วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

โบสถ์เรือหงส์ วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี Wat Chalor Bang-Kruai in Nonthaburi Thailand.

วัดชลอ อยู่ที่ อ. บางกรวย จ. นนทบุรี จุดเด่นวัดนี้ คือ มีโบสถ์บนเรือหงส์ ที่สวยงามเริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2526 ตอนนี้เสร็จไป 85% แล้ว 
Wat Chalor in Bang-Kruai Nonthaburi Thailand, The highlight of the temple is the chapel in the Swan Boat is very beautiful and being to built year 1983 just finished 85% ago. 


หลวงพ่อวัดชลอ พระครูนนทปัญญาวิมลได้เล่าถึงนิมิตว่า มีเรือหงส์ลอยมาอยู่ หน้าโบสถ์หลังเก่า (โบสถ์ที่มีลักษณะเหมือนเรือสำเภา) เหตุผลที่ทำให้หลวงพ่อท่านเริ่มมีความคิดว่าอยากสร้างแต่เรือหงส์ไว้หน้าโบสถ์ 
Luang Phor is the monk of the this temple tell about his dream , was to see a swan boat is front the old temple that why him thinking to build about the swan boat for here.
ลวดลายแกะสลักเป็นรูปหงส์ งดงามวิจิตรมาก 
The tracery carvings all are about the swan so very nice art.
โบสถ์บนเรือหงส์ 
The temple in the Swan Boat.
ประตูทางเข้า เพื่อขึ้นไปยังโบสถ์ที่อยู่บนเรือหงส์ 
The door for into swan boat for up to the temple, still have nice art.


ลายแกะสลักบนประตูโบสถ์  
The tracery carvings on the doors of the temple.


ภายในตัวอุโบสถมีพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ ท่านมีชื่อว่า “หลวงพ่อดำ” เป็นพระมหาสาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้า 
The inside of the temple have Buddha statue name is Luang Phor Dum.

ส่วนหัวและท้ายเรือหงส์ ถ่ายจากข้างบนเรืองหงส์  
A head and tail of the swan boat , take photos from top floor.ประตูทางเข้า ออก เป็นลายเทวดาลงรักปิดทอง 
The doors are designed about  the seraph.บริเวณรอบๆเรือหงส์ เป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ ที่กำลังก่อสร้างรูปพญานาคล้อมรอบเรือไว้ 
The area around the swan boat is a lake and building about King of Nagas inclose the swan boat.
ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน จังหวัดนนทบุรี :
SEE, READ MORE about other places in Nonthaburi province : 

ดูวัดชลอ (โบสถ์เรือหงส์) บางกรวย นนทบุรี เพิ่มเติม 
See more  Wat Chaloh Bang-Kruai in Nonthaburi Thailand. :


ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และติดตามเราได้ที่
Thank You and Followed me on :