วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

โตเกียว สกายทรี ญี่ปุ่น Tokyo (Tower II) Skytree Japan.

โตเกียว สกายทรี (Tokyo Skytree) หรือเรียก โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ (New Tokyo Tower) เป็นหอกระจายคลื่น ตั้งอยู่ที่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
Tokyo Skytree or New Tokyo Tower is a transmission tower is located in Sumida, Tokyo, Japan. Currently is the tallest building in Japan.


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 เรามาที่นี่แล้ว แต่เพราะสภาพอากาศไม่ดี ฝนลงปรอยๆทั้งวัน ทำให้มองไม่เห็น โตเกียว สกายทรี ที่นี่คือ สะพานอาซึมะ และ แม่น้ำซูมิดะ แต่ตึกที่มีก้อนสีทองอยู่ด้านบนนั่นคือ ตึกเบียร์อาซาฮี 
On March 9, 2015, we did came here but because of bad weather, was raining all day so invisible Tokyo Skytree. Here is Asuma Bridge and Sumida River and the building have a golden lump on the top is Building of Asahi Beer Tower.สำนักงานใหญ่บริษัท Asahi Breweries, Ltd มีชื่อว่าอาคาร Super Dry Hall หรือ Flamme d'Or ผลงานการออกแบบของ ฟิลิปป์ สตาร์ก (Philippe Starck) ดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศส สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ. 1989 เป็นประติมากรรมรูปฟองเบียร์ สื่อถึงจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นของบริษัทอาซาฮิ ชั้น 1-3 เป็นศูนย์รวมร้านอาหาร ชั้น 4 มีโถงสำหรับจัดงานอีเวนต์ ชื่อ Asahi Art Squre.
Headquarters of Asahi Breweries, Ltd. A building named Super Dry Hall, or Flamme d'Or by Philippe Starck is a French designer. Completed in the year 1989 The  Beer Bubble Sculpture is convey to the spirit and determination of Asahina. 1-3 floor are restaurant center, 4 th floor is a Event hall name is Asahi Art Squre.วันนี้ (12 มีนาคม 2558) เรามาที่นี่อีกครั้ง ด้วยรถไฟสายกินซ่า ไลน์ (Ginza Line) ลงสถานี อะสะกุสะ (Asakusa Station) แล้วก็เดินไปโตเกียว สกายทรี ( วัดเซ็นโซ หรือ วัดเซ็นโซจิ หรือ วัดอะสะกุสะ  อยู่ใกล้สถานีอะสะกุสะ)
Today (12 March 2015), we come here again. by Ginza Line for at Asakusa Station and walking to Tokyo Skytree. (Senso Temple or Senso-ji Temple or Asakusa Temple is near the Asakusa Station.)


ปัจจุบันโตเกียว สกายทรี (Tokyo Skytree) เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น  ที่ความสูง 634 เมตร หรือ 2,080 ฟุต  เพราะคำว่า "634" ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียงคล้าย "มุสะชิ" โดยบริษัท โทบุเรลเวย์ จำกัด ซึ่งเริ่มก่อสร้างในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 แล้วเสร็จในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555 
Tokyo Skytree is the tallest structure in Japan, at a height of 634 meters, or 2,080 feet. Because the term "634" in Japanese sounds like "Musashi". By Tobu Railway Co. which began construction on July 14, 2008 and finished on 29 February 2012 and was officially opened on 22 May 2012.


โตเกียว สกายทรี & ดอกซากุระ 
Tokyo Skytree & Sakura Flowers.

เราต้องเดินผ่านศูนย์การค้า Tokyo Solamachi ขึ้นไปที่ชั้น 4  เพื่อซื้อบัตรสำหรับเข้าชม Tokyo Skytree. ภายในประกอบด้วย หอกระจายคลื่น ร้านขายของที่ระลึก คาเฟ่ ร้านอาหาร และ ภัตตาคาร และหอสังเกตการณ์ มีลิฟต์ 13 ตัว โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร 
I must walk through the Tokyo Solamachi shopping mall for go to up to the 4th floor to buy the tickets for visits Tokyo Skytree. It consists of Transmission tower, souvenir shops, cafes and restaurants and an observation tower with lift 13 characters. Tokyo Skytree is divided into two stages. The first floor height 350 meters and 450 meters on top.

เราเห็นนักท่องเที่ยวมาต่อคิวเพื่อซื้อบัตรเข้าชม คิวยาวมาก เราเลยถอดใจ ไม่ขึ้นไปละ ขอถ่ายรูปด้านล่างนี้ก็แล้วกัน  ราคาบัตรเข้าชม จุดชมวิวชั้นแรก 350 เมตร : 2060 เยน, จุดชมวิวชั้นที่สอง 450 เมตร : 3090 เยน เปิดทุกวัน 8:00 - 22:00 น.
We see tourists for very long queue waiting to buy the tickets so us just change plan by not go on top the tower but just take the photos here better. Tickets First point 350 meters : 2060 Yen, second point 450 meters : 3090 Yen, open daily 8:00 am - 22:00 pm.


มื้อค่ำ มื้อสุดท้ายสำหรับทริปญี่ปุ่น เราเลือกมากินร้านใกล้ๆสถานี อินาริโช ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่เราพัก ทั้งหมดนี่ 1500 เยน
Last dinner for Japan trip is The shop near the Inarisho Station, which near the hotel where us stay. all this is 1500 Yen.
ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน ญี่ปุ่น :

SEE, READ MORE about other places in Japan :

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และติดตามเราได้ที่
Thanks for visit my blog and followed me on 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น