an over 200 years old, located on the hill, with the King of Nagas Statues is the stair. Inside is an established for the Buddha statues and the mural about history of Lord Buddha.


แม้กระทั่งร้านค้าในบริเวณวัด ยังคงคอนเซ็ป สีชมพู
Even the shops in the temple area, still a concept in pink.

หลังจากออกวัดเขาทุเรียน ระหว่างทางเจอรีสอร์ท บรรยากาศคล้ายฟาร์มแกะ มีกังหันลม บ้านพักหลังเล็กๆ กลางทุ่งนา และ มีภูเขาเป็นพื้นหลัง แต่ไม่ทันดูว่าชื่ออะไร
After out from Wat Khao Durian, I see a resort, the atmosphere similar to a sheep farm with a wind turbine, small house in the rice field and the mountain is the background, but forget to see the name of it.
ตลาดผลไม้ข้างทาง จำหน่ายผลไม้ พืชผักนานาชนิด ความหลากหลายเปลี่ยนไปตามฤดูกาล รวมทั้งของฝาก ของที่ระลึก
The roadside fruit market is selling fruits, vegetables. The variety to changes according to the season Also other souvenirs. 

ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ในนครนายก  :

See, Read more about other places in Nakhon Nayok province : 

พระมหาเจดีย์ 500 ยอด วัดป่าสว่างบุญ สระบุรี The Great Stupa 500 parts Saraburi Thailand.เหล้าอุ หรือ เหล้าไห เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ชนเผ่าผู้ไทยยังอนุรักษ์และสืบทอดมา เป็นเครื่องดื่มที่ออกฤทธิ์มึนเมา ซึ่งทำมาจากข้าวเหนียว แกลบ รำข้าว และ แป้งยีสต์ ปัจจุบัน เหล้าอุ ได้มีการจดทะเบียนเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ที่เสียภาษีอากรถูกต้องตามกฎหมาย / ประวัติเหล้าอุ
Called "Laoh-au or alcohol in vase" is a product of  the people of Phu Thai of Tribal has conservation and have inherited. It is a beverage intoxicating, which made from rice, husk, rice bran and flour of the yeast. Current this alcohol industry has registered of "One Tambon Products" (a project under the government control) and The taxpayer is required by law.


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น