วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

โอไดบะ สะพานสายรุ้ง เทพีเสรีภาพ ญี่ปุ่น Odaiba Rainbow Bridge, Statue of Liberty Replica Japan.

เกาะโอไดบะ (Odaiba Island) เป็นเกาะที่ชาวญี่ปุ่นสร้างขึ้นเอง โดยการนำ ดิน ทราย มาถมทะเลให้เกิดขึ้นเป็นเกาะขึ้นมา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 มีสะพานสายรุ้ง เทพีเสรีภาพจำลอง เป็นสัญลักษณ์
Odaiba island is Japanese created by the soil and sand reclamation to occur as the island since year 1850. With Rainbow Bridge, The Statue of Liberty Replica are the symbolic.


เราออกจากโรงแรมใช้รถไฟใต้ดินสายกินซ่า ไลน์ (Ginza line) 200 เยน/คน ที่สถานีรถไฟอินาริโจ (Inaricho Satation) ลงที่สถานีรถไฟ ชิมบาชิ (Shimbachi Satation)
We left the hotel use the Ginza line subway for 200 Yen / person, in Inaricho Satation for going to Shimbachi Satation.

จากสถานี ชิมบาชิ (Shimbachi Station) ไปสถานีโอไดบะ ไคฮิน โคเอ็น (Odaiba Kaihin Koen) โดยรถไฟสายยูริคาโมเมะ (Yurikamome line) คนละ 320 เยน แนะนำให้นั่งหัวขบวนเพื่อจะได้ชมวิว สะพานสายรุ้ง และอ่าวโตเกียวอย่างชัดเจน
From Shimbashi station for going to Odaiba Kaihin Koen by Yurikamome line 320 Yen apiece. Suggest a stay in the head of the train for to see the Rainbow Bridge and Tokyo Bay views clearly.
ลงสถานีโอไดบะ ไคฮิน โคเอ็น (Odaiba Kaihin Koen) และออกประตูทางด้านขวามือ ออกไปยังทางเดินลงหาดโอไดบะ ริมชายหาดเป็นทางเดินทอดยาวไปตามชายหาด สามารถเดินไปยังรูปปั้นเทพีเสรีภาพได้ด้วย
At Odaiba Kaihin Koen Station just exit right door for going to Odaiba Beach. The beach is along walk way and can walk to the Statue of Liberty replica.
สะพานสายรุ้งและ อ่าวโตเกียว
the Rainbow Bridge and Tokyo Bay.ห้างอควาซิตี้ โอไดบะ (Aquacity Odaiba) จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ชั้น 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพาร์ค (Ramen Food Theme Park) รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆ จากทั่วประเทศญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่ แต่ตอนนี้ห้างยังไม่เปิดให้บริการ จะเปิดในเวลา 11.00 น.
Aquacity Odaiba is a shopping mall and the featured of here are the 5 floor is Ramen Food Theme Park, collect various kinds of ramen from all over Japan for here. This is still early morning so not yet open, will open 11.00 am.


อนุเสาวรีย์เทพีเสรีภาพ และ ดอกซากุระ หน้าห้าง
 Statue of Liberty replica and Sakura Flowers front the shopping mall.


ริมชายหาดด้านล่างเป็นปฏิมากรรมโซ่ และ สมอเรือ
Below is a sculpture on the beach are chain and anchor.


ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน ญี่ปุ่น :

SEE, READ MORE about other places in Japan :

วัดเซ็นโซจิ ย่านอะสะกุสะ ญี่ปุ่น Senso-ji Temple in Asakusa Japan.
โอไดบะ สะพานสายรุ้ง เทพีเสรีภาพ ญี่ปุ่น Odaiba, Rainbow Bridge, Statue of Liberty Replica Japan.
ชิงช้าสรรค์โตเกียว โอไดบะ ญี่ปุ่น Palette Town Ferris (Daikanransha) Odaiba Japan.
ล่องเรือข้ามอ่าวโตเกียว ญี่ปุ่น Cruise across Tokyo Bay Japan.
วัดโซโจจิ (ใกล้โตเกียว ทาวเวอร์) ญี่ปุ่น Zojoji Temple Tokyo Japan.
ตเกียว ทาวเวอร์ ญี่ปุ่น Tokyo Tower Japan.
วัดฮาเซเดระ เมืองคามาคุระ ญี่ปุ่น Hasedera Temple in Kamakura Japan.
พระใหญ่ เมืองคามาคุระ ญี่ปุ่น Great Buddha of Kamakura Japan.
โยโกฮาม่าชิงช้าสวรรค์ เรือนิปปอน มารุ ญี่ปุ่น Yokohama Ferris Wheels, Nippon Maru Ship Japan.
พระราชวังโตเกียว ญี่ปุ่น The Tokyo Imperial Palace in Tokyo Japan.
สถานีรถไฟโตเกียว ญี่ปุ่น Tokyo Station in Tokyo Japan.
ย่านอะกิฮะบะระ,ฮาราจูกุ ญี่ปุ่น Akihabara, Harajuku in Tokyo Japan.
5 แยกชิบุยะ โตเกียว ญี่ปุ่น Shibuya in Tokyo Japan.
โตเกียว สกายทรี ญี่ปุ่น Tokyo Skytree Japan.
สนามบินนาริตะ ญี่ปุ่น สู่ ดอนเมือง กทม Narita Airport Japan to Don Muang Airport Bangkok Thailand.ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on : 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น