วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วัดถ้ำสาริกา นครนายก Wat Tham (cave) Sarika in Nakhon Nayok Thailand.

วัดถ้ำสาริกา ตั้งอยู่ที่ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  ทางหลวงหมายเลข 3050 ก่อนถึงน้ำตกสาริกาประมาณ 3  กิโลเมตร วัดอยู่ทางซ้ายมือ
Wat Tham (cave) Sarika is located in Sarika, Muang district, Nakhon Nayok province Thailand, Highway 3050, about 3 kilometers before Sarika waterfall, The temple on the left.


วัดถ้ำสาริกา เป็นสถานที่ที่ พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เคยมาบำเพ็ญศาสนธรรมระหว่างปี พ.ศ. 2460 - 2463 วัดตั้งอยู่บนเนินเขา มีลักษณะเป็นเพิงหิน ห้อมล้อมด้วยป่าไม้ มีบันไดปูนกว่า 200 ขั้น ให้นักท่องเที่ยว เดินขึ้นไปสักการะได้อย่างสะดวกสบาย
Wat Tham Sarika is a place Luang Phu Mun Phurithutho The important Monk was been to Practice Buddha's teaching the year 1917-1920. The temple is situated on a hill, as a rock shelter surrounded by forests. Have over 200 stairs for tourists want go to up to worship at ease.


ภายในมณฑปประดิษฐานรูปหล่อยืน หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ขนาดใหญ่ 
In the chapel is Luang Phu Mun Phurithutho Buddha Statue.

หอพระธาตุจัดแสดง พระบรมสารีริกธาตุและ พระธาตุพระอรหันต์
The Relics hall is relics of Buddha and relics of the important monks.
ด้านล่าง ตรงลานจอดรถมีร้านค้าที่ ชาวบ้านนำสินค้า อาหาร ผัก ผลไม้ท้องถิ่น ตามฤดูกาลมาวางขาย
Below is car park, there are shops where locals bring food, vegetables, fruits in the seasonal sold.

ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ในนครนายก  :

See, Read more about other places in Nakhon Nayok province : 

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :